EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:037:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 37, 30. tammikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 37

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
30. tammikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2019/C 37/01 CON/2018/55

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (CON/2018/55)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 37/02

Euron kurssi

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 37/03

Luettelo jäsenvaltioiden laitoksista, jotka on hyväksytty käsittelemään elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia ionisoivalla säteilyllä (Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti) (Tällä tekstillä kumotaan ja korvataan teksti, joka on julkaistu EUVL C 405, 4.11.2016, s. 6 )

6

2019/C 37/04

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ETY mukainen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitus ( 1 )

11


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 37/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9224 – Brookfield Asset Management / Johnson Controls Power Solutions Business) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

14

2019/C 37/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9269 – ENGIE / BPCE / ENGIE PV Curbans) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

16

2019/C 37/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9246 – Daikin Industries / Cool International Holding) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top