EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:263:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 263, 5. elokuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 263

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
5. elokuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 263/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

2019/C 263/02

Menettely tuomarin nimeämiseksi estyneen tuomarin sijaan

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 263/03

asia C-38/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 5.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Budai Központi Kerületi Bíróság — Unkari) — GT v. HS (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Direktiivi 93/13/ETY — 3 artiklan 1 kohta — 4 artiklan 2 kohta — 6 artiklan 1 kohta — Valuuttamääräinen lainasopimus — Kansallisessa valuutassa käyttöön annettuun summaan sovellettavan vaihtokurssin ilmoittaminen kuluttajalle sopimuksen tekemisen jälkeen)

3

2019/C 263/04

asia C-628/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy — Puola) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v. Orange Polska S.A. (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt — Aggressiivisen kaupallisen menettelyn käsite — Kuluttajien velvollisuus tehdä lopullinen kaupallinen ratkaisu yleiset sopimusehdot toimittavan kuriirin läsnä ollessa)

4

2019/C 263/05

asia C-634/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Oldenburg — Saksa) — ReFood GmbH & Co. KG v. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Euroopan unionin sisällä tapahtuvat jätteiden siirrot — Asetus (EY) N:o 1013/2006 — 1 artiklan 3 kohdan d alakohta — Soveltamisala — Asetus (EY) N:o 1069/2009 — Eläimistä saatavien sivutuotteiden siirrot)

5

2019/C 263/06

asia C-646/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Brindisi — Italia) — Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Gianluca Moro (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Direktiivi 2012/13/EU — Oikeus tiedonsaantiin rikosoikeudellisissa menettelyissä — 6 artiklan 4 kohta — Oikeus saada tietoja syytteestä — Kaikista annettujen tietojen muutoksista ilmoittaminen, kun se on tarpeen menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi — Syytteen perustana olevien tosiseikkojen oikeudellisen luokittelun muuttaminen — Syytetty ei voi pääkäsittelyssä pyytää kansallisen lainsäädännön mukaisen neuvotellun rangaistuksen määräämistä — Toisin silloin, kun muutos koskee syytteen perustana olevia tosiseikkoja)

6

2019/C 263/07

asia C-658/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Puola) — Asia, jonka on pannut vireille WB (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 650/2012 — 3 artiklan 1 kohdan g ja i alakohta — Päätöksen käsite perintöasioissa — Virallisen asiakirjan käsite perintöasioissa — Perillisaseman vahvistamista koskevan kansallisen asiakirjan oikeudellinen luonnehdinta — 3 artiklan 2 kohta — Tuomioistuimen käsite — Jäsenvaltio ei ole ilmoittanut Euroopan komissiolle notaareita oikeusviranomaisiin kuulumattomina viranomaisina, jotka hoitavat tuomioistuimen tavoin tiettyjä lainkäyttötehtäviä)

6

2019/C 263/08

asia C-664/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolams jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Areios Pagos — Kreikka) — Ellinika Nafpigeia AE v. Panagiotis Anagnostopoulos ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2001/23/EY — Soveltamisala — Yrityksen osan luovutus — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Luovutuksen käsite — Taloudellisen yksikön käsite — Emoyhtiön liiketoiminnan osan luovuttaminen uudelle tytäryhtiölle — Identiteetti — Itsenäisyys — Taloudellisen toiminnan jatkaminen — Taloudellisen toiminnan jatkamisen pysyvyyttä koskeva kriteeri — Turvautuminen kolmansien osapuolten tuotannontekijöihin — Aikomus purkaa luovutettu yksikkö)

7

2019/C 263/09

asia C-705/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen — Ruotsi) — Patent- och registreringsverket v. Mats Hansson (Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — 4 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Kokonaisvaikutelma — Aikaisempi tavaramerkki, jonka rekisteröinti sisältää erottamislausuman — Tällaisen erottamislausuman vaikutus aikaisemman tavaramerkin suojan laajuuteen)

8

2019/C 263/10

asia C-720/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof — Itävalta) — Mohammed Bilali v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Turvapaikkapolitiikka — Toissijainen suojelu — Direktiivi 2011/95/EU — 19 artikla — Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen — Hallinnon tekemä tosiseikkoja koskeva virhe)

