EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 82, 4. maaliskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 82

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
4. maaliskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 82/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 82/02

Asia C-415/18 P: Valitus, jonka CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH on tehnyt 22.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs v. komissio, 19.4.2018 antamasta määräyksestä

2

2019/C 82/03

Asia C-682/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 6.11.2018 – LF v. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC ja Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Asia C-683/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 6.11.2018 – Elsevier Inc. v. Cyando AG

4

2019/C 82/05

Asia C-693/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Ranska) on esittänyt 29.10.2018 – Procureur de la République v. X

5

2019/C 82/06

Asia C-702/18 P: Valitus, jonka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz on tehnyt 9.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-584/17, Primart v. EUIPO, 12.9.2018 antamasta tuomiosta

6

2019/C 82/07

Asia C-714/18 P: Valitus, jonka ACTC GmbH on tehnyt 14.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-94/17, ACTC v. EUIPO, 13.9.2018 antamasta tuomiosta

8

2019/C 82/08

Asia C-715/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof on esittänyt 15.11.2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. v. Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Asia C-751/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 3.12.2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Asia C-761/18 P: Valitus, jonka Päivi Leino-Sandberg on tehnyt 3.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-421/17, Leino-Sandberg v. parlamentti, 20.9.2018 antamasta määräyksestä

10

2019/C 82/11

Asia C-766/18 P: Valitus, jonka Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi on tehnyt 5.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO, 25.9.2018 antamasta tuomiosta

11

2019/C 82/12

Asia C-767/18 P: Valitus, jonka Kyproksen tasavalta on tehnyt 5.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-384/17, Kypros v. EUIPO, 25.9.2018 antamasta tuomiosta

12

2019/C 82/13

Asia C-776/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 10.12.2018 – U.B. ja T.V. v. Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Asia C-801/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) on esittänyt 19.12.2018 – EU v. Caisse pour l’avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Asia C-802/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) on esittänyt 19.12.2018 – Caisse pour l’avenir des enfants v. FV ja GW

15

2019/C 82/16

Asia C-803/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 20.1.2018 – AAS ”BALTA” v. UAB ”GRIFS AG”

15

2019/C 82/17

Asia C-810/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Trnave (Slovakia) on esittänyt 12.12.2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

16

2019/C 82/18

Asia C-817/18 P: Valitus, jonka Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ym. ovat tehneet 21.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters ym. v. parlamentti, 15.10.2018 antamasta tuomiosta

17

2019/C 82/19

Asia C-828/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de commerce de Paris (Ranska) on esittänyt 24.12.2018 – Trendsetteuse SARL v. DCA SARL

18

2019/C 82/20

Asia C-829/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Paris (Ranska) on esittänyt 27.12.2018 – Crédit Logement SA v. OE

18

2019/C 82/21

Asia C-833/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) on esittänyt 31.12.2018 – SI ja Brompton Bicycle Ltd v. Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Asia C-12/19 P: Valitus, jonka Mylène Troszczynski on tehnyt 7.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-550/17, Troszczynski v. parlamentti, 8.11.2018 antamasta tuomiosta

20

2019/C 82/23

Asia C-38/19 P: Valitus, jonka Marion Le Pen on tehnyt 21.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-161/17, Le Pen v. parlamentti, 28.11.2018 antamasta tuomiosta

21

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 82/24

Asia T-167/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Comune di Milano v. komissio (Valtiontuet — Maahuolintapalvelut — SEA:n SEA Handlingin hyväksi tekemät pääomanlisäykset — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Tuen käsite — Valtion toteuttamat toimenpiteet — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Kontradiktorinen periaate — Puolustautumisoikeudet — Oikeus hyvään hallintoon — Luottamuksensuoja)

23

2019/C 82/25

Asia T-498/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Deutsche Umwelthilfe v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Komission ja autoalan yritysten tai autonvalmistajien väliseen kirjeenvaihtoon liittyvät asiakirjat, jotka koskevat moottoriajoneuvoissa käytettävää kylmäainetta R1234yf — Rekisteriin kirjaamattomat asiakirjat — Uuden perusteen esittäminen käsittelyn kuluessa — Tutkimatta jättäminen — Selvittämistoimi, jolla määrätään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti esittämään riidanalaiset asiakirjat — Kontradiktorisesta periaatteesta poikkeaminen — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Tietojen ilmaisemiseen liittyvä yleinen etu — Intressivertailu — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — 6 artiklan 1 kohta — Ylivoimainen yleinen etu ilmaista ympäristötiedot tai tiedot, jotka liittyvät ympäristöpäästöihin — Yleinen olettama — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — Lausunnon antamisen raukeaminen)

