EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:434:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 434, 27. joulukuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 434

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
27. joulukuuta 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 434/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9553 – Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 )

1

2019/C 434/02

Menettelyn aloittaminen (Asia M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 )

2

2019/C 434/03

Yrityskeskittymäilmoituksen peruuttaminen (Asia M.9607 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio) ( 1 )

3

2019/C 434/04

Yrityskeskittymäilmoituksen peruuttaminen (Asia M.9606 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 Portfolio) ( 1 )

4

2019/C 434/05

Yrityskeskittymäilmoituksen peruuttaminen (Asia M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 1 )

5

2019/C 434/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9618 — La Poste / BRT) ( 1 )

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 434/07

Euron kurssi — 23. joulukuuta 2019

7

2019/C 434/08

Euron kurssi — 24. joulukuuta 2019

8

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 434/09

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 ))

9


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2019/C 434/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

11

2019/C 434/11

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen, vähäisen muutoksen hyväksymisen perusteella muutetun yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen

22

2019/C 434/12

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen, vähäisen muutoksen hyväksymisen perusteella muutetun tuote-eritelmän julkaiseminen

25


 

Oikaisuja

 

Oikaisu luetteloon komissiolle ilmoitetuista jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisista trusteista (trusts) ja vastaavista oikeudellisista järjestelyistä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 360, 24.10.2019, s. 28, julkaistun tekstin)

27


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top