EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:206:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 206, 17. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 206

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
17. kesäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 206/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

CDJ

2019/C 206/02

yhdistetyt asiat C-473/17 j C-546/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyynnnöt, jotka on esittänyt Tribunal Supremo — Espanja) — Repsol Butano SA (C-473/17) ja DISA Gas SAU (C-546/17) v. Administración del Estado (Ennakkoratkaisupyyntö — Energia — Nestekaasuala — Kuluttajansuoja — Yleistä taloudellista etua koskeva velvollisuus — Kaasupullon enimmäishinta — Kotiinkuljetusvelvoite — SEUT 106 artikla — Direktiivit 2003/55/EY, 2009/73/EY ja 2006/123/EY — 20.4.2010 annetun tuomion Federutility ym. (C-265/08, EU:C:2010:205) tulkinta — Suhteellisuusperiaate)

2

2019/C 206/03

asia C-483/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal — Irlanti) — Neculai Tarola v. Minister for Social Protection (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin kansalaisuus — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 2004/38/EY — Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella — 7 artiklan 1 kohdan a alakohta — Työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat — 7 artiklan 3 kohdan c alakohta — Oikeus oleskella yli kolme kuukautta — Jäsenvaltion kansalainen, joka on työskennellyt palkkatyöntekijänä toisessa jäsenvaltiossa viidentoista päivän ajan — Omasta tahdosta riippumaton työttömyys — Työntekijän aseman säilyminen vähintään kuuden kuukauden ajan — Oikeus työnhakijan tukeen (jobseeker’s allowance))

3

2019/C 206/04

asia C-501/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln — Saksa) — Germanwings GmbH v. Wolfgang Pauels (Ennakkoratkaisupyyntö — Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 3 kohta — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus — Soveltamisala — Vapautuminen korvausvelvollisuudesta — Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite — Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi)

4

2019/C 206/05

asia C-558/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.4.2019 — Valittajana OZ ja muuna osapuolena Euroopan investointipankki (EIP) (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Euroopan investointipankin (EIP) henkilöstö — Seksuaalinen häirintä — ”Dignity at work” -ohjelman puitteissa suoritettu tutkinta — Häirintää koskevan kantelun hylkääminen — Kantelun hylkäämistä koskevan EIP:n pääjohtajan päätöksen kumoamisvaatimus — Vahingon korjaaminen)

4

2019/C 206/06

yhdistetyt asiat C-582/17 ja C-583/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.4.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Raad van State — Alankomaat) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v. H. (C-582/17) ja R. (C-583/17) (Ennakkoratkaisupyyntö — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen — Asetus (EU) N:o 604/2013 — 18 artiklan 1 kohdan b — d alakohta — 23 artiklan 1 kohta — 24 artiklan 1 kohta — Takaisinottomenettely — Vastuuperusteet — Toisessa jäsenvaltiossa esitetty uusi hakemus — 20 artiklan 5 kohta — Käynnissä oleva määrittelymenettely — Hakemuksen peruuttaminen — 27 artikla — Oikeussuojakeinot)

5

2019/C 206/07

asia C-603/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom — yhdistynyt kuningaskunta) — Peter Bosworth ja Colin Hurley v. Arcadia Petroleum Limited ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Lugano II -yleissopimus — Tuomioistuinten toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — II osaston 5 jakso (18 — 21 artikla) — Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa)

6

2019/C 206/08

asia C-617/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy — Puola) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.v. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — EY 82 artikla — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 3 artiklan 1 kohta — Kansallisen kilpailuoikeuden soveltaminen — Kansallisen kilpailuviranomaisen päätös määrätä sakko kansallisen lainsäädännön perusteella ja sakko unionin oikeuden perusteella — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 50 artikla — Ne bis in idem -periaate — Sovellettavuus)

7

2019/C 206/09

asia C-638/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Liettua) — Asia, jonka on pannut vireille Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ennakkoratkaisupyyntö — Valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenne ja verokannat — Direktiivi 2011/64/EU — 4 artiklan 1 kohdan a alakohta — Sikareiden tai pikkusikareiden käsite — Tupakkakääröt, joissa on luonnontupakasta valmistettu peitelehti, jota peittää osittain paperinen lisäkerros)

8

2019/C 206/10

asia C-690/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf — Saksa) — ÖKO-Test Verlag GmbH v. Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohta — Direktiivi 2008/95/EY — 5 artiklan 1 ja 2 kohta — Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet — Testimerkistä muodostuva yksilöllinen tavaramerkki)

