Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 294, 20. elokuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
20. elokuu 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 294/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2018/C 294/02

Asia C-203/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2018 – Valittajana Dirk Andres, Heitkamp BauHolding GmbH:n konkurssipesän pesänhoitajana, sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Saksan liittotasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Saksan verolainsäädäntö, joka koskee tiettyjen tappioiden siirtämistä seuraaville verovuosille (saneerauslauseke) — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Yksityistä erikseen koskeva toimi — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Valtiontuen käsite — Valikoivuusedellytys — Viitejärjestelmän määrittely — Tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta)

2

2018/C 294/03

Asia C-208/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2018 – Valittajana Saksan liittotasavalta sekä muina osapuolina Dirk Andres (Heitkamp BauHolding GmbH:n konkurssipesän pesänhoitaja) ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Saksan verolainsäädäntö, joka koskee tiettyjen tappioiden siirtämistä seuraaville verovuosille (saneerauslauseke) — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Yksityistä erikseen koskeva toimi — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Valtiontuen käsite — Valikoivuusedellytys — Viitejärjestelmän määrittely — Tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta)

3

2018/C 294/04

Asia C-209/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2018 – Valittajana ja Saksan liittotasavalta sekä muina osapuolina Lowell Financial Services GmbH, aiemmin GFKL Financial Services AG, ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Saksan verolainsäädäntö, joka koskee tiettyjen tappioiden siirtämistä seuraaville verovuosille (saneerauslauseke) — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Yksityistä erikseen koskeva toimi — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Valtiontuen käsite — Valikoivuusedellytys — Viitejärjestelmän määrittely — Tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta)

4

2018/C 294/05

Asia C-219/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2018 – Valittajana Lowell Financial Services GmbH, aiemmin GFKL Financial Services AG, sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Saksan liittotasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Saksan verolainsäädäntö, joka koskee tiettyjen tappioiden siirtämistä seuraaville verovuosille (saneerauslauseke) — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — SEUT 263 artiklan neljäs kohta — Yksityistä erikseen koskeva toimi — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Valtiontuen käsite — Valikoivuusedellytys — Viitejärjestelmän määrittely — Tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta)

5

2018/C 294/06

Asia C-451/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuninagskunta) – MB v. Secretary of State for Work and Pensions (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 79/7/ETY — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä — Kansallinen valtioneläkettä koskeva järjestelmä — Sukupuolenvaihdoksen vahvistamisen edellytykset — Kansallinen lainsäädäntö, jossa tämän vahvistamisen edellytyksenä on ennen sukupuolenvaihdosta solmitun avioliiton peruuttaminen — Valtion vanhuuseläkettä ei myönnetä sukupuoltaan vaihtaneelle henkilölle hankittua sukupuolta koskevasta eläkeiästä lukien — Sukupuoleen perustuva välitön syrjintä)

5

2018/C 294/07

Asia C-564/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2018 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja muuna osapuolena Puma SE (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 5 kohta — 76 artikla — Väitemenettely — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 19 sääntö — 50 säännön 1 kohta — Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) aikaisemmat päätökset, joissa todetaan aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu — Hyvän hallinnon periaate — Näiden päätösten huomioon ottaminen myöhemmissä väitemenettelyissä — Perusteluvelvollisuus — EUIPO:n valituslautakuntien menettelylliset velvoitteet)

6

2018/C 294/08

Asia C-635/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 28.6.2018 – Valittajana Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeudenkäynnin kohteen määrittäminen — Rahoitustuki Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) alalla — Liikennesektori vuosina 2014 – 2020 — Ehdotuspyyntö — Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) — Sähköpostiviesti, jolla kantajalle ilmoitetaan hänen ehdotuksensa hylkäämisestä — Euroopan komission myöhempi päätös, jolla vahvistetaan luettelo valituista ehdotuksista — Tehokas oikeussuoja)

7

2018/C 294/09

Asia C-2/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 28.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. Jesús Crespo Rey (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (EY) N:o 883/2004 — Liitteen XI Espanjaa koskevan osan 2 kohta — Vanhuuseläke — Laskutapa — Teoreettinen määrä — Merkityksellinen vakuutusmaksuperuste — Erityissopimus — Vakuutusmaksuperusteen valinta — Kansallinen säännöstö, jolla työntekijä velvoitetaan suorittamaan eläkevakuutusmaksuja vähimmäismaksuperusteiden mukaisesti)

