EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 295, 2. syyskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 295

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
2. syyskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 295/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 295/02

asia C-651/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Opéinski gradanski sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 30.7.2018 ja 15.1.2019 — QB ja RA v. Jadransko osiguranje d.d.

2

2019/C 295/03

asia C-800/18 P: Valitus, jonka Haskovo Chamber of Commerce and Industry on tehnyt 19.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-122/17, Devin v. EUIPO, 25.10.2018 antamasta tuomiosta

2

2019/C 295/04

asia C-170/19 P: Valitus, jonka CheapFlights International Ltd on tehnyt 25.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-565/17, CheapFlights International v. EUIPO — Momondo Group, 11.12.2018 antamasta määräyksestä

3

2019/C 295/05

asia C-196/19 P: Valitus, jonka UC on tehnyt 27.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-572/17, UC v. parlamentti, 14.12.2018 antamasta tuomiosta

3

2019/C 295/06

asia C-300/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 12.4.2019 — UQ v. Marclean Technologies S.L.U.

4

2019/C 295/07

asia C-359/19 P: Valitus, jonka Meblo Trade d.o.o. on tehnyt 5.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-263/18, Meblo Trade v. EUIPO — Meblo Int, 5.3.2019 antamasta tuomiosta

4

2019/C 295/08

asia C-393/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Apelativen sad — Plovdiv (Bulgaria) on esittänyt 21.5.2019 — Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on OM

5

2019/C 295/09

asia C-414/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 28.5.2019 — E. M. ja M. S. v. Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Asia C-480/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 24.6.2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

asia C-484/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 25.6.2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

Asia C-486/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 25.6.2019 — Syyttäjä ja Tulli

8

2019/C 295/13

asia C-500/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 1.7.2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG v. YouTube LLC ja Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

asia C-514/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.7.2019 — Union des industries de la protection des plantes v. Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ja Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

asia C-515/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.7.2019 — Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Asia C-537/19: Kanne 12.7.2019 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 295/17

asia T-523/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Italmobiliare ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vähittäismyyntiin tarkoitettujen elintarvikepakkausten markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakoista vapauttamisen ehdot — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Myynnin arvo — Sakon enimmäismäärä — Hallinnollisen menettelyn kesto — Kohtuullinen aika — Maksukyky)

13

2019/C 295/18

asia T-530/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Huhtamäki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vähittäismyyntiin tarkoitettujen elintarvikepakkausten markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Oikeasuhteisuus — Yhdenvertainen kohtelu)

14

2019/C 295/19

asia T-624/15, T-694/15 ja T-704/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.6.2019 — European food ym. v. komissio (Valtiontuet — Sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälisen ratkaisukeskuksen (ICSID) yhteydessä toimivan välitystuomioistuimen antama välitystuomio — Tietyille taloudellisille toimijoille myönnettyjen korvausten maksaminen — Päätös, jolla todetaan tuki sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja jolla määrätään sen takaisin perimisestä — Komission toimivalta)

15

2019/C 295/20

yhdistetyt asiat T-245/16 ja T-286/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Yanukovych v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sovelletaan — Kantajan nimen säilyttäminen luettelossa — Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty puolustautumisoikeuksia ja tehokasta oikeussuojaa koskevaa oikeutta kunnioittaen)

16

2019/C 295/21

asia T-573/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.7.2019 — PT v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Toimintojen järjestely — Palveluksesta vapauttaminen — Pääsy sähköpostiin ja tietoliikenneyhteyksiin — Oikeudenkäyntiä edeltänyt menettely — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeusvarmuus — Oikeus tulla kuulluksi — Syyttömyysolettama — OLAFin lopullinen kertomus — Perusteluvelvollisuus — Vastuu — Aineellinen vahinko — Henkinen kärsimys)

17

2019/C 295/22

asia T-741/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.6.2019 — Changmao Biochemical Engineering v. komissio (Polkumyynti — Kiinasta peräisin olevan aspartaamin tuonti — Kieltäytyminen myöntämästä markkinatalouskohtelua — Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotto — Asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan b alakohta ja c alakohdan toinen luetelmakohta — Asetuksen 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a alakohta — Asetuksen 2016/1036 2 artiklan 10 kohta — Asetuksen 2016/1036 3 artiklan 2 ja 6 kohta — Asetuksen 2016/1036 6 artiklan 7 kohta — Tilinpäätösasiakirjojen sääntöjenvastaisuus — Kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamatta jättäminen — Unionin tuotannonalan tietojen käyttö — Oikaisupyyntö — Todistustaakka — Puolustautumisoikeudet — Hyvän hallinnon periaate — Luottamuksensuoja)

