EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:437:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 437, 18. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 437

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
18. joulukuuta 2020


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2020/C 437/01

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, osingonjaosta covid-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/35 kumoamisesta (EKP/2020/62)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 437/02

Komission tiedonanto Eurooppalaista standardointia koskeva unionin vuotuinen työohjelma 2021

4

2020/C 437/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) ( 1 )

14


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 437/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä koskevissa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2020/2130, ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2129, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

15

2020/C 437/05

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

16

2020/C 437/06

Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

17

 

Euroopan komissio

2020/C 437/07

Euron kurssi — 17. joulukuuta 2020

18

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2020/C 437/08

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (sähködirektiivin) 10 artiklan 2 kohdan nojalla annettu Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus yritysten Diamond Transmission Partners RB Limited ja Diamond Transmission Partners Galloper Limited nimeämisestä siirtoverkonhaltijoiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa

19


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 437/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/SMARTER AIRPORTS JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

2020/C 437/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Case M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

22

2020/C 437/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

24

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 437/12

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

26

2020/C 437/13

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

34

2020/C 437/14

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

42

2020/C 437/15

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

52


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top