EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:308:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 308, 17. syyskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
17. syyskuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2020/C 308/01

Euron kurssi — 16. syyskuuta 2020

1

2020/C 308/02

Pöytäkirjassa II olevan 6 artiklan 6 kohdan f alakohdan mukainen ilmoitus käsitteen ”alkuperätuote” määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen nojalla

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2020/C 308/03

Erityiskertomus 18/2020 EU:n päästökauppajärjestelmä: maksutta jaettavat päästöoikeudet on kohdennettava paremmin

3

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTA-valtioiden pysyvä komitea

2020/C 308/04

Vaaralliset aineet – luettelo ETA:n EFTA-valtioiden vuoden 2019 jälkipuoliskolla asetuksen (EU) N:O 528/2012 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle

4

2020/C 308/05

Vaaralliset aineet – luettelo ETA:n EFTA-valtioiden vuoden 2019 jälkipuoliskolla asetuksen (EY) N:O 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle

6

2020/C 308/06

Lääkevalmisteet – Markkinoille saattamista koskevat luvat, jotka Euroopan talousalueen EFTA-valtiot myönsivät vuoden 2019 jälkipuoliskolla Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle

9


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2020/C 308/07

Borgarting lagmannsrettin 11. toukokuuta 2020 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Tor-Arne Martinez Haugland v. Norjan hallitus (Asia E-4/20)

21

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 308/08

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

22


FI

 

Top