23

2019/C 82/26

Asia T-677/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Biogaran v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan rikkominen todetaan — Sopimukset, joilla pyritään viivästyttämään tai jopa estämään perindopriilin rinnakkaisversioiden markkinoille tulo — Tytäryhtiön osallistuminen kilpailusääntöjen rikkomiseen, johon sen emoyhtiö on syyllistynyt — Rikkomisesta vastuuseen joutuminen — Yhteisvastuu — Sakon enimmäismäärä)

24

2019/C 82/27

Asia T-679/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Teva UK ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Puolueettomuusperiaate — Neuvoa-antavan komitean kuuleminen kartellien ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön alalla — Sopimus patentteja ja yksinostoja koskevien riitojen ratkaisemisesta sovintoteitse — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset — Sakot)

25

2019/C 82/28

Asia T-680/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Lupin v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Teknologianhankintasopimus — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — Sakot)

26

2019/C 82/29

Asia T-682/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Mylan Laboratories ja Mylan v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot)

26

2019/C 82/30

Asia T-684/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Krka v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Lisenssisopimus — Teknologianhankintasopimus — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Vaikutukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen)

27

2019/C 82/31

Asia T-691/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Servier ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan rikkominen todetaan — Puolueettomuuden periaate — Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kuuleminen — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin — Kanteen nostamisen määräajan lyhyys riidanalaisen päätöksen pituuteen nähden — Patenttialan riitojen sovintosopimukset — Lisenssisopimukset — Teknologianhankintasopimukset — Yksinostosopimus — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Vaikutukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — Erilliseksi tai yhtenä kokonaisuutena pidettäväksi rikkomiseksi luokitteleminen — Kyseisen lääkkeen molekyylin mukaiset merkityksellisten markkinoiden määritysperusteet — Sakot — SEUT 101 ja SEUT 102 artiklaan perustuvien sakkojen yhdistäminen — Rikosten ja rangaistusten lakisidonnaisuutta koskeva periaate — Myynnin arvo — Laskentatapa samoilla markkinoilla tehtyjen useampien rikkomisten tapauksessa)

28

2019/C 82/32

Asia T-701/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Niche Generics v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Hallinnollinen menettely — Asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suoja — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Rajoituksen objektiivinen välttämättömyys — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset — Sakot — 10 prosentin enimmäismäärä — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen)

29

2019/C 82/33

Asia T-705/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Unichem Laboratories v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Komission alueellinen toimivalta — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Hallinnollinen menettely — Asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suoja — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Rajoituksen objektiivinen välttämättömyys — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset — Sakot)

30

2019/C 82/34

Asia T-827/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Deutsche Telekom v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Slovakian laajakaistaisten televiestintäpalvelujen markkinat — Kolmansien yritysten oikeus käyttää markkinoiden vakiintuneen operaattorin tilaajayhteyksiä — Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Väärinkäytön käsite — Käyttöoikeuden tarjoamisesta kieltäytyminen — Hintaruuvi — Hintaruuvin laskeminen — Yhtä tehokkaan kilpailijan kriteeri — Puolustautumisoikeudet — Emoyhtiön saattaminen vastuuseen rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt — Emoyhtiön ratkaiseva määräysvalta tytäryhtiönsä liiketoimintapolitiikkaan — Ratkaisevan määräysvallan tosiasiallinen käyttäminen — Todistustaakka — Sakkojen määrän laskeminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Yksinomaan emoyhtiölle rikkomisen uusimisen perusteella määrätty erillissakko, johon on sovellettu korotuskerrointa varoittavassa tarkoituksessa)

30

2019/C 82/35

Asia T-851/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Slovak Telekom v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Slovakian laajakaistaisten televiestintäpalvelujen markkinat — Kolmansien yritysten oikeus käyttää markkinoiden vakiintuneen operaattorin tilaajayhteyksiä — Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Väärinkäytön käsite — Käyttöoikeuden tarjoamisesta kieltäytyminen — Hintaruuvi — Hintaruuvin laskeminen — Yhtä tehokkaan kilpailijan kriteeri — Puolustautumisoikeudet — Emoyhtiön saattaminen vastuuseen rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt — Emoyhtiön ratkaiseva määräysvalta tytäryhtiönsä liiketoimintapolitiikkaan — Ratkaisevan määräysvallan tosiasiallinen käyttäminen — Todistustaakka — Sakkojen määrän laskeminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)