7

2018/C 294/10

Asia C-57/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Espanja) – Eva Soraya Checa Honrado v. Fondo de Garantía Salarial (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 2008/94/EY — 3 artiklan ensimmäinen kohta — Maksusuoritus, josta palkkaturvajärjestelmä vastaa — Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettava eroraha — Työn suorituspaikan siirto, joka edellyttää työntekijän vaihtavan asuinpaikkaa — Työsopimuksen olennaisen osan muuttaminen — Työntekijä päättää työsopimuksen — Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkiellon periaate)

8

2018/C 294/11

Asia C-90/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugali) – Turbogás – Produtora Energética SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — 21 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta — Yksikkö, joka tuottaa sähköä omaan käyttöönsä — Pienet sähköntuottajat — 14 artiklan 1 kohdan a alakohta — Sähkön tuottamiseen käytettävät energiatuotteet — Verovapautusta koskeva velvollisuus)

9

2018/C 294/12

Asia C-230/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – Erdem Deha Altiner ja Isabel Hanna Ravn v. Udlændingestyrelsen (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin kansalaisuus — SEUT 21 artiklan 1 kohta — Direktiivi 2004/38/EY — Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella — Kolmannen valtion kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, jonka kansalainen unionin kansalainen on — Kyseisen perheenjäsenen tulo tämän jäsenvaltion alueelle unionin kansalaisen jäsenvaltioon paluuta myöhemmin)

9

2018/C 294/13

Asia C-246/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Belgia) – Ibrahima Diallo v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin kansalaisuus — Direktiivi 2004/38/EY — 10 artiklan 1 kohta — Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia koskeva hakemus — Myöntäminen — Määräaika — Päätöksen tekeminen ja tiedoksi antaminen — Kuuden kuukauden määräajan noudattamatta jättämisen seuraukset — Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus — Tehokkuusperiaate)

10

2018/C 294/14

Asia C-364/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Varna Holideis EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Kiinteän omaisuuden luovutus ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin — Myyntisopimuksen mitättömyyden toteaminen liittymisen jälkeen — Velvollisuus oikaista alun perin tehty vähennys — Tulkinta — Unionin tuomioistuimen toimivalta)

11

2018/C 294/15

Yhdistetyt asiat C-459/17 ja C-460/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.6.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – SGI (C-459/17) ja Valériane SNC (C-460/17) v. Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus — Vähennysoikeuden aineelliset edellytykset — Tavaroiden tosiasiallinen luovutus)

11

2018/C 294/16

Asia C-512/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille HR (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — 8 artiklan 1 kohta — Lapsen asuinpaikka — Sylilapsi — Tämän asuinpaikan osoittamista varten ratkaisevat seikat)

12

2018/C 294/17

Asia C-371/17 P: Valitus, jonka Nap Innova Hoteles, S.L. on tehnyt 23.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-522/17, Nap Innova Hoteles v. SRB, 4.12.2017 antamasta määräyksestä

13

2018/C 294/18

Asia C-118/18 P: Valitus, jonka Hochmann Marketing GmbH, aiemmin Bittorrent Marketing GmbH, on tehnyt 14.2.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-771/15, Hochmann Marketing v. EUIPO, 12.12.2017 antamasta tuomiosta

13

2018/C 294/19

Asia C-318/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) on esittänyt 11.5.2018 – Oracle Belgium BVBA v. Belgian valtio

14

2018/C 294/20

Asia C-331/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 22.5.2018 – TE v. Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Asia C-341/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 24.5.2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. J ym.