18

2019/C 295/23

asia T-838/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — BP v. FRA (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Asetukset (EY) N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 45/2001 — Henkilötietojen suoja — Aineeton vahinko — Aineellinen vahinko — Syy-yhteys)

18

2019/C 295/24

asia T-888/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — BP v. FRA (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — FRA — Määräaikainen työsopimus — Päätös työsopimuksen uusimatta jättämisestä — Unionin yleisen tuomioistuimen kumoaman päätöksen jälkeen tehty uusi päätös — Puolustautumisoikeudet — Hyvän hallinnon periaate — Perusteluvelvollisuus — Vastuu)

19

2019/C 295/25

asia T-185/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — PlasticsEurope v. ECHA (REACH — Luettelon laatiminen aineista, jotka on tunnistettu niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV — Bisfenoli A:n sisällyttäminen luetteloon lisääntymiselle vaarallisena aineena — Asetuksen N:o 1907/2006 57 ja 59 artikla)

20

2019/C 295/26

asia T-474/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2019 — Portugali v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Portugalille aiheutuneet menot — Maksujen viivästyminen — Enimmäismäärien ylitys — Asetuksen (EY) N:o 885/2006 11 artikla — Kaksinkertainen rahoitusoikaisu — Oikeasuhteisuus — Maksumääräaika)

21

2019/C 295/27

asia T-578/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.6.2019 — a&o hostel and hotel Berlin v. komissio (Valtiontuet — Toimintatuet — Berliinin retkeilymaja — Julkisyhteisön kiinteistön käyttö vuokraa maksamatta — Päätös, jolla mahdollinen tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta — Vakavat vaikeudet)

21

2019/C 295/28

asia T-598/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.7.2019 — Italia v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Italialle aiheutuneet menot — Jäsenvaltion elimistä johtuva viivästyminen ja laiminlyönti — Se, että jäsenvaltio vastaa takaisinperinnän toteuttamatta jättämisestä aiheutuvista taloudellisista seurauksista — Rahoitusoikaisut — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 ja 32 artikla — Delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 12 artikla — Kohtuullinen määräaika)

22

2019/C 295/29

asia T-602/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.7.2019 — Espanja v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Espanjalle aiheutuneet menot — Olennainen valvonta — Tuottajaorganisaatioita koskevat hyväksymisperusteet — Toimintaohjelmien hyväksyminen — Investointien siirtäminen saman toimintaohjelman puitteissa — Perusteltu luottamus)

23

2019/C 295/30

asia T-617/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2019 — Vialto Consulting v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Liittymistä valmisteleva tukiväline — Kolmas valtio — Kansallinen julkinen hankinta — Hajautettu hallinnointi — OLAFin tutkimukset — Aineeton vahinko — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Asetuksen (EY) N:o 2185/96 7 artiklan 1 kohta — Hyvän hallinnon periaate — Luottamuksensuoja — Oikeasuhteisuus — Oikeus tulla kuulluksi)

24

2019/C 295/31

asia T-828/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.6.2019 — Quadri di Cardano v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteettoman edun palautus — Henkilöstösääntöjen 85 artiklan ensimmäinen kohta — Suorituksen ilmeinen aiheettomuus)

24

2019/C 295/32

asia T-64/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.6.2019 — Alfamicro v. komissio (Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 — 2013) — Täytäntöönpanokelpoinen päätös — Avustussopimuksesta johtuvan saatavan periminen — SEUT 299 artikla — Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 — Asetuksen N:o 966/2012 135 artikla — Tarkastuksen päätelmien ekstrapolointi — Perusteluvelvollisuus)

25

2019/C 295/33

asia T-135/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.6.2019 — Szegedi v. parlamentti (Toimielimiä koskeva oikeus — Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Matkakulut — Parlamentin avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen — Puolustautumisoikeudet — Todisteiden toimittaminen — Perusteluvelvollisuus — Tosiseikkoja koskeva virhe — Oikeasuhteisuus)

26

2019/C 295/34

asia T-253/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.7.2019 — VY v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Keskijohdon virka — Hakemuksen hylkääminen — Avointa virkaa koskeva ilmoitus — Valintamenettely — Perusteluvelvollisuus — Sukupuolten välinen tasa-arvo)

27

2019/C 295/35

asia T-284/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Arbuzov v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sovelletaan — Kantajan nimen säilyttäminen luettelossa — Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty puolustautumisoikeuksia ja tehokasta oikeussuojaa koskevaa oikeutta kunnioittaen)

27

2019/C 295/36

asia T-305/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Klyuyev v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sovelletaan — Kantajan nimen säilyttäminen luettelossa — Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty puolustautumisoikeuksia ja tehokasta oikeussuojaa koskevaa oikeutta kunnioittaen)