32

2019/C 82/36

Asia T-111/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio (Valtiontuet — Syndicat mixte des aéroports de Charenten ja Ryanairin sekä sen tytäryhtiön Airport Marketing Servicesin välillä tehdyt sopimukset — Lentoasemapalvelut — Markkinointipalvelut — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Toimenpiteen yhteys valtioon — Kauppa- ja teollisuuskamari — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Perusoikeuskirjan 41 artikla — Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon — Oikeus tulla kuulluksi)

33

2019/C 82/37

Asia T-165/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio (Valtiontuet — Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarin ja Ryanairin sekä sen tytäryhtiön Airport Marketing Servicesin välillä tehdyt sopimukset — Lentoasemapalvelut — Markkinointipalvelut — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Toimenpiteen yhteys valtioon — Kauppa- ja teollisuuskamari — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Perusoikeuskirjan 41 artikla — Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon — Oikeus tulla kuulluksi)

34

2019/C 82/38

Asia T-284/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – AlzChem v. komissio (Valtiontuet — Kemianteollisuus — Päätös jatkaa yrityksen toimintaa konkurssimenettelyn aikana — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Kumoamiskanne — Kantajaa erikseen koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Valtiontuen käsite — Etu — Yksityinen velkoja -arviointiperuste — Valtiosta johtuvaksi katsominen — Perusteluvelvollisuus)

34

2019/C 82/39

Asia T-558/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Iran Insurance v. neuvosto (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kantajan nimen merkitseminen luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, ja nimen säilyttäminen kyseisissä luetteloissa — Aineellinen vahinko — Aineeton vahinko)

35

2019/C 82/40

Asia T-559/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Post Bank Iran v. neuvosto (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kantajan nimen merkitseminen luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, ja nimen säilyttäminen kyseisissä luetteloissa — Aineeton vahinko)

36

2019/C 82/41

Asia T-591/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Transavia Airlines v. komissio (Valtiontuet — Lentoasemapalvelut ja markkinointipalvelut — Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarin ja Transavian välillä tehty sopimus — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Toimenpiteen yhteys valtioon — Kauppa- ja teollisuuskamari — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Perusoikeuskirjan 41 artikla — Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon — Oikeus tulla kuulluksi)

37

2019/C 82/42

Asia T-630/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland v. komissio (Valtiontuet — Fehmarninsalmen kiinteän rautatie-maantieyhteyden julkinen rahoitus — Yksittäiset tuet — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki, ja jossa todetaan tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi — Valtiontuen käsite — Kilpailua rajoittava vaikutus ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan — Soveltuvuusedellytykset — Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tarkoitettu tuki — Tuen tarpeellisuus — Kannustava vaikutus — Tuen oikeasuhteisuus — Vakavat vaikeudet, jotka oikeuttavat muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen — Perusteluvelvollisuus — Tiedonanto, joka koskee Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen tarkoitettuja valtiontukia)

37

2019/C 82/43

Asia T-631/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Stena Line Scandinavia v. komissio (Valtiontuet — Fehmarninsalmen kiinteän rautatie-maantieyhteyden julkinen rahoitus — Yksittäiset tuet — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki, ja jossa todetaan tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi — Valtiontuen käsite — Kilpailua rajoittava vaikutus ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan — Soveltuvuusedellytykset — Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tarkoitettu tuki — Tuen tarpeellisuus — Kannustava vaikutus — Tuen oikeasuhteisuus — Vakavat vaikeudet, jotka oikeuttavat muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen — Perusteluvelvollisuus — Tiedonanto, joka koskee Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen tarkoitettuja valtiontukia)

38

2019/C 82/44

Asia T-53/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio (Valtiontuet — Nîmes-Uzès-Le Viganin kauppa- ja teollisuuskamarin ja Ryanairin sekä sen tytäryhtiön Airport Marketing Servicesin välillä tehdyt sopimukset — Lentoasemapalvelut — Markkinointipalvelut — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Toimenpiteen yhteys valtioon — Kauppa- ja teollisuuskamari — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Perusoikeuskirjan 41 artikla — Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon — Oikeus tulla kuulluksi)

39

2019/C 82/45

Asia T-77/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio (Valtiontuet — Lentoyhtiö Ryanairin ja sen tytäryhtiön Airport Marketing Servicesin kanssa tehdyt sopimukset — Lentoasemapalvelut — Markkinointipalvelut — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Valikoivuus)

40

2019/C 82/46

Asia T-165/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio (Valtiontuet — Lentoyhtiö Ryanairin ja sen tytäryhtiö Airport Marketing Servicesin kanssa tehdyt sopimukset — Lentoasemapalvelut — Markkinointipalvelut — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Valtiontuen käsite — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Takaisin periminen — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Oikeus tulla kuulluksi)