9

2019/C 263/11

asia C-22/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Darmstadt — Saksa) — TopFit eV ja Daniele Biffi v. Deutscher Leichtathletikverband eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin kansalaisuus — SEUT 18, SEUT 21 ja SEUT 165 artikla — Urheiluliiton säännöt — Amatööriurheilijan, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, osallistuminen toisen jäsenvaltion kansallisiin mestaruuskilpailuihin — Kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu — Vapaan liikkuvuuden rajoitus)

10

2019/C 263/12

asia C-33/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Liège — Belgia) — V v. Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) ja Securex Integrity ASBL (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen — Siirtotyöläiset — Asetus (EY) N:o 883/2004 — Siirtymäsäännökset — 87 artiklan 8 kohta — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 c artiklan b alakohta — Henkilö, joka toimii palkkatyössä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana eri jäsenvaltiossa — Poikkeukset yhden sovellettavan kansallisen lainsäädännön periaatteeseen — Kuuluminen kahden järjestelmän piiriin — Pyyntö soveltaa asetuksen N:o 883/2004 nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä)

10

2019/C 263/13

asia C-43/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État — Belgia) — Compagnie d’entreprises CFE SA v. Région de Bruxelles-Capitale (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — Päätös — Erityisten suojelutoimien alueen osoittaminen direktiivin 92/43/ETY mukaisesti — Suojelutavoitteiden ja tiettyjen ehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen — Suunnitelmien ja ohjelmien käsite — Velvollisuus suorittaa ympäristöarviointi)

11

2019/C 263/14

asia C-58/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt justice de paix du canton de Visé — Belgia) — Michel Schyns v. Belfius Banque SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 2008/48/EY — Sopimuksen tekoa edeltävät velvoitteet — 5 artiklan 6 kohta — Luotonantajan velvollisuus selvittää parhaiten soveltuva luotto — 8 artiklan 1 kohta — Luotonantajan velvollisuus pidättäytyä luottosopimuksen tekemisestä, mikäli sillä on kuluttajan luottokelpoisuutta koskevia epäilyksiä — Luotonantajan velvollisuus arvioida luoton tarkoituksenmukaisuus)

12

2019/C 263/15

asia C-142/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Bruxelles — Belgia) — Skype Communications Sàrl v. Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja palvelut — Direktiivi 2002/21/EY — 2 artiklan c alakohta — Käsite ”sähköinen viestintäpalvelu” — Signaalien siirtäminen — Puheensiirtopalvelu IP-yhteyskäytäntöön perustuvissa verkoissa (VoIP) kiinteän verkon tai matkapuhelinverkon numeroihin — SkypeOut-palvelu)

13

2019/C 263/16

asia C-185/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo — Espanja) — Oro Efectivo SL v. Diputación Foral de Bizkaia (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 401 artikla — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Yrityksen yksityisiltä edelleen myyntiä varten hankkimat kulta- tai muut jalometalliesineet — Varainsiirroista kannettava vero)

13

2019/C 263/17

asia C-193/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Saksa) — Google LLC v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/21/EY — 2 artiklan c alakohta — Käsite ”sähköinen viestintäpalvelu” — Signaalien siirtäminen — Internetpohjainen sähköpostipalvelu — Gmail-palvelu)

14

2019/C 263/18

asia C-223/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6.6.2019 — Valittajana Deichmann SE sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Munich SL (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Menettämismenettely — Ristiä urheilukengän sivussa esittävä kuviomerkki — Menettämisvaatimuksen hylkääminen)

15

2019/C 263/19

asia C-264/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Grondwettelijk Hof — Belgia) — P. M., N. G.d.M. ja P. V.d.S. v. Ministerraad (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Direktiivi 2014/24/EU — 10 artiklan c alakohta ja d alakohdan i, ii ja v alakohta — Pätevyys — Soveltamisala — Välimies- ja sovittelupalveluiden ja tiettyjen oikeudellisten palvelujen jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle — Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja toissijaisuusperiaate — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla)

