EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:406:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 406, 2. joulukuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 406

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
2. joulukuuta 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 406/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 406/02

Ensimmäisen julkisasiamiehen nimeäminen

2

2019/C 406/03

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavien jaostojen nimeäminen (kiireellinen ennakkoratkaisupyyntömenettely)

2

2019/C 406/04

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklassa tarkoitetuista asioista vastaavan jaoston nimeäminen (muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun uudelleenkäsittely)

2

2019/C 406/05

Kolmen tuomarin jaostojen puheenjohtajien valinta

2

2019/C 406/06

Unionin tuomioistuimen uusien jäsenten virkavalan vannominen

3

2019/C 406/07

Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

3

2019/C 406/08

Luettelot ratkaisukokoonpanojen määrittämiseksi

3

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 406/09

Unionin yleisen tuomioistuimen uusien tuomareiden virkavalan vannominen

6


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 406/10

asia C-228/19 P: Valitus, jonka ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ on tehnyt 13.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-368/18, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo), 17.1.2019 antamasta tuomiosta

7

2019/C 406/11

asia C-278/19 P: Valitus, jonka Mas Que Vinos Global SL on tehnyt 3.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-576/17, Mas Que Vinos Global v. EUIPO – JESA (EL SEÑORITO), 17.1.2019 antamasta tuomiosta

7

2019/C 406/12

asia C-295/19 P: Valitus, jonka Apple Inc. on tehnyt 10.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/17, Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR), 31.1.2019 antamasta tuomiosta

8

2019/C 406/13

asia C-585/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 2.8.2019 – Academia de Studii Economice din București v. Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

8

2019/C 406/14

asia C-619/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 19.8.2019 – Land Baden-Württemberg v. D. R.

9

2019/C 406/15

asia C-635/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espanja) on esittänyt 26.8.2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi v. Ayuntamiento de Arrigorriaga

10

2019/C 406/16

asia C-644/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 28.8.2019 – FT v. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, GS ym., HS ja Ministerul Educației Naționale

10

2019/C 406/17

asia C-645/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 30.8.2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook Inc ja Facebook Belgium bvba v. Gegevensbeschermingsautoriteit

11

2019/C 406/18

asia C-654/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 3.9.2019 – FP Passenger Service GmbH v. Austrian Airlines AG

12

2019/C 406/19

asia C-657/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 4.9.2019 – Finanzamt D v. E

13

2019/C 406/20

asia C-661/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 6.9.2019 – flightright GmbH v. Austrian Airlines AG

13

2019/C 406/21

asia C-667/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 9.9.2019 – A. M. v. E. M.

14

2019/C 406/22

asia C-695/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 20.9.2019 – Rádio Popular – Electrodomésticos SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

15

2019/C 406/23

asia C-699 P: Valitus, jonka Quanta Storage, Inc. on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-772/15, Quanta Storage v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

16

2019/C 406/24

asia C-701/19 P: Valitus, jonka Pilatus Bank plc on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-687/18, Pilatus Bank v. EKP, 10.7.2019 antamasta määräyksestä

17

2019/C 406/25

asia C-711/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 25.9.2019 – Admiral Sportwetten GmbH ym.

18

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 406/26

asia T-615/15 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – LL v. parlamentti (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Parlamentin jäsenten avustajakorvaus – Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen – Vanhentuminen)

19

2019/C 406/27

asia T-125/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – BASF Grenzach v. ECHA (REACH – Aineiden arviointi – Triklosaani – ECHA:n päätös pyytää lisätietoja – Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artiklan 6 kohta – Valituslautakunnalle tehty valitus – Valituslautakunnan tehtävät – Kuulemismenettely – Valvonnan laajuus – Valvonnan intensiteetti – Valituslautakunnan toimivalta – Asetuksen N:o 1907/2006 93 artiklan 3 kohta – Asetuksen N:o 1907/2006 47 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke – Merkitykselliset tiedot – Oikeasuhteisuus – Asetuksen N:o 1907/2006 25 artikla – Asetuksen N:o 1907/2006 liite XIII – Asianmukaisissa olosuhteissa hankittu data – Pysyvyys – Neurotoksisuus – Lisääntymistoksisuus – Asetuksen (EY) N:o 771/2008 12 artiklan 1 kohta – Tieteellisen lausunnon esittäminen liian myöhään)