16

2018/C 294/22

Asia C-344/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeidshof te Gent (Belgia) on esittänyt 25.5.2018 – ISS Facility Services NV v. Sonia Govaerts ja Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Asia C-348/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 29.5.2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Asia C-349/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 30.5.2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v. Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Asia C-350/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 30.5.2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v. Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Asia C-351/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 30.5.2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v. Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Asia C-354/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Bacău (Romania) on esittänyt 30.5.2018 – Radu-Lucian Rusu ja Oana-Maria Rusu v. SC Blue Air – Airline Management Solutions SRL

20

2018/C 294/28

Asia C-355/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 31.5.2018 – Barbara Rust-Hackner v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Asia C-356/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 31.5.2018 – Christian Gmoser v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Asia C-357/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 31.5.2018 – Bettina Plackner v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Asia C-359/18 P: Valitus, jonka Euroopan lääkevirasto on tehnyt 1.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland v. EMA, 22.3.2018 antamasta tuomiosta

23

2018/C 294/32

Asia C-364/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 4.6.2018 – Eni SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Asia C-365/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 4.6.2018 – Shell Italia E & P SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico ym.

25

2018/C 294/34

Asia C-366/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social de Madrid (Espanja) on esittänyt 5.6.2018 – José Manuel Ortiz Mesonero v. UTE Luz Madrid Centro (johon kuuluvat liikeyritykset SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. ja Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Asia C-367/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 4.6.2018 – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas Fernández (Lucía Sánchez de la Peñan perillisenä) v. Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Asia C-373/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugali) on esittänyt 7.6.2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas v. Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Asia C-377/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 8.6.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Asia C-380/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 11.6.2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. E.P.

28

2018/C 294/39

Asia C-381/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 11.6.2018 – G.S. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Asia C-382/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 11.6.2018 – V. G. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Asia C-383/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Puola) on esittänyt 11.6.2018 – Lexitor Sp. z o.o v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (Gdynia), Santander Consumer Bank S.A. (Wrocław) ja mBank S.A. (Varsova)

30

2018/C 294/42

Asia C-385/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.6.2018 – Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA ja Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Asia C-386/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 11.6.2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Asia C-387/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 12.6.2018 – Delfarma Sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Asia C-389/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 13.6.2018 – Brussels Securities SA v. Belgian valtio

32

2018/C 294/46

Asia C-397/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social de Barcelona (Espanja) on esittänyt 15.6.2018 – Ana María Páez Juárez v. Nobel Plastiques Ibérica SA

33

2018/C 294/47

Asia C-398/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 15.6.2018 – Antonio Bocero Torrico v. Instituto Nacional de la Seguridad Social ja Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Asia C-399/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 18.6.2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV ja TAQA Piek Gas BV v. Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Asia C-401/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský soud v Praze (Tšekki) on esittänyt 18.6.2018 – Herst, s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Asia C-403/18 P: Valitus, jonka Alcogroup ja Alcodis ovat tehneet 14.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-274/15, Alcogroup ja Alcodis v. komissio 10.4.3.2018 antamasta tuomiosta

37

2018/C 294/51

Asia C-407/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) on esittänyt 21.6.2018 – Aleš Kuhar ja Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Asia C-440/18 P: Valitus, jonka Verein Deutsche Sprache e.V. on tehnyt 4.7.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. v. Euroopan komissio, 23.4.2018 antamasta tuomiosta

38

2018/C 294/53

Asia C-443/18: Kanne 4.7.2018 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

39

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 294/54

Yhdistetyt asiat T-379/10 RENV ja T-381/10 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.7.2018 – Keramag Keramische Werke ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit ja muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Ranskassa — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Tiettyjen yksikköjen osallistuminen kartelliin — Selvitysaineiston uudelleenarvioiminen)

41

2018/C 294/55

Asia T-222/14 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.7.2018 – Deluxe Entertainment Services Group v. EUIPO (deluxe) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin deluxe rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla))

42

2018/C 294/56

Asia T-616/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.7.2018 – Transtec v. komissio (Euroopan kehitysrahasto — AKT-maat — Cotonoun sopimus — Afrikan portugalinkielisten maiden kulttuurialoitteiden tukiohjelma — Komission Guinea-Bissaun ohjelman rahoituksen toteutuksesta vastaavalle yhteisölle maksamat summat — Takaisinperintä tilintarkastuksen seurauksena — Saatavien kuittaus — Oikeasuhteisuus — Perusteeton etu — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

