EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:148:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 148, 26. huhtikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 148

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
26. huhtikuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 148/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 148/02

Asia C-746/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Riigikohus – Viro) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on H. K. (Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötietojen käsittely sähköisen viestinnän alalla – Direktiivi 2002/58/EY – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat – Viestinnän luottamuksellisuus – Rajoitukset – 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla sekä 52 artiklan 1 kohta – Lainsäädäntö, jonka mukaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on säilytettävä liikenne- ja paikkatietoja yleisesti ja erotuksetta – Kansallisten viranomaisen oikeus saada säilytettyjä tietoja tutkintoja varten – Rikollisuuden torjunta yleisesti – Syyttäjäviranomaisen antama lupa – Tietojen käyttäminen todisteena rikosprosessissa – Hyväksyttävyys)

2

2021/C 148/03

Asia C-824/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – A.B., C.D., E.F., G.H. ja I.J. v. Krajowa Rada Sądownictwa (Ennakkoratkaisupyyntö – SEU 2 artikla ja SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta – Oikeusvaltio – Tehokas oikeussuoja – Tuomareiden riippumattomuuden periaate – Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) tuomareiden nimitysmenettely – Puolan tasavallan presidentin kansallisen tuomarineuvoston ehdotuksesta tekemä nimitys – Kansallisen tuomarineuvoston riippumattomuuden puute – Sen päätökseen kohdistuvan oikeussuojakeinon tehottomuus – Trybunał Konstytucyjnyn (perustuslakituomioistuin, Puola) tuomio, jolla kumotaan säännös, johon ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimivalta perustuu – Sellaisen lainsäädännön antaminen, jossa säädetään vireillä olevien asioiden raukeamisesta suoraan lain nojalla ja jossa suljetaan pois tällaisten asioiden saattaminen vireille tuomioistuimissa tulevaisuudessa – SEUT 267 artikla – Kansallisten tuomioistuinten oikeus ja/tai velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö ja pysyttää se voimassa – SEU 4 artiklan 3 kohta – Vilpittömän yhteistyön periaate – Unionin oikeuden ensisijaisuus – Valta olla soveltamatta unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia säännöksiä)

3

2021/C 148/04

Asia C-425/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio, sekä muina osapuolina Italian tasavalta, Banca Popolare di Bari SCpA, Fondo interbancario di tutela dei depositi ja Banca d’Italia (Muutoksenhaku – Valtiontuki – Pankkien välisen yksityisoikeudellisen konsortion yhden jäsenensä hyväksi toteuttama toimenpide – Jäsenvaltion keskuspankin lupa toimenpiteelle – Valtiontuen käsite – Se, voidaanko toimenpiteen katsoa johtuvan valtiosta – Valtion varat – Indiisit, joiden perusteella toimenpiteen voidaan katsoa johtuvan valtiosta – Oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi)

4

2021/C 148/05

Asia C-329/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Słupsku (Puola) on esittänyt 22.7.2020 – Raiffeisen Bank lnternational AG v. UI ja MB

5

2021/C 148/06

Asia C-653/20 P: Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on tehnyt 2.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-174/19, Vincenti v. EUIPO, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

5

2021/C 148/07

Asia C-16/21 P: Valitus, jonka Viron tasavalta on tehnyt 7.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-594/18, Pharma Mar v. komissio, 28.10.2020 antamasta tuomiosta

6

2021/C 148/08

Asia C-30/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Lennestadt (Saksa) on esittänyt 19.1.2021 – Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG v. NW

7

2021/C 148/09

Asia C-57/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud (Tšekki) on esittänyt 1.2.2021 – RegioJet a.s.

7

2021/C 148/10

Asia C-85/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 11.2.2021 – WY

8

2021/C 148/11

Asia C-101/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 18.2.2021 – HJ

9

2021/C 148/12

Asia C-104/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tšekki) on esittänyt 19.2.2021 – RegioJet a.s. v. České dráhy a.s.

