Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 94, 12. maaliskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
12. maaliskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 94/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9275 – Intermediate Capital Group / Grupo Conectanet / Konecta Activos Inmobiliarios) ( 1 )

1


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2019/C 94/02 CON/2019/11

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2019/11)

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 94/03

Euron kurssi

3

2019/C 94/04

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

4

2019/C 94/05

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklassa tarkoitetun nimen rekisteröintihakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä – ”Ayrshire New Potatoes” / ”Ayrshire Earlies” (SMM)

5


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 94/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9106 – Caisse des Dépôts et Consignations / Reden H2 / Berroute) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

2019/C 94/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9282 – HCL Technologies / Certain IBM Assets) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11


 

Oikaisuja

2019/C 94/08

Oikaisu tiivistelmään komission päätöksestä, annettu 6 päivänä syyskuuta 2018, keskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi ( EUVL C 417, 16.11.2018 )

12


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top