EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:316:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 316, 24. syyskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 316

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
24. syyskuu 2020


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 316/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2020/C 316/02

Euron kurssi — 23. syyskuuta 2020

2

2020/C 316/03

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

3

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2020/C 316/04

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

4

2020/C 316/05

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

5

2020/C 316/06

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

6


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2020/C 316/07

Fürstlicher Oberster Gerichtshofin 8 päivänä toukokuuta 2020 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa SMA SA ja Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics v. Finanzmarktaufsicht (Asia E-5/20)

7

2020/C 316/08

Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsichtin 28. toukokuuta 2020 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Pintail AG vastaan Finanzmarktaufsicht (Asia E-6/20)

9

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 316/09

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valokaapelien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

10

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 316/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9955 – PSP / Aviva / 20 Station Road) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top