EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:369:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 369, 11. lokakuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 369

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
11. lokakuuta 2018


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2017–2018
Istunnot 11.–14. joulukuuta 2017
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 178, 24.5.2018 .
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 12. joulukuuta 2017

2018/C 369/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 12. joulukuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI))

2

2018/C 369/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2017 katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (2017/2069(INI))

11

2018/C 369/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2017 aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” (2017/2065(INI))

22

 

Keskiviikko 13. joulukuuta 2017

2018/C 369/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (2017/2964(RSP))

32

2018/C 369/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2017 vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI))

36

2018/C 369/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2017 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta (2017/2121(INI))

47

2018/C 369/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2017 vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2017/2122(INI))

56

 

Torstai 14. joulukuuta 2017

2018/C 369/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (2017/3001(RSP))

73

2018/C 369/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 Kambodžasta ja erityisesti CNRP-puolueen hajottamisesta (2017/3002(RSP))

76

2018/C 369/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 El Salvadorista ja naisten asettamisesta syytteeseen keskenmenon vuoksi (2017/3003(RSP))

79

2018/C 369/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))

85

2018/C 369/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP))

91

2018/C 369/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta (2015/2129(INI))

96

2018/C 369/14

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemistä asioista (2017/2222(INI))

105

2018/C 369/15

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2017 vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta (2016/2327(INI))

114

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 13. joulukuuta 2017

2018/C 369/16

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja komissiolle 13. joulukuuta 2017 rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (2016/3044(RSP))

132

2018/C 369/17

Euroopan parlamentin suositus 13. joulukuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista 20 vuotta palauttamisen jälkeen (2017/2204(INI))

156


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 12. joulukuuta 2017

2018/C 369/18

Euroopan parlamentin päätös 12. joulukuuta 2017 Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2017/2199(IMM))

162

2018/C 369/19

Euroopan parlamentin päätös 12. joulukuuta 2017 Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2220(IMM))

164


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 12. joulukuuta 2017

2018/C 369/20

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

166

2018/C 369/21

P8_TA(2017)0476
Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0282B
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta

167

2018/C 369/22

P8_TA(2017)0477
EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TC1-COD(2017)0017
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi

172

2018/C 369/23

P8_TA(2017)0478
Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TC1-COD(2016)0276
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

174

2018/C 369/24

P8_TA(2017)0481
Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TC1-COD(2014)0175
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/… antamiseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa

176

2018/C 369/25

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

177

2018/C 369/26

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehdyn sopimuksen tekemisestä (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

178

2018/C 369/27

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

179

2018/C 369/28

Euroopan parlamentin päätös 12. joulukuuta 2017 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

180

 

Keskiviikko 13. joulukuuta 2017

2018/C 369/29

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 17. marraskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

181


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top