20

2019/C 406/28

asia T-467/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Barata v. parlamentti (Kumoamiskanne – Henkilöstö – Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettely – Palvelukseen ottaminen – Kiinnostuksenilmaisupyyntö EP/CAST/S/16/2016 – Autonkuljettajat – Tietokannan perustamisen jälkeen järjestetyt käytännön kokeet ja teoriakokeet – Epäonnistuminen teoriakokeessa – Kiinnostuksenilmaisupyynnön peruuttaminen ja tietokannan kumoaminen – Oikeusriita on menettänyt kohteensa – Oikeussuojan tarpeen jatkuminen – Lausunnon antamisen osittainen raukeaminen – Osittainen tutkimatta jättäminen)

21

2019/C 406/29

asia T-610/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – ICL-IP Terneuzen ja ICL Europe Coöperatief v. komissio (REACH – Luvanvaraiset aineet – 1-bromipropaanin (nPB) sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV – Määrä – Rekisteröintiasiakirja-aineisto – Tiedot – Aineiden ryhmittely – Hyvän hallinnon periaate – Elinkeinovapaus – Perusteluvelvollisuus – Luottamuksensuoja – Suhteellisuus – Yhdenvertainen kohtelu)

22

2019/C 406/30

asia T-636/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – PlasticsEurope v. ECHA (REACH – Sellaisten aineiden luettelon laatiminen, jotka on tunnistettu niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV – Aineen bisfenoli A kyseiseen luetteloon sisällyttämistä koskeva täydennys – Asetuksen N:o 1907/2006 57 ja 59 artikla – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeusvarmuus – Luottamuksensuoja – Oikeasuhteisuus)

22

2019/C 406/31

asia T-650/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Jinan Meide Casting v. komissio (Polkumyynti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1146 – Kiinasta peräisin olevien, yrityksen Jinan Meide Castings Co., Ltd. valmistamien kierteitettyjen tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuonti – Lopullinen polkumyyntitulli – Menettelyn uudelleen aloittaminen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 430/2013 osittaisen kumoamisen jälkeen – Asetuksen (EU) N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohdan a alakohta sekä 10 ja 11 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a alakohta sekä 10 ja 11 kohta) – Normaaliarvo – Tasapuolinen vertailu – Tuotelajit, joilla ei ole vastaavuutta – Asetuksen N:o 1225/2009 3 artiklan 1 – 3 kohta ja 9 artiklan 4 ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen 2016/1036 3 artiklan 1 – 3 kohta ja 9 artiklan 4 ja 5 kohta – Vahingon määrittäminen)

23

2019/C 406/32

asia T-673/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio (Valtiontuet – Yhteisöverosta vapauttamista koskeva järjestelmä, jonka Belgia on toteuttanut satamiensa hyväksi – Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Taloudellisen toiminnan käsite – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – Muu kuin taloudellinen toiminta – Erotettavuus – Valikoivuus – SEUT 93 artikla ja SEUT 106 artiklan 2 kohta)

24

2019/C 406/33

asia T-674/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale v. komissio (Valtiontuet – Yhteisöverosta vapauttamista koskeva järjestelmä, jonka Belgia on toteuttanut satamiensa hyväksi – Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Taloudellisen toiminnan käsite – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – Muu kuin taloudellinen toiminta – Erotettavuus – Valikoivuus – SEUT 93 artikla ja SEUT 106 artiklan 2 kohta)

25

2019/C 406/34

asia T-696/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Havenbedrijf Antwerpen ja Maatschappij van de Brugse Zeehaven v. komissio (Valtiontuet – Yhteisöverosta vapauttamista koskeva järjestelmä, jonka Belgia on ottanut käyttöön satamiensa hyväksi – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Taloudellisen toiminnan käsite – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – Muu kuin taloudellinen toiminta – Eroteltavuus – Valikoivuus – Siirtymäajan myöntämistä koskeva vaatimus)