41

2019/C 82/47

Asia T-290/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Fruits de Ponent v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Maatalous — Persikka- ja nektariinimarkkinat — Tuotantokauden 2014 aikana aiheutuneet häiriöt — Venäjän tuontikielto — Tuottajille tilapäisesti myönnettävät poikkeukselliset tukitoimenpiteet — Delegoitu asetus (EU) N:o 913/2014 ja delegoitu asetus (EU) N:o 923/2014 — Oikeussäännöt, joiden tarkoituksena on antaa yksityisille oikeuksia — Huolellisuusvelvoite ja hyvän hallinnon periaate — Riittävän ilmeinen rikkominen — Syy-yhteys)

42

2019/C 82/48

Yhdistetyt asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio (Ympäristö — Asetus (EU) 2016/646 — Kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) — Päästöjen enimmäisarvojen (NTE) määrittäminen typen oksidien päästöille todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testausmenettelyssä — Kumoamiskanne — Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta rajoittaa määrättyjen ajoneuvojen liikennöintiä — Toimi koskee kantajia suoraan — Tutkittavaksi ottaminen — Komission toimivallan puuttuminen — Ylempien oikeussääntöjen noudattaminen — Kumoamisen ajallisten vaikutusten mukauttaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Korvaus väitetystä imagolle ja maineelle aiheutetusta vahingosta)

42

2019/C 82/49

Asia T-530/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Schubert ym. v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen — Asetus (EU) N:o 422/2014 ja asetus (EU) N:o 423/2014 — Vuosien 2011 ja 2012 palkkojen ja eläkkeiden mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus — Luottamuksensuoja — Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevat säännöt)

43

2019/C 82/50

Yhdistetyt asiat T-543/16 ja T-544/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Carpenito ym. v. neuvosto (Henkilöstö — Palkkaus — Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen — Asetus (EU) N:o 422/2014 ja asetus (EU) N:o 423/2014 — Vuosien 2011 ja 2012 palkkojen ja eläkkeiden mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus — Luottamuksensuoja — Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevat säännöt)

44

2019/C 82/51

Asia T-591/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Wahlström v. Frontex (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Frontex — Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla — Huolenpitovelvollisuus — Kumotun arviointikertomuksen käyttäminen — Ilmeinen arviointivirhe — Vastuu — Oikeudenkäyntikulut — Oikeudenmukaisuus — Työjärjestyksen 135 artiklan 1 kohta)

45

2019/C 82/52

Asia T-632/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Haeberlen v. ENISA (Henkilöstö — Palkkaus — Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen — Asetus (EU) N:o 422/2014 ja asetus (EU) N:o 423/2014 — Vuosien 2011 ja 2012 palkkojen ja eläkkeiden mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus — Luottamuksensuoja — Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevat säännöt)

46

2019/C 82/53

Asia T-672/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – C=Holdings v. EUIPO – Trademarkers (C=commodore) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki C=commodore — Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten julistaminen mitättömiksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 158 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 189 artiklan 2 kohta) — Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Tiettyjen kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisen käytön puuttuminen — Käyttämättä jättämistä koskevien perusteltujen syiden olemassaolo

47

2019/C 82/54

Asia T-689/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Pipiliagkas v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Toimipaikka — Päätös, jolla on takautuva vaikutus — Henkilöstösääntöjen 22 artikla — Viranomainen, jolla ei ole toimivaltaa — Vastuu — Aineellisen ja aineettoman vahingon korvaaminen)

47

2019/C 82/55

Asia T-743/16 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – CX v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kurinpitoseuraamus — Virasta erottaminen — Puolustautumisoikeudet — Huolenpitovelvollisuus — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 22 artiklan 1 kohta — Perusoikeuskirjan 41 ja 52 artikla — Vastuu — Vahingon tosiasiallisuus — Syy-yhteys)

48

2019/C 82/56

Asia T-830/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Monolith Frost v. EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki PLOMBIR — Ehdoton mitättömyysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Tosiseikkojen tutkiminen — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) — Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmäistä kertaa esitetyt todisteet)

49

2019/C 82/57

Asia T-247/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Azarov v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen säilyttäminen luettelossa — Omaisuudensuoja — Oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa — Ilmeinen arviointivirhe)

50

2019/C 82/58

Asia T-274/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Monster Energy v. EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin MONSTER DIP rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit ja elinkeinotoiminnassa käytetty rekisteröimätön merkki, joissa kaikissa esiintyy sanaosa ”monster” — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Harhaanjohtavan mielikuvan vaaran puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin vesittymisvaaran puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