9

2021/C 148/13

Asia C-113/21 P: Valitus, jonka Maen Haikal on tehnyt 23.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-189/19, Haikal v. neuvosto, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

10

2021/C 148/14

Asia C-125/21: Kanne 26.2.2021 – Euroopan komissio v. Irlanti

11

2021/C 148/15

Asia C-126/21: Kanne 26.2.2021 – Euroopan komissio v. Irlanti

11

2021/C 148/16

Asia C-137/21: Kanne 4.3.2021 – Euroopan parlamentti v. Euroopan komissio

12

2021/C 148/17

Asia C-166/21: Kanne 12.3.2021 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 148/18

Asia T-108/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.2.2021 – Universität Koblenz-Landau v. EACEA (Välityslauseke – Tempus IV -ohjelmat – Avustussopimukset – Oikeusriidan sopimusperusteinen luonne – Kanteen luonnehtiminen uudelleen – Tukikelpoiset kustannukset – Systeemiset ja toistuvat sääntöjenvastaisuudet – Maksettujen summien palauttaminen kokonaisuudessaan – Oikeasuhteisuus – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Perusoikeuskirjan 41 artikla)

14

2021/C 148/19

Asia T-606/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.2.2021 – Universität Koblenz-Landau v. EACEA (Välityslauseke – Tempus-ohjelmat – Avustussopimus – Tukikelpoiset kustannukset – Maksujen keskeyttäminen – Maksettujen summien palauttaminen – Perusteluvelvollisuus)

14

2021/C 148/20

Asia T-723/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2021 – Barata v. parlamentti (Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Pätevöittämismenettely – Jättäminen pois koulutusohjelmaan hyväksytyistä virkamiehistä laaditusta lopullisesta luettelosta – Henkilöstösääntöjen 45 a artikla – Kumoamiskanne – Tiedoksi antaminen kirjatulla kirjeellä – Henkilöstösääntöjen 26 artikla – Kirjattu postilähetys, jota sen vastaanottaja ei ole noutanut – Kanteen nostamisen määräajan alkamisajankohta – Tutkittavaksi ottaminen – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi – Hyvän hallinnon periaate – Oikeasuhteisuus – Kieliä koskevat järjestelyt)

15

2021/C 148/21

Asia T-599/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2021 – EM v. parlamentti (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Työpaikkakiusaaminen – Avustamispyyntö – Pyynnön hylkääminen – Eläkkeelle lähtö – Avustamisvelvollisuus – Hyvän hallinnon periaate – Huolenpitovelvollisuus)

16

2021/C 148/22

Asia T-48/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.3.2021 – Sahaj Marg Spirituality Foundation v. EUIPO (Heartfulness) (EU-tavaramerkki – EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki Heartfulness – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

16

2021/C 148/23

Asia T-753/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.2.2021 – Ungureanu v. komissio (Vahingonkorvauskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Lainvastaisuus, jonka on väitetty johtuvan siitä, ettei kannetta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamiseksi ole nostettu SEUT 258 artiklan nojalla – Komission harkintavalta – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

17

2021/C 148/24

Asia T-567/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.2.2021 – ML v. komissio (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Julkiset hankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Kestävät ateriapalvelut Euroopan komissiota varten Brysselin pääkaupunkialueella ja sen ympäristössä – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen – Tarjouskilpailun peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2021/C 148/25

Asia T-656/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 23.2.2021 – Symrise v. ECHA (Väliaikainen oikeussuoja – REACH – Homosalaatti – Rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden tarkistus – Velvollisuus toimittaa tietoja, jotka edellyttävät eläinkokeita – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

18

2021/C 148/26

Asia T-37/21: Kanne 19.1.2021 – KF v. EIP

18

2021/C 148/27

Asia T-71/21: Kanne 2.2.2021 – QB v. komissio

19

2021/C 148/28

Asia T-83/21: Kanne 5.2.2021 – Van Walle v. ECDC

20

2021/C 148/29

Asia T-96/21: Kanne 16.2.2021 – Amort ym. v. komissio

21

2021/C 148/30

Asia T-97/21: Kanne 16.2.2021 – Synesis v. neuvosto

22

2021/C 148/31

Asia T-116/21: Kanne 22.2.2021 – Maternus v. EUIPO – adp Gauselmann (WILD)

22

2021/C 148/32

Asia T-123/21: Kanne 25.2.2021 – Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła v. komissio

23

2021/C 148/33

Asia T-125/21: Kanne 27.2.2021 – Banco de Investimento Global v. EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC)

24

2021/C 148/34

Asia T-126/21: Kanne 26.2.2021 – Nevinnomysskiy Azot ja NAK ”Azot” v. komisiso

24

2021/C 148/35

Asia T-130/21: Kanne 2.3.2021 – CCPL ym. v. komissio

25

2021/C 148/36

Asia T-132/21: Kanne 3.3.2021 – Telefónica Germany v. EUIPO (LOOP)

26

2021/C 148/37

Asia T-136/21: Kanne 5.3.2021 – Amort ym. v. komissio

27

2021/C 148/38

Asia T-142/21: Kanne 7.3.2021 – WIZZ Air Hungary v. komissio

28


FI

 

Top