16

2019/C 263/20

asia C-317/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portugali) — Cátia Correia Moreira v. Município de Portimão (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2001/23/EY — Yritysten luovutukset — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Työntekijän käsite — Olennainen työehtojen muutos työntekijän vahingoksi)

16

2019/C 263/21

asia C-321/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État — Belgia) — Terre wallonne ASBL v. Région wallonne (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — Päätös — Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteiden vahvistaminen direktiivin 92/43/ETY mukaisesti — Suunnitelmien ja ohjelmien käsite — Velvollisuus suorittaa ympäristöarviointi)

17

2019/C 263/22

asia C-361/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szekszárdi Járásbíróság — Unkari) — Ágnes Weil v. Géza Gulácsi (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — 66 artikla — Ajallinen soveltamisala — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Asiallinen soveltamisala — Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat — 1 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta — Soveltamisalan ulkopuolelle rajatut asiat — Aviovarallisuussuhteet — 54 artikla — Hakemus todistuksen saamiseksi tuomion antaneen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta — Tuomioistuinratkaisu, joka koskee avoliittoon perustuvan varallisuussuhteen purkamisesta johtuvaa saatavaa)

18

2019/C 263/23

asia C-420/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Alankomaat) — IO v. Inspecteur van de rijksbelastingdienst (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 9 ja 10 artikla — Verovelvollinen — Itsenäisesti harjoitettava liiketoiminta — Käsite — Säätiön hallintoneuvoston jäsenen toiminta)

19

2019/C 263/24

asia C-503/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6.6.2019 — Valittajana Inge Barnett ja muuna osapuolena Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamies — Vanhuuseläke — Varhaiseläkkeelle siirtäminen ilman eläkeoikeuksien vähentämistä — Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt — Liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohta — Yleiset täytäntöönpanosäännöt — Yksikön etu — Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi tehty päätös — SEUT 266 artikla — Oikeusvoima)

20

2019/C 263/25

asia C-505/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État — Ranska) — Copebi SCA v. Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Päätös 2009/402/EY — Ranskan tasavallan toteuttamat hedelmä- ja vihannesalan kampanjasuunnitelmat — Tuen toteaminen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Takaisinperimismääräys — Päätöksen soveltamisala — Maatalousalan talouskomiteat)

20

2019/C 263/26

yhdistetyt asiat C-508/18 ja C-82/19 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.5.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Supreme Court ja High Court — Irlanti) — Eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano, joiden kohteena ovat OG (C-508/18) ja PI (C-82/19 PPU) (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — 6 artiklan 1 kohta — Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite — Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen antama eurooppalainen pidätysmääräys — Asema — Alistussuhde täytäntöönpanovaltaa käyttävään elimeen — Oikeusministeriön ohjausvalta yksittäisissä tapauksissa — Riippumattomuuden takeita ei ole)

21

2019/C 263/27

asia C-509/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court — Irlanti) — Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on PF (Ennakkoratkaisupyyntö — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — 6 artiklan 1 kohta — Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite — Jäsenvaltion yleisen syyttäjän antama eurooppalainen pidätysmääräys — Asema — Riippumattomuuden takeet)

22

2019/C 263/28

asia C-10/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 3.1.2019 — Wilo Salmson France SAS v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabilii Nerezidenți

23

2019/C 263/29

asia C-142/19 P: Valitus, jonka Dovgan GmbH on tehnyt 19.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-830/16, Monolith Frost v. EUIPO, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

23

2019/C 263/30

asia C-267/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trgovački sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 28.3.2019 — PARKING d.o.o. v. SAWAL d.o.o.

25

2019/C 263/31

asia C-307/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatia) on esittänyt 11.4.2019 — Obala i lučice d.o.o. v. NLB Leasing d.o.o.

25

2019/C 263/32

asia C-308/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 15.4.2019 — Consiliul Concurenței v. Whiteland Import Export SRL

28

2019/C 263/33

asia C-309/19 P: Valitus, jonka Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos on tehnyt 15.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-309/19 P, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos v. komissio, 14.2.2019 antamasta määräyksestä

28

2019/C 263/34

asia C-323/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trgovački sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 18.4.2019 — Interplastics s.r.o. v. Letifico d.o.o.