28

2019/C 295/37

asia T-601/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Wewi Mobile v. EUIPO (Fi Network) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Fi Network rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2019/C 295/38

asia T-103/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Flabeg Deutschland v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

30

2019/C 295/39

asia T-108/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Bundesverband Glasindustrie ym. v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

31

2019/C 295/40

asia T-109/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Saint-Gobain Isover G+H ym. v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

32

2019/C 295/41

asia T-294/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — ArcelorMittal Hochfeld v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

32

2019/C 295/42

asia T-319/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Deutsche Edelstahlwerke v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

33

2019/C 295/43

asia T-576/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — VIK v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

34

2019/C 295/44

asia T-605/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl ym. v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

34

2019/C 295/45

asia T-737/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Hydro Aluminium Rolled Products v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

35

2019/C 295/46

asia T-738/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Aurubis ym. v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

36

2019/C 295/47

asia T-743/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — Vinnolit v. komissio (Valtiontuet — Uudistuvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain tietyillä säännöksillä myönnetyt tuet — Oikeudenkäynti menettää kohteensa unionin tuomioistuimen kumotessa riitautetun toimen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2019/C 295/48

asia T-317/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.6.2019 — Fugro v. komissio (Kumoamiskanne — Galileo-satelliittinavigointiohjelma — Tekniset ja toiminnalliset eritelmät — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

37

2019/C 295/49

asia T-1/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.6.2019 — CJ v. Euroopan unionin tuomioistuin (Toimielimiä koskeva oikeus — Internetissä yleisön saatavissa olevat asiakirjat, jotka liittyvät asioihin, joiden käsittely unionin yleisessä tuomioistuimessa tai virkamiestuomioistuimessa on päättynyt — Vaatimus tunnistetietojen poistamisesta jälkikäteen — Euroopan unionin tuomioistuin ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin vaatimuksen johdosta — Vahingonkorvauskanne — Kannan määrittäminen oikeudenkäynnin aikana — Oikeudenkäynti on menettänyt kohteensa — Lausunnon antamisen raukeaminen)

