EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:189:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 189, 17. toukokuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 189

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
17. toukokuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 189/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 189/02

Asia C-771/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 24.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi Anastolon) – Kreikka) – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi AE, NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE ja LDK Symvouloi Michanikoi AE v. Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP) ja Attiko Metro AE (Ennakkoratkaisupyyntö – Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintojen tekeminen – Direktiivi 92/13/ETY – Muutoksenhakumenettelyt – Sopimusta edeltävä vaihe – Tarjousten arviointi – Teknisen tarjouksen hylkääminen ja kilpailijan tarjouksen hyväksyminen – Kyseisen toimen täytäntöönpanon keskeyttäminen – Hylätyn tarjoajan oikeutettu intressi riitauttaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tarjouksen sääntöjenmukaisuus)

2

2021/C 189/03

Yhdistetyt asiat C-870/19 ja C-871/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 24.3.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze v. MI (C-870/19) ja TB (C-871/19) (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tieliikenteen valvontalaite – Asetus (ETY) N:o 3821/85 – 15 artiklan 7 kohta – Asetus (EY) N:o 561/2006 – Valvontamenettely – Hallinnollinen sanktio – Ajopiirturin piirturilevyjä ei ole esitetty kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä – Yksi ainoa rikkomus vai useita rikkomuksia)

3

2021/C 189/04

Asia C-950/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 24.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Helsingin hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille A (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhtiöoikeus – Direktiivi 2006/43/EY – Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiset tarkastukset – 22 a artiklan 1 kohdan a alakohta – Lakisääteisen tilintarkastajan ottaminen tarkastetun yhteisön palvelukseen – Jäähdyttelyaika – Kielto ottaa vastaan johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtäviä tarkastetussa yhteisössä – Rikkominen – Rikkomisen vakavuus ja kesto – Ilmaisu ”ottaa vastaan” tehtävä – Vaikutus – Työsopimuksen tekeminen tarkastetun yhteisön kanssa – Lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuus – Ulkoinen kuva)

4

2021/C 189/05

Asia C-28/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Attunda tingsrätt – Ruotsi) – Airhelp Ltd v. Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lainsäädännön puitteissa järjestetty lentäjien lakko – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan nähden ”sisäiset” ja ”ulkoiset” olosuhteet – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16, 17 ja 28 artikla – Lentoliikenteen harjoittajan elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja neuvotteluoikeutta ei ole loukattu)

4

2021/C 189/06

Asia C-603/20 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 24.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Family Division – Yhdistynyt kuningaskunta) – SS v. MCP (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 10 artikla – Toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Lapsikaappaus – Jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta – Alueellinen ulottuvuus – Lapsen vieminen kolmanteen valtioon – Kolmannessa valtiossa saatu uusi asuinpaikka)

5

2021/C 189/07

Asia C-25/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Madrid no 2 (Espanja) on esittänyt 15.1.2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

5

2021/C 189/08

Asia C-47/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Ravensburg (Saksa) on esittänyt 28.1.2021 – F. F. ja B. A. v. C. Bank AG ja Bank D. K. AG

6

2021/C 189/09

Asia C-62/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.2.2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG v. E. Leinfelder GmbH, TL, SW ja WL

9

2021/C 189/10

Asia C-86/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espanja) on esittänyt 11.2.2021 – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León v. Delia

10

2021/C 189/11

Asia C-112/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 25.2.2021 – X BV v. Classic Coach Company vof, Y ja Z

10

2021/C 189/12

Asia C-129/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 2.3.2021 – Proximus NV v. Gegevensbeschermingsautoriteit

11

2021/C 189/13

Asia C-136/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Constitucional (Portugali) on esittänyt 3.3.2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira v. VectorImpacto – Automóveis, Unipessoal, Lda.

12

2021/C 189/14

Asia C-148/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’arrondissement (Luxemburg) on esittänyt 8.3.2021 – Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl ja Amazon Services Europe Sàrl

12

2021/C 189/15

Asia C-153/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal administratif (Luxemburg) on esittänyt 5.3.2021 – A, B ja C, jonka laillisina edustajina ovat hänen vanhempansa v. Ministre de l’Immigration et de l’Asile

14

2021/C 189/16

Asia C-164/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā rajona tiesa (Latvia) on esittänyt 12.3.2021 – SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA v. Latvijas Zinātnes padome

14

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 189/17

Asia T-161/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.2.2021 – Braesch ym. v. komissio (Kumoamiskanne – Valtiontuki – Tuki Banca Monte dei Paschi di Sienan ennakoivaan rakenneuudistukseen – Alustava tutkintavaihe – Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Oikeudenkäyntiväite – Asianomaisen osapuolen asema – Oikeussuojan tarve – Asiavaltuus – Tutkittavaksi ottaminen)

16

2021/C 189/18

Asia T-134/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.3.2021 – AM v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palkkaus – Tutkittavaksi ottaminen – Sovittelumenettelyn aloittamista koskevan pyynnön esittämisen määräaika – Asianosaiselle vastainen toimi – Korvaus maantieteellisestä liikkuvuudesta – Siirto aluetoimistoon – Korvauksen epääminen – Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

16

2021/C 189/19

Asia T-114/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2021 – Alvargonzález Ramos v. EUIPO – Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-kuviomerkki URSUS Kapital – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Osittainen menettäminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Todisteet tosiasiallisesta käyttämisestä – Todisteiden arviointi – Palvelujen luokittelu)

17

2021/C 189/20

Asia T-127/21: Kanne 26.2.2021 – Swissgrid v. komissio

18

2021/C 189/21

Asia T-151/21: Kanne 19.3.2021 – Saure v. komissio

19

2021/C 189/22

Asia T-154/21: Kanne 23.3.2021 – Saure v. komissio

20

2021/C 189/23

Asia T-162/21: Kanne 22.3.2021 – BZ v. EKP

21

2021/C 189/24

Asia T-164/21: Kanne 26.3.2021 – QM v. Europol

21

2021/C 189/25

Asia T-165/21: Kanne 29.3.2021 – Amort ym. v. komissio

22

2021/C 189/26

Asia T-166/21: Kanne 29.3.2021 – Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale ym. v. komissio

23


FI

 

Top