9

2019/C 206/11

asia C-691/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Unkari) — PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Oikeus vähentää aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa maksettu arvonlisävero — 199 artiklan 1 kohdan a alakohta — Käännetty veronmaksuvelvollisuus — Tilanne, jossa palvelujen hankkija on maksanut perusteettomasti niiden suorittajille veron sellaisen laskun perusteella, joka on laadittu erehdyksessä tavanomaisessa verotuksessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti — Veroviranomaisen päätös, jossa todetaan palvelujen hankkijan verovelka ja jolla hylätään vaatimus veron vähentämisestä — Veroviranomainen ei tutki mahdollisuutta veron palauttamiseen)

10

2019/C 206/12

asia C-699/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 4.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof — Itävalta) — asia, jonka on saattanut vireille Allianz Vorsorgekasse AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Ammatilliseen sosiaaliturvakassaan, joka hallinnoi ammatillista solidaarisuutta koskevia maksuja, liittymistä koskevien sopimusten tekeminen — Sopimuksen tekeminen, joka edellyttää työntekijöiden tai heidän edustajansa suostumusta — Direktiivi 2014/24/EU — SEUT 49 ja SEUT 56 artikla — Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkiellon periaate — Avoimuusvelvoite)

11

2019/C 206/13

yhdistetyt asiat C-29/18, C-30/18 ja C-44/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espanja) — Cobra Servicios Auxiliares SA v. José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 ja C-44/18) ja Incatema SL (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Työehtojen käsite — Tilanteiden rinnastettavuus — Perustelut — Objektiivisten syiden käsite — Korvaus silloin, kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on irtisanottu objektiivisista syistä — Tiettyä urakkaa tai palvelua koskevan työsopimuksen voimassaolon päätyttyä maksettava pienempi korvaus)

12

2019/C 206/14

asia C-139/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.4.2019 — Valittajana CJ ja muuna osapuolena Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Euroopan tautienehkäisy- ja  valvontakeskus (ECDC) — Arviointikertomus — Vuoden 2011 arviointikierros — Vaatimus arviointikertomuksen päättämistä koskevan päätöksen kumoamisesta)

12

2019/C 206/15

asia C-214/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 10.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Puola) — Asia, jonka on pannut vireille H. W. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2006/112/EY — Arvonlisävero — Ulosottomies — Pakkotäytäntöönpano — Laissa määritellyt täytäntöönpanomaksut — Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hallintokäytäntö, jossa ne katsovat täytäntöönpanomaksujen sisältävän arvonlisäveron — Neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

13

2019/C 206/16

asia C-254/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État– Ranska) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre de l’Intérieur ja Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/88/EY — Työajan järjestäminen — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Viikoittainen enimmäistyöaika — Vertailujakso — Liukuva tai kiinteä vertailujakso — Poikkeus — Poliisivirkamiehet)

14

2019/C 206/17

asia C-266/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Okręgowy w Poznaniu — Puola) — Aqua Med sp. z o.o. v. Irena Skóra (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — 1 artiklan 2 kohta — Direktiivin soveltamisala — Ehto, jolla alueellinen toimivalta annetaan yleisten sääntöjen nojalla määritellylle tuomioistuimelle — 6 artiklan 1 kohta — Kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta — 7 artiklan 1 kohta — Kansallisen tuomioistuimen velvollisuudet ja oikeudet)

14

2019/C 206/18

asia C-282/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.4.2019 — Valittajana The Green Effort Limited sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Fédération internationale de l’automobile (FIA) (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Määräajat — Sähköinen tiedoksiantaminen — Määräaikojen laskeminen)

15

2019/C 206/19

asia C-288/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden — Alankomaat) — X BV v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tavaroiden luokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Alanimikkeet 85285100 ja 85285940 — Monitorit, joissa on litteä nestekidenäyttö ja joilla voidaan näyttää automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä peräisin oleva signaali — Informaatioteknologiatuotteiden kauppaa koskeva sopimus)

16

2019/C 206/20

asia C-295/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação do Porto — Portugali) — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA v. Banco Comercial Português SA ja Caixa Geral de Depósitos SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Maksupalvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2007/64/EY — 2 ja 58 artikla — Soveltamisala — Maksupalvelunkäyttäjä — Käsite — Kolmannen osapuolen sellaiselta tililtä antama suoraveloitustoimeksianto, jonka haltija se ei ole — Veloitetun tilin haltijan antaman hyväksynnän puuttuminen — Oikeudeton maksutapahtuma)

