Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 142, 23. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 142

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
23. huhtikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 142/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 142/02

Asia C-64/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas (Ennakkoratkaisupyyntö — SEU 19 artiklan 1 kohta — Muutoksenhakukeinot — Tehokas oikeussuoja