29

2019/C 263/35

asia C-344/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 2.5.2019 — D. J. v. Radiotelevizija Slovenija

30

2019/C 263/36

asia C-346/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 2.5.2019 — Bundeszentralamt für Steuern v. Y-GmbH

31

2019/C 263/37

asia C-367/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 8.5.2019 — Ministrstvo za notranje zadeve v. Tax-Fin-Lex d.o.o.

32

2019/C 263/38

asia C-420/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 29.5.2019 — Maksu- ja Tolliamet v. Heavyinstall OÜ

32

2019/C 263/39

asia C-453/19 P: Valitus, jonka Deutsche Lufthansa AG on tehnyt 13.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-492/15, Deutsche Lufthansa v. komissio, 12.4.2019 antamasta tuomiosta

33

2019/C 263/40

asia C-458/19 P: Valitus, jonka ClientEarth on tehnyt 14.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-108/17, ClientEarth v. komissio, 4.4.2019 antamasta tuomiosta

35

2019/C 263/41

asia C-466/19 P: Valitus, jonka Qualcomm, Inc. ja Qualcomm Europe, Inc. ovat tehneet 18.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-371/17, Qualcomm ja Qualcomm Europe v. komissio, 9.4.2019 antamasta tuomiosta

36

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 263/42

asia T-478/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2019 — Frank v. komissio (Tutkimus ja teknologian kehittäminen — Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014 — 2020) — Ehdotuspyynnöt ja niihin liittyvät toimet ERC:n vuoden 2016 työohjelmassa — ERCEA:n päätös, jolla avustushakemus hylätään tukikelvottomana — Hallinnollisen muutoksen hakeminen komissiolta — Implisiittinen hylkäämispäätös — Osittainen tutkimatta jättäminen — Nimenomainen hylkäämispäätös — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)

38

2019/C 263/43

asia T-167/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2019 — RV v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Henkilöstösääntöjen 42 c artikla — Asettaminen virkavapaalle yksikön edun vuoksi — Siirtäminen eläkkeelle ilman eri toimenpiteitä — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Osittainen tutkimatta jättäminen — Lain soveltamisala — Viran puolesta toimiminen — Sanamuodon mukainen, kontekstuaalinen ja teleologinen tulkinta)

39

2019/C 263/44

asia T-248/17 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — CC v. parlamentti (Vastuu — Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu EUR/A/151/98 — Euroopan parlamentin varallaololuettelon hallinnoinnissa tekemät virheet — Aineellinen vahinko)

40

2019/C 263/45

asia T-462/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2019 — TO v. EEA (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Määräaikainen työsopimus — Irtisanominen sairausloman aikana — Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 16 artikla — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 48 artiklan b alakohta — Henkilöstösääntöjen 26 artikla — Henkilötietojen käsittely — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artikla — Työpaikkakiusaaminen)

40

2019/C 263/46

asia T-583/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2019 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst v. EUIPO — IOS Finance EFC (IOS FINANCE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin IOS FINANCE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki EOS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

41

2019/C 263/47

asia T-74/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — Visi/one v. EUIPO (Ajoneuvoissa käytettävä ilmoituskotelo) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Yhteisömalli, joka esittää ajoneuvoissa käytettävää ilmoituskoteloa — Aiempi yhteisömalli — Näyttö tunnetuksi tulemisesta — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artikla — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Asiantunteva käyttäjä — Mallin luoneen vapaus — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Asetuksen N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2019/C 263/48

asia T-75/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — MPM-Quality v. EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-kuviomerkki MANUFACTURE PRIM 1949 — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Perusteluvelvollisuus)

43

2019/C 263/49

asia T-138/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.6.2019 — De Esteban Alonso v. komissio (Henkilöstö — Entiset virkamiehet — OLAFin tutkimus — Asia ”Eurostat” — Tosiseikkoihin, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin, liittyvien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille — Virkamiehille, joita asia mahdollisesti koskee, ei ole annettu tietoa etukäteen — Vahingot, joiden väitetään aiheutuneen OLAFin ja komission toiminnasta käsittelyn aikana — Aineeton, fyysinen ja aineellinen vahinko — Syy-yhteys)

