EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 197, 13. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
13. kesäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 197/01

Euron kurssi

1

2019/C 197/02

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten (SMM))

2

2019/C 197/03

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. heinäkuuta 2019 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

20

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 197/04

Ilmoitus tarjouskilpailumenettelystä hiilivetyjen etsintä- ja hyödyntämislupien myöntämiseksi Dinaarien alueella

21

2019/C 197/05

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5. päivänä heinäkuuta 2006 ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 ))

23

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2019/C 197/06

Kehotus huomautusten esittämiseen valtiontukiasiasta valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

25


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2019/C 197/07

Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtensteinin (Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallintotuomioistuin) 24. tammikuuta 2019 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa D ja E (Asia E-2/19)

35

2019/C 197/08

Nettbuss AS:n 26 päivänä helmikuuta 2019 Konkurrenten.no AS:ää vastaan nostama kanne (Asia E-1/17 – Costs)

36


FI

 

Top