42

2018/C 294/57

Asia T-88/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.7.2018 – Espanja v. komissio (Maaseuturahasto — Ohjelmakauden 2007 – 2013 viimeinen täytäntöönpanovuosi — Jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen — Päätös, jolla todetaan, ettei tiettyä määrää voida käyttää uudelleen Extremaduran itsehallintoalueen maaseudun kehittämisohjelman puitteissa — Laskentamenetelmä — Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 b kohta — Luottamuksensuoja)

43

2018/C 294/58

Asia T-98/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.5.2018 – RT v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Sairausloma — Henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohta — Sairauspoissaolojen johdosta suoritettavista lääketieteellisistä tutkimuksista ja työkyvyttömyyskorvausta saavien henkilöiden ajoittaisista lääketieteellisistä tutkimuksista annetut sisäiset säännöt — Lääkärintodistus — Lääkärin allekirjoituksen ja leiman puuttuminen — Internetin välityksellä suoritettu lääkärissäkäynti — Kieltäytyminen hyväksymästä)

44

2018/C 294/59

Asia T-218/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.6.2018 – HF v. parlamentti (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Avustamispyyntö — Henkilöstösääntöjen 12 a artikla — Työpaikkakiusaaminen — Työpaikkakiusaamista ja sen ehkäisemistä työpaikalla käsittelevä neuvoa-antava komitea — Avustamispyynnön hylkäämistä koskeva päätös — Oikeus tulla kuulluksi — Kontradiktorinen periaate — Neuvoa-antavan komitean lausunnon ja todistajien kuulemisesta laadittujen pöytäkirjojen luovuttamisen epääminen — Hallinnollisen menettelyn kesto — Kohtuullinen aika)

45

2018/C 294/60

Asiat T-402/17 ja T-403/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.7.2018 – Vienna International Hotelmanagement v. EUIPO (Vienna House ja VIENNA HOUSE) (EU-tavaramerkki — Hakemukset sanamerkin Vienna House ja kuviomerkin VIENNA HOUSE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkeiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta))

45

2018/C 294/61

Asia T-322/18: Kanne 23.5.2018 – García Ruiz v. parlamentti

46

2018/C 294/62

Asia T-341/18: Kanne 31.5.2018 – NEC Corporation v. komissio

47

2018/C 294/63

Asia T-342/18: Kanne 30.5.2018 – Nichicon Corporation v. komissio

48

2018/C 294/64

Asia T-343/18: Kanne 3.6.2018 – Tokin Corporation v. komissio

50

2018/C 294/65

Asia T-344/18: Kanne 4.6.2018 – Rubycon ja Rubycon Holdings v. komissio

51

2018/C 294/66

Asia T-351/18: Kanne 5.6.2018 – Ukrselhosprom PCF ja Versobank v. EKP

51

2018/C 294/67

Asia T-363/18: Kanne 5.6.2018 – Nippon Chemi-Con Corporation v. komissio

52

2018/C 294/68

Asia T-380/18: Kanne 25.6.2018 – Intas Pharmaceuticals v. EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Asia T-383/18: Kanne 26.6.2018 – Sta*Ware EDV Beratung v. EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Asia T-386/18: Kanne 27.6.2018 – Iccrea Banca v. komissio ja SRB

56

2018/C 294/71

Asia T-393/18: Kanne 28.6.2018 – Mellifera v. komissio.

57

2018/C 294/72

Asia T-399/18: Kanne 27.6.2018 – TrekStor v. EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Asia T-404/18: Kanne 2.7.2018 – Zhadanov v. EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Asia T-405/18: Kanne 3.7.2018 – Holmer Dahl v. SRB

59

2018/C 294/75

Asia T-412/18: Kanne 2.7.2018 – mobile.de v. EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost ”Rezon” (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Asia T-413/18: Kanne 4.7.2018 – Portigon v. SRB

61

2018/C 294/77

Asia T-415/18: Kanne 4.7.2018 – Silgan Closures ja Silgan Holdings v. komissio

62

2018/C 294/78

Asia T-421/18: Kanne 10.7.2018 – Bauer Radio Ltd v. EUIPO – Simon Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Asia T-423/18: Kanne 6.7.2018 – Fissler v. EUIPO (vita)

64


FI

 

Top