EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:309:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 309, 13. syyskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 309

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
13. syyskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 309/01

Komission tiedonanto – Komission Euroopan unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä ehdottamien kiinteämääräisten hyvitysten ja uhkasakkojen laskennassa käytettävien tietojen päivittäminen

1

2019/C 309/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9315 – Chr. Hansen / Lonza / JV) ( 1 )

4

2019/C 309/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9330 – Denso/Hirose) ( 1 )

4

2019/C 309/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) ( 1 )

5

2019/C 309/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9493 – Triton/Aleris) ( 1 )

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2019/C 309/06

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/1405, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1403, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

6

2019/C 309/07

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

 

Euroopan komissio

2019/C 309/08

Euron kurssi

8

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 309/09

Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut sähköisen tunnistamisen järjestelmät

9

2019/C 309/10

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

13

2019/C 309/11

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

14


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top