26

2019/C 406/35

asia T-755/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Saksa v. ECHA (REACH – Aineiden arviointi – Benpat – Pysyvyys – ECHA:n päätös lisätietojen pyytämisestä – Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artiklan 6 kohta – Valituslautakunnalle tehty valitus – Valituslautakunnan tehtävä – Kuulemismenettely – Valvonnan luonne – Valvonnan tehokkuus – Valituslautakunnan valtuudet – Asetuksen N:o 1907/2006 93 artiklan 3 kohta – Toimivallan antaminen unionin virastoille – Annetun toimivallan periaate – Toissijaisuusperiaate – Oikeasuhteisuus – Perusteluvelvollisuus)

27

2019/C 406/36

asia T-783/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2019 – GE Healthcare v. komissio (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Gadoliniumia sisältävien kontrastiaineiden myyntiluvan väliaikainen peruuttaminen – Direktiivin 2001/83/EY 31 ja 116 artikla – Ennalta varautumisen periaate – Yhdenvertainen kohtelu – Oikeasuhteisuus – Puolueettomuus)

28

2019/C 406/37

asia T-47/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – UZ v. parlamentti (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Työpaikkakiusaaminen – Kurinpitoseuraamus – Palkkaluokan alentaminen ja ansiopisteiden poistaminen – Kantajan avustamispyynnön hylkääminen – Hallinnollista tutkimusta koskevat menettelysäännöt – Puolueettomuusvaatimus – Oikeus tulla kuulluksi – Menettelyllinen sääntöjenvastaisuus – Menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden seuraukset)

28

2019/C 406/38

asia T-287/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Nature’s Variety Instinct rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen kuviomerkki Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2019/C 406/39

asia T-288/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin NATURE’S VARIETY INSTINCT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen kuviomerkki Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2019/C 406/40

asia T-367/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin UKIO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki, joka esittää kahta vinoa viivaa, joita seuraavat pystysuora viiva ja ympyrä – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2019/C 406/41

asia T-378/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2019 – NHS v. EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin CRUZADE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki SANTA CRUZ – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aiemman tavaramerkin vahva erottamiskyky)

31

2019/C 406/42

asia T-716/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Idealogistic Compass Greatest care in getting it there rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansainvälinen kuviomerkki IDÉA – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2019/C 406/43

asia T-67/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Dokkio (DOKKIO) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki DOKKIO – Aiempi EU-kuviomerkki, joka esittää kahta vinoa viivaa, joita seuraavat pystysuora viiva ja ympyrä – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

33

2019/C 406/44

asia T-632/19: Kanne 23.9.2019 – DD v. FRA

34

2019/C 406/45

asia T- T-640/19.: Kanne 25.9.2019 – Sasol Germany ym. v. ECHA

35

2019/C 406/46

asia T-661/19: Kanne 27.9.2019 – Sasol Germany ym. v. komissio

36

2019/C 406/47

asia T-684/19: Kanne 7.10.2019 – Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal v. ACER

37

2019/C 406/48

asia T-695/19: Kanne 11.10.2019 – Falqui v. parlamentti

39

2019/C 406/49

asia T-698/19: Kanne 11.10.2019 – FJ ym. v. EUH

39

2019/C 406/50

asia T-699/19: Kanne 11.10.2019 – FT ym. v. komissio

40

2019/C 406/51

asia T-700/19: Kanne 11.10.2019 – Al-Gaoud v. neuvosto

41

2019/C 406/52

asia T-704/19: Kanne 15.10.2019 – FGSZ v. ACER

42


 

Oikaisuja

2019/C 406/53

Oikaisu virallisessa lehdessä julkaistuun tiedonantoon asiassa T-279/19 (EUVL, C 220, 1. heinäkuuta 2019)

44


FI

 

Top