EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:064:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 064, 27. helmikuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 64

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
27. helmikuu 2020


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Neuvosto

2020/C 64/01

Neuvoston päätöslauselma koulutuksesta eurooppalaisessa ohjausjaksossa: varmistetaan tietoon perustuva keskustelu uudistuksista ja investoinneista

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 64/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders) ( 1 )

7


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 64/03

Neuvoston päätelmät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta

8

 

Euroopan komissio

2020/C 64/04

Euron kurssi — 26. helmikuuta 2020

15

2020/C 64/05

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. maaliskuuta 2020 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

16

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2020/C 64/06

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelon päivitys

17


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 64/07

Ilmoitus Turkin tasavallasta peräisin olevan tietyn kirjolohen tuontiin sovellettavien tukien vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 64/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.9689 — Apollo Management/Tech Data Corporation) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

32

2020/C 64/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

34

2020/C 64/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9316 — Peab AB/YIT Oyj’s paving and mineral aggregates business) ( 1 )

36

2020/C 64/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/Kinto Brasil) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

37

2020/C 64/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9745 — Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

39

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 64/13

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

41

2020/C 64/14

Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamista koskeva ilmoitus Täytäntöönpanosäädösten antamiselle asetetun määräajan kulumisen keskeyttäminen

54

2020/C 64/15

Ilmoitus direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan mukaisesta pyynnöstä Jäsenvaltion esittämä pyyntö

55


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top