44

2019/C 263/50

asia T-291/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2019 — Biedermann Technologies v. EUIPO (Compliant Constructs) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Compliant Constructs rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

44

2019/C 263/51

asia T-346/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2019 — Advance Magazine Publishers v. EUIPO — Enovation Brands (VOGUE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin VOGUE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki VOGA — Hallinnollisen menettelyn lykkääminen — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohta (josta on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 71 artiklan 1 kohta) — Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohta)

45

2019/C 263/52

asia T-357/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — Luz Saúde v. EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin HOSPITAL DA LUZ rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki clínica LALUZ — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

46

2019/C 263/53

asia T-293/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — Innocenti v. EUIPO — Gemelli (Innocenti) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Innocenti rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki i INNOCENTI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2019/C 263/54

asia T-398/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2019 — Pielczyk v. EUIPO — Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-kuviomerkki DERMÆPIL sugar epil system — Aiempi kansallinen kuviomerkki dermépil — Suhteellinen hylkäysperuste — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 64 artiklan 2 ja 3 kohta) — Sekaannusvaara — Asetuksen 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Tavaroiden vertailu)

47

2019/C 263/55

asia T-449/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.6.2019 — Ortlieb Sportartikel v. EUIPO (Kahdeksankulmainen monikulmio) (EU-tavaramerkki — Hakemus kahdeksankulmaista monikulmiota esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2019/C 263/56

asia T-151/18: Kanne 24.6.2019 — VK v. neuvosto

49

2019/C 263/57

asia T-317/19: Kanne 23.5.2019 — AMVAC Netherlands v. komissio

50

2019/C 263/58

asia T-338/19: Kanne 6.6.2019 — UE v. komissio

50

2019/C 263/59

asia T-345/19: Kanne 10.6.2019 — Santini v. parlamentti

51

2019/C 263/60

asia T-346/19: Kanne 10.6.2019 — Ceravolo v. parlamentti

53

2019/C 263/61

asia T-347/19: Kanne 10.6.2019 — Falqui v. parlamentti

54

2019/C 263/62

asia T-348/19: Kanne 10.6.2019 — Poggiolini v. parlamentti

56

2019/C 263/63

asia T-351/19: Kanne 6.6.2019 — Kypros v. EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase m BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

56

2019/C 263/64

asia T-357/19: Kanne 14.6.2019 — Italia v. komissio

57

2019/C 263/65

asia T-359/19: Kanne 14.6.2019 — Daimler v. komissio

58

2019/C 263/66

asia T-360/19: Kanne 14.6.2019 — Jalkh v. parlamentti

60

2019/C 263/67

asia T-361/19: Kanne 16.6.2019 — CF v. parlamentti

61

2019/C 263/68

asia T-363/19: Kanne 12.6.2019 — Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

62

2019/C 263/69

asia T-364/19: Kanne 17.6.2019 — Moretti v. parlamentti

64

2019/C 263/70

asia T-365/19: Kanne 17.6.2019 — Capraro v. parlamentti

65

2019/C 263/71

asia T-366/19: Kanne 18.6.2019 — Sboarina v. parlamentti

66

2019/C 263/72

asia T-370/19: Kanne 19.6.2019 — Espanja v. komissio

67

2019/C 263/73

asia T-371/19: Kanne 18.6.2019 — Itinerant Show Room v. EUIPO — Forest (FAKE DUCK)

68

2019/C 263/74

asia T-372/19: Kanne T-372/19 — Cellai v. parlamentti

69

2019/C 263/75

asia T-373/19: Kanne 20.6.2019 — Gatti v. parlamentti

70

2019/C 263/76

asia T-374/19: Kanne 20.6.2019 — Wuhrer v. parlamentti

71

2019/C 263/77

asia T-376/19: Kanne 24.6.2019 — El Corte Inglés v. EUIPO — Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)

72


FI

 

Top