EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:122:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 122, 1. huhtikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 122

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
1. huhtikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

CDJ

2019/C 122/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

CDJ

2019/C 122/02

asia C-645/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 15.10.2018 — NE

2

2019/C 122/03

asia C-665/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 23.10.2018 — Pólus Vegas Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2019/C 122/04

asia C-712/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 13.11.2018 – ZR, AR ja BS

3

2019/C 122/05

asia C-713/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 14.11.2018 – ZR, BS ja AR

4

2019/C 122/06

asia C-791/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 17.12.2018 — Stichting Schoonzicht v. Staatssecretaris van Financiën

5

2019/C 122/07

asia C-798/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 17.12.2018 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) ym. v. Ministero dello Sviluppo Economico ja Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

6

2019/C 122/08

asia C-799/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 17.12.2018 — Athesia Energy Srl ym. v. Ministero dello Sviluppo Economico ja Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

7

2019/C 122/09

asia C-806/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 20.12.2018 — JZ

8

2019/C 122/10

asia C-814/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 21.12.2018 — Ursa Major Services BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9

2019/C 122/11

asia C-815/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 21.12.2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging v. Van den Bosch Transporten B.V., Van den Bosch Transporte GmbH ja Silo-Tank Kft

10

2019/C 122/12

asia C-826/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Limburg (Alankomaat) on esittänyt 28.12.2018 — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht ja Stichting Leefbaar Buitengebied v. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

11

2019/C 122/13

asia C-7/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 4.1.2019 — QG v. Germanwings GmbH

12

2019/C 122/14

asia C-33/19: Kanne 18.1.2019 — Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

12

2019/C 122/15

asia C-82/19 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 5.2.2019 — Minister for Justice and Equality v. PI

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 122/16

asia T-134/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2019 — Hércules Club de Fútbol v. komissio [Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Valtiontukien valvontamenettelyyn liittyvät asiakirjat — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Vireilläolovaikutus — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Kolmannen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Velvollisuus konkreettiseen ja asiakirjakohtaiseen tarkasteluun — Ylivoimainen yleinen etu]

15

2019/C 122/17

asia T-201/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2019 — Printeos v. komissio [Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Sakot — Tuomio, jolla päätös kumotaan osittain — Sakon pääoman palauttaminen — Viivästyskorko — Sellaisen oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Syy-yhteys — Vahinko — SEUT 266 artikla — Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 90 artiklan 4 kohdan a alakohdan toinen virke]

15

2019/C 122/18

asia T-453/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2019 — TV v. neuvosto [Henkilöstö — Koeajalla olevat virkamiehet — Koeaika — Koeajalta laadittu arviointikertomus — Arviointikertomuksia käsittelevän komitean lausunto — Irtisanominen koeajan päätyttyä — Riittämätön ammattipätevyys — Henkilöstösääntöjen 34 artikla — Ilmeinen arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus]

16

2019/C 122/19

asia T-796/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.2.2019 — Mouldpro v. EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO) [EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki MOULDPRO — Ehdoton mitättömyysperuste — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta — Suhteelliset mitättömyysperusteet — Asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 3 kohta — Asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta]

17

2019/C 122/20

asia T-823/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2019 — Etnia Dreams v. EUIPO — Poisson (Etnik) [EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Etnik rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-tavaramerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Aiemman tavaramerkin yksilöinnin puuttuminen väiteilmoituksesta — Hyvän hallinnon periaate — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin — Prosessuaalinen yhdenvertaisuus — Vilpittömän mielen periaate — Luottamuksensuoja]

18

2019/C 122/21

asia T-231/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam v. EUIPO — Lupu (Djili) [EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Djili rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki GILLY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta]

18

2019/C 122/22

asia T-278/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2019 — Nemius Group v. EUIPO (DENTALDISK) [EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin DENTALDISK rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta]

19

2019/C 122/23

asia T-45/19: Kanne 24.1.2019 — Acron ym. v. komissio

20

2019/C 122/24

asia T-63/19: Kanne 31.1.2019 — Rot Front v. EUIPO — Kondyterska korporatsiia ”Roshen” (РОШЕН)

21

2019/C 122/25

asia T-66/19: Kanne 4.2.2019 — Vlaamse Gemeenschap ja Vlaams Gewest v. parlamentti ja neuvosto

22

2019/C 122/26

asia T-70/19: Kanne 6.2.2019 — Nosio v. EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

23

2019/C 122/27

asia T-71/19: Kanne 6.2.2019 — BMC v. komissio ja Clean Sky 2 -yhteisyritys

24

2019/C 122/28

asia T-73/19: Kanne 7.2.2019 — Bergslagernas Järnvaru v. EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Puunhalkaisutyökalut)

25

2019/C 122/29

asia T-76/19: Kanne 7.2.2019 — Pontinova v. EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)

26

2019/C 122/30

asia T-78/19: Kanne 8.2.2019 — Lidl Stiftung v. EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

27

2019/C 122/31

asia T-80/19: Kanne 12.2.2019 — Dekoback v. EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

27

2019/C 122/32

asia T-83/19: Kanne 12.2.2019 — AL v. komissio

28

2019/C 122/33

asia T-85/19: Kanne 14.2.2019 — Gwo Chyang Biotech v. EUIPO — Norma (KinGirls)

29

2019/C 122/34

asia T-86/19: Kanne 15.2.2019 — Solnova v. EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

30

2019/C 122/35

yhdistetyt asiat T-101/14 ja T-610/1t5: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.2.2019 — British Aggregates v. komissio

31

2019/C 122/36

asia T-741/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.2.2019 — British Aggregates ym. v. komissio

31

2019/C 122/37

asia T-131/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.2.2019 — Argus Security Projects v. EUH

32

2019/C 122/38

asia T-18/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 31.1.2019 — Lillelam v. EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

32


FI

 

Top