50

2019/C 82/59

Asia T-537/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – De Loecker v. EUH (Henkilöstö — EUH — Väliaikaiset toimihenkilöt — Työpaikkakiusaaminen — Avustamispyyntö — Pyynnön hylkääminen — Oikeus tulla kuulluksi — Vastuu)

51

2019/C 82/60

Asia T-609/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Ranska v. komissio (Maataloustukirahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Ranskalle aiheutuneet menot — Siipikarjanliha-alan vientituki — Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut — Asetus (EU) N:o 1290/2005 ja asetus (EU) N:o 1306/2013 — Aito, virheetön ja myyntikelpoinen laatu — Tarkastukset — Oikeasuhteisuus)

52

2019/C 82/61

Asia T-706/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – UP v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vakava sairaus — Lääketieteellisiin syihin perustuvaa osa-aikatyötä koskeva hakemus — Hakemuksen hylkääminen — Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate — Oikeus tulla kuulluksi — Hyvän hallinnon periaate — Huolenpitovelvollisuus — Vastuu)

52

2019/C 82/62

Asia T-743/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Bischoff v. EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki CARACTÈRE — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuuden puuttuminen — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta))

53

2019/C 82/63

Asia T-821/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Vitromed v. EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin VITROMED Germany rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki Vitromed — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

53

2019/C 82/64

Asia T-76/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – CN v. parlamentti (Henkilöstö — Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Avustamispyyntö — Henkilöstösääntöjen 12 a artikla — Työpaikkakiusaaminen — Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevä neuvoa-antava komitea — Avustamispyynnön hylkäämistä koskeva päätös — Oikeus tulla kuulluksi — Kontradiktorinen periaate — Neuvoa-antavan komitean lausunnon ja todistajien kuulemisesta laadittujen pöytäkirjojen luovuttamisen epääminen — Vastaajana olevan toimielimen kieltäytyminen unionin yleisen tuomioistuimen määräämästä asian selvittämistoimesta)

54

2019/C 82/65

Asia T-83/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – CH v. parlamentti (Henkilöstö — Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Avustamispyyntö — Henkilöstösääntöjen 12 a artikla — Työpaikkakiusaaminen — Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevä neuvoa-antava komitea — Avustamispyynnön hylkäämistä koskeva päätös — Oikeus tulla kuulluksi — Kontradiktorinen periaate — Neuvoa-antavan komitean lausunnon ja todistajien kuulemisesta laadittujen pöytäkirjojen luovuttamisen epääminen — Vastaajana olevan toimielimen kieltäytyminen unionin yleisen tuomioistuimen määräämästä asian selvittämistoimesta)

55

2019/C 82/66

Asia T-94/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Multifit v. EUIPO (fit+fun) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin fit+fun rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

55

2019/C 82/67

Asia T-98/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Multifit v. EUIPO (MULTIFIT) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin MULTIFIT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

56

2019/C 82/68

Asia T-102/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality) (EU-tavaramerkki — Hakemus EU-sanamerkiksi upgrade your personality — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Mainoksessa käytetty iskulause — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

56

2019/C 82/69

Asia T-745/18: Kanne 20.12.2018 – Covestro Deutschland v. komissio

57

2019/C 82/70

Asia T-750/18: Kanne 21.12.2018 – Briois v. parlamentti

58

2019/C 82/71

Asia T-758/18: Kanne 21.12.2018 – ABLV Bank v. SRB

59

2019/C 82/72

Asia T-2/19: Kanne 4.1.2019 – Algebris (UK) ja Anchorage Capital Group v. SRB

60

2019/C 82/73

Asia T-5/19: Kanne 4.1.2019 – Clatronic International v. EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Asia T-19/19: Kanne 11.1.2019 – Fastweb v. komissio

61

2019/C 82/75

Asia T-20/19: Kanne 11.1.2019 – Pablosky v. EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Asia T-21/19: Kanne 11.1.2019 – Pablosky v. EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Asia T-22/19: Kanne 11.1.2019 – Noguer Enríquez ym. v. komissio

65

2019/C 82/78

Asia T-28/19: Kanne 15.1.2019 – Karlovarské minerální vody v. EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Asia T-30/19: Kanne 15.1.2019 – CRIA ja CCCMC v. komissio

67

2019/C 82/80

Asia T-37/19: Kanne 21.1.2019 – Cimpress Schweiz v. EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Asia T-42/19: Kanne 23.1.2019 – Volkswagen v. EUIPO (CROSS)

69


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen ja/tai tietosuojan suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top