Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:239:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 239, 16. heinäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 239

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
16. heinäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 239/01

Menettelyn aloittaminen (Asia M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding) ( 1 )

1

2019/C 239/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9382 – Toyota Financial Services / Mazda Motor Corporation / SMM Auto Finance) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 239/03

Euron kurssi

2

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 239/04

Jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY nojalla annettu Tanskan hallituksen ilmoitus

3

2019/C 239/05

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission tiedonanto – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen ( 1 )

4

2019/C 239/06

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission tiedonanto – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

5


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 239/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9402 – Patrizia/KGAL/HIH/CVV/KW/RW/Control.IT) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

2019/C 239/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9398 – Centerbridge Partners / AmTrust Corporate Member) ( 1 )

8

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2019/C 239/09

Tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

9


 

Oikaisuja

2019/C 239/10

Oikaisu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamista koskeviin ei-sitoviin perusteisiin – 18. kesäkuuta 2019 ( EUVL C 223, 3.7.2019 )

15


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top