EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:099:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 099, 26. maaliskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 99

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
26. maaliskuu 2020


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 99/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) ( 1 )

1

2020/C 99/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) ( 1 )

2

2020/C 99/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) ( 1 )

3

2020/C 99/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) ( 1 )

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2020/C 99/05

Euron kurssi — 25. maaliskuuta 2020

5

2020/C 99/06

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

6


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 99/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

7

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 99/08

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

9


 

Oikaisuja

 

Oikaisu ilmoitukseen tiettyjen terästuotteiden tuontiin sovellettavia suojatoimenpiteitä koskevan tarkastelun vireillepanosta ( EUVL C 051, 14.2.2020 )

25


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top