EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:217:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 217, 28. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 217

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
28. kesäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 217/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9392 – EQT / Parques Reunidos Servicios Centrales) ( 1 )

1

2019/C 217/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9373 – PAI Partners / Areas Worldwide) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2019/C 217/03

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi seuraaville: AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL -järjestö (ANO), BABBAR KHALSA, Hizbollahin sotilaallinen siipi, Palestiinan islamilainen Jihad (PIJ), Palestiinan vapautuksen kansanrintama (PFLP), Palestiinan vapautuksen kansanrintaman keskuskomento, ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C”, ”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK”; jotka on merkitty niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sekä tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001 (ks. neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/25 ja 8. tammikuuta 2019 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/24 liitteet)

2

 

Euroopan komissio

2019/C 217/04

Euron kurssi

4

2019/C 217/05

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklassa tarkoitetun nimen rekisteröintihakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä – ”Kaimiškas Jovarų alus” (SMM)

5

2019/C 217/06

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklassa tarkoitetun tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä nimityksen ”Gall del Penedès” (SMM) osalta

10

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 217/07

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 ))

16


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 217/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto) ( 1 )

18

2019/C 217/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank) ( 1 )

20

2019/C 217/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9400 – Apollo Management / Ares / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21

2019/C 217/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9412 – EQT Fund Management / Nestlé Skin Health) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

22


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top