16

2019/C 206/21

asia C-464/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espanja) — ZX v. Ryanair DAC (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — Lennon viivästymistä koskevan korvauskanteen käsittelemiseen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen — 7 artiklan 5 alakohta — Sivuliikkeen toiminta — 26 artikla — Hiljaiseen suostumukseen perustuva oikeuspaikka — Vastaajan asiassa vastaamisen välttämättömyys)

17

2019/C 206/22

asia C-155/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 22.2.2019 — FIGC — Federazione Italiana Giuoco Calcio ja Consorzio Ge.Se.Av. S.c. arl v. De Vellis Servizi Globali srl

18

2019/C 206/23

asia C-156/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 22.2.2019 — FIGC — Federazione Italiana Giuoco Calcio ja Consorzio Ge.Se.Av. S.c. arl v. De Vellis Servizi Globali srl

19

2019/C 206/24

asia C-168/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) on esittänyt 25.2.2019 — HB v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

20

2019/C 206/25

asia C-169/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) on esittänyt 25.2.2019 — IC v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

21

2019/C 206/26

asia C-191/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 27.2.2019 — OI v. Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

22

2019/C 206/27

asia C-209/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Saarbrücken (Saksa) on esittänyt 5.3.2019 — SM v. Sparkasse Saarbrücken

22

2019/C 206/28

asia C-216/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 11.3.2019 — WQ v. Land Berlin

24

2019/C 206/29

asia C-219/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 11.3.2019 — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

25

2019/C 206/30

asia C-238/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 20.3.2019 — EZ v. Saksan valtio, jota edustaa Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

25

2019/C 206/31

asia C-242/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 20.3.2019 — CHEP Equipment Pooling NV v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul soluționare contestații ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți

27

2019/C 206/32

asia C-249/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 25.3.2019 — JE v. KF

28

2019/C 206/33

asia C-253/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Guimarães (Portugali) on esittänyt 26.3.2019 — MH ja NI v. OJ ja Novo Banco SA

28

2019/C 206/34

asia C-254/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 26.3.2019 — Friends of the Irish Environment Limited v. An Bord Pleanála

29

2019/C 206/35

asia C-255/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 26.3.2019 — Secretary of State for the Home Department v. O A

30

2019/C 206/36

asia C-257/19: Kanne 26.3.2019 — Euroopan komissio v. Irlanti

31

2019/C 206/37

asia C-263/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék on esittänyt 28.3.2019 — T-Systems Magyarország Zrt. ym. v. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság ym.

32

2019/C 206/38

asia C-265/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 29.3.2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd v. Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Irlanti ja Attorney General

33

2019/C 206/39

asia C-275/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 2.4.2019 — Internet Opportunity Entertainment Lda, Sportingbet PLC, Sporting Club de Braga ja Sporting Club de Braga — Futebol, SAD v. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

34

2019/C 206/40

asia C-276/19: Kanne 1.4.2019 — Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

35

2019/C 206/41

asia C-282/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Napoli (Italia) on esittänyt 3.4.2019 — YT ym. v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ja Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

36

2019/C 206/42

asia C-286/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Ranska) on esittänyt 5.4.2019 — JE ja KF v. XL Airways SA

37

2019/C 206/43

asia C-288/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht des Saarlandes (Saksa) on esittänyt 9.4.2019 — QM v. Finanzamt Saarbrücken

38

 

GCEU

2019/C 206/44

asia T-226/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.4.2019 — Adapta Color v. EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki Rustproof system ADAPTA — Valituslautakunnan tekemä tavaramerkin osittainen mitättömäksi julistaminen — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Käytön perusteella hankitun erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta) — Kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 75 artikla) — Todisteet, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa)

40

2019/C 206/45

asia T-481/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.4.2019 — Electroquimica Onubense v. ECHA (REACH — Sellaisen asianajajan toimiminen edustajana, joka ei ole kolmas osapuoli — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

41

2019/C 206/46

asia T-79/19 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 2.4.2019 — Lantmännen ja Lantmännen Agroetanol v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Sovintomenettely — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

41

2019/C 206/47

asia T-99/19: Kanne 18.2.2019 — Magnan v. komissio

42

2019/C 206/48

asia T-158/19: Kanne 15.3.2019 — Breyer v. komissio

44

2019/C 206/49

asia T-174/19: Kanne 22.3.2019 — Vincenti v. EUIPO

45

2019/C 206/50

asia T-181/19: Kanne 27.3.2019 — Dickmanns v. EUIPO

47

2019/C 206/51

asia T-192/19: Kanne 4.4.2019 — Ceramica Flaminia v. EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