38

2019/C 295/50

Asia T-411/19: Kanne 28.6.2019 — Lombardo v. parlamentti

39

2019/C 295/51

Asia T-412/19: Kanne 28.6.2019 — Contu v. parlamentti

40

2019/C 295/52

Asia T-413/19: Kanne 28.6.2019 — Dupuis v. parlamentti

40

2019/C 295/53

Asia T-414/19: Kanne 28.6.2019 — Frittelli v. parlamentti

41

2019/C 295/54

Asia T-415/19: Kanne 28.6.2019 — Laroni v. parlamentti

42

2019/C 295/55

Asia T-416/19: Kanne 28.6.2019 — Filippi v. parlamentti

43

2019/C 295/56

Asia T-417/19: Kanne 28.6.2019 — Viola v. parlamentti

43

2019/C 295/57

Asia T-418/19: Kanne 3.7.2019 — Mussa v. parlamentti

44

2019/C 295/58

Asia T-419/19: Kanne 3.7.2019 — Colajanni v. parlamentti

45

2019/C 295/59

Asia T-420/19: Kanne 3.7.2019 — Nobilia v. parlamentti

46

2019/C 295/60

Asia T-421/19: Kanne 2.7.2019 — Segre v. parlamentti

46

2019/C 295/61

Asia T-422/19: Kanne 2.7.2019 — De Luca v. parlamentti

47

2019/C 295/62

Asia T-423/19: Kanne 2.7.2019 — Martelli v. parlamentti

48

2019/C 295/63

Asia T-424/19: Kanne 2.7.2019 — Sharbati v. parlamentti

49

2019/C 295/64

Asia T-425/19: Kanne 2.7.2019 — Ventre v. parlamentti

49

2019/C 295/65

Asia T-426/19: Kanne 2.7.2019 — Musoni v. parlamentti

50

2019/C 295/66

Asia T-427/19: Kanne 2.7.2019 — Frantova v. parlamentti

51

2019/C 295/67

Asia T-428/19: Kanne 2.7.2019 — Rigo v. parlamentti

52

2019/C 295/68

Asia T-429/19: Kanne 2.7.2019 — Iacono v. parlamentti

52

2019/C 295/69

Asia T-430/19: Kanne 2.7.2019 — Bonsignore v. parlamentti

53

2019/C 295/70

Asia T-431/19: Kanne 2.7.2019 — Azzolini v. parlamentti

54

2019/C 295/71

Asia T-432/19: Kanne 2.7.2019 — Gawronski v. parlamentti

55

2019/C 295/72

Asia T-433/19: Kanne 2.7.2019 — Speciale v. parlamentti

55

2019/C 295/73

asia T-434/19: Kanne 25.6.2019 — Rosca v. komissio

56

2019/C 295/74

Asia T-435/19: Kanne 1.7.2019 — Caligaris v. parlamentti

57

2019/C 295/75

Asia T-436/19: Kanne 1.7.2019 — Aita v. parlamentti

58

2019/C 295/76

Asia T-437/19: Kanne 1.7.2019 — Melandri v. parlamentti

58

2019/C 295/77

Asia T-438/19: Kanne 1.7.2019 — Novelli v. parlamentti

59

2019/C 295/78

Asia T-439/19: Kanne 1.7.2019 — Mantovani v. parlamentti

60

2019/C 295/79

Asia T-440/19: Kanne 1.7.2019 — Mattina v. parlamentti

61

2019/C 295/80

Asia T-441/19: Kanne 1.7.2019 — La Russa v. parlamentti

61

2019/C 295/81

Asia T-442/19: Kanne 1.7.2019 — Carollo v. parlamentti

62

2019/C 295/82

Asia T-443/19: Kanne 1.7.2019 — Arroni v. parlamentti

63

2019/C 295/83

Asia T-444/19: Kanne 1.7.2019 — Locatelli v. parlamentti

64

2019/C 295/84

Asia T-445/19: Kanne 1.7.2019 — Chiesa v. parlamentti

64

2019/C 295/85

Asia T-446/19: Kanne 1.7.2019 — Castellina v. parlamentti

65

2019/C 295/86

Asia T-448/19: Kanne 3.7.2019 — Costanzo v. parlamentti

66

2019/C 295/87

Asia T-449/19: Kanne 3.7.2019 — Dell’Alba v. parlamentti

67

2019/C 295/88

Asia T-450/19: Kanne 3.7.2019 — Gallenzi v. parlamentti

67

2019/C 295/89

Asia T-451/19: Kanne 3.7.2019 — Gemelli v. parlamentti

68

2019/C 295/90

Asia T-452/19: Kanne 3.7.2019 — Napoletano v. parlamentti

69

2019/C 295/91

asia T-453/19: Kanne 3.7.2019 — Panusa v. parlamentti

70

2019/C 295/92

asia T-454/19: Kanne 4.7.2019 — Musotto v. parlamentti

70

2019/C 295/93

asia T-455/19: Kanne 4.7.2019 — Pettinari v. parlamentti

71

2019/C 295/94

Asia T-458/19: Kanne 4.7.2019 — Di Prima v. parlamentti

72

2019/C 295/95

Asia T-459/19: Kanne 5.7.2019 — Barbarella v. parlamentti

72

2019/C 295/96

Asia T-460/19: Kanne 5.7.2019 — Graziani v. parlamentti

73

2019/C 295/97

Asia T-461/19: Kanne 4.7.2019 — Rossetti v. parlamentti

74

2019/C 295/98

Asia T-462/19: Kanne 4.7.2019 — Porrazzini v. parlamentti

74

2019/C 295/99

Asia T-463/19: Kanne 4.7.2019 — Cervetti v. parlamentti

75

2019/C 295/100

Asia T-464/19: Kanne 4.7.2019 — Podestà v. parlamentti

76

2019/C 295/101

Asia T-465/19: Kanne 5.7.2019 — Florio v. parlamentti

76

2019/C 295/102

asia T-466/19: Kanne 4.7.2019 — Société générale ym. v. SRB

77

2019/C 295/103

asia T-467/19: Kanne 4.7.2019 — BNP Paribas ym. v. SRB

78

2019/C 295/104

asia T-468/19: Kanne 4.7.2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel ym. v. SRB

79

2019/C 295/105

Asia T-469/19: Kanne 8.7.2019 — Barzanti v. parlamentti

80

2019/C 295/106

asia T-477/19: Kanne 8.7.2019 — Medici v. parlamentti

81

2019/C 295/107

asia T-487/19: Kanne 8.7.2019 — CU v. alueiden komitea

81

2019/C 295/108

asia T-488/19: Kanne 4.7.2019 — Crédit agricole ym. v. SRB

82

2019/C 295/109

asia T-489/19: Kanne 4.7.2019 — BPCE ym. v. SRB

83

2019/C 295/110

asia T-507/19: Kanne 15.7.2019 — DH v. komissio

84

2019/C 295/111

asia T-508/19: Kanne 15.7.2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) ym. v. komissio

85

2019/C 295/112

asia T-509/19: Kanne 16.7.2019 — Asolo v. EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

asia T-512/19: Kanne 18.7.2019 — Del Valle Ruiz ym. v. SRB

87

2019/C 295/114

asia T-615/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.6.2019 — Ardigo ja UO v. komissio

89


FI

 

Top