EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:428:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 428, 11. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 428

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
11. joulukuuta 2020


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 428/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10031 — FSI/WTI/MEL) ( 1 )

1

2020/C 428/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business)) ( 1 )

2

2020/C 428/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9963 — Iliad/Play Communications) ( 1 )

3

2020/C 428/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni) ( 1 )

4

2020/C 428/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) ( 1 )

5

2020/C 428/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9735 — Amex/GBT) ( 1 )

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 428/07

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/788/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/2033 ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1183/2005, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EU) 2020/2021, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

2020/C 428/08

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/788/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1183/2005 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

9

 

Euroopan komissio

2020/C 428/09

Euron kurssi — 10. joulukuuta 2020

11

2020/C 428/10

Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien vuotuinen päivitys vuonna 2020

12

2020/C 428/11

Vuotuinen päivitys Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista

18

2020/C 428/12

Väliaikainen päivitys Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten jasopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista

23

2020/C 428/13

Päivitys Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2020

26


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 428/14

Ilmoitus Venäjältä peräisin olevan koivuvanerin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta annetun ilmoituksen muuttamisesta

27

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 428/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest) ( 1 )

29


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top