48

2019/C 206/52

asia T-193/19: Kanne 4.4.2019 — Achema ja Achema Gas Trade v. komissio

50

2019/C 206/53

asia T-195/19: Kanne 3.4.2019 — GEA Group v. komissio

51

2019/C 206/54

asia T-197/19: Kanne 4.4.2019 — Wiegand-Glashüttenwerke v. komissio

51

2019/C 206/55

asia T-199/19: Kanne 4.4.2019 — Glaswerk Ernstthal v. komissio

53

2019/C 206/56

asia T-204/19: Kanne 5.4.2019 — BL ja BM v. neuvosto ym.

55

2019/C 206/57

asia T-206/19: Kanne 5.4.2019 — Egger Beschichtungswerk Marienmünster v. komissio

57

2019/C 206/58

asia T-207/19: Kanne 5.4.2019 — Yara Brunsbüttel v. komissio

59

2019/C 206/59

asia T-208/19: Kanne 5.4.2019 — Nolte Holzwerkstoff v. komissio

60

2019/C 206/60

asia T-215/19: Kanne 8.4.2019 — Glatfelter Gernsbach v. komissio

62

2019/C 206/61

asia T-216/19: Kanne 8.4.2019 — Glatfelter Steinfurt v. komissio

64

2019/C 206/62

asia T-217/19: Kanne 8.4.2019 — Schott v. komissio

65

2019/C 206/63

asia T-218/19: Kanne 8.4.2019 — Evonik Degussa v. komissio

67

2019/C 206/64

asia T-219/19: Kanne 8.4.2019 — Julius Schulte Trebsen v. komissio

69

2019/C 206/65

asia T-220/19: Kanne 8.4.2019 — Mitsubishi Polyester Film v. komissio

70

2019/C 206/66

asia T-221/19: Kanne 8.4.2019 — Nippon Gases Deutschland v. komissio

71

2019/C 206/67

asia T-222/19: Kanne 8.4.2019 — Sappi Alfeld v. komissio

73

2019/C 206/68

asia T-223/19: Kanne 8.4.2019 — Clariant Produkte (Deutschland) v. komissio

74

2019/C 206/69

asia T-224/19: Kanne 9.4.2019 — Metsä Tissue v. komissio

76

2019/C 206/70

asia T-225/19: Kanne 9.4.2019 — Linde Gas v. komissio

78

2019/C 206/71

asia T-226/19: Kanne 9.4.2019 — Radici Chimica Deutschland v. komissio

79

2019/C 206/72

asia T-227/19: Kanne 9.4.2019 — Ronal v. komissio

80

2019/C 206/73

asia T-228/19: Kanne 9.4.2019 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann v. komissio

82

2019/C 206/74

asia T-229/19: Kanne 8.4.2019 — AlzChem Trostberg v. komissio

83

2019/C 206/75

asia T-230/19: Kanne 9.4.2019 — Evonik Functional Solutions v. komissio

85

2019/C 206/76

asia T-235/19: Kanne 4.4.2019 — HIM v. komissio

87

2019/C 206/77

asia T-242/19: Kanne 9.4.2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan v. komissio

87

2019/C 206/78

asia T-243/19: Kanne 9.4.2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan v. komissio

88

2019/C 206/79

asia T-244/19: Kanne 11.4.2019 — Café Camelo v. EUIPO — Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)

90

2019/C 206/80

asia T-247/19: Kanne 12.4.2019 — Thunus ym. v. EIP

91

2019/C 206/81

asia T-261/19: Kanne 18.4.2019 — Stada Arzneimittel v. EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)

93

2019/C 206/82

asia T-262/19: Kanne 17.4.2019 — Jakober v. EUIPO (Kupin muoto)

93

2019/C 206/83

asia T-264/19: Kanne 18.4.2019– nanoPET Pharma v. EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover)

94

2019/C 206/84

asia T-265/19: Kanne 19.4.2019 — Italia v. komissio

95

2019/C 206/85

asia T-600/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2019 — Bandilla ym. v. EIP

96

2019/C 206/86

asia T-191/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.4.2019 — Boehringer Ingelheim International v. komissio

97

2019/C 206/87

asia T-202/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.4.2019 — Bruel v. komissio

97

2019/C 206/88

asia T-4/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.4.2019 — Hankintatukku Arno Latvus v. EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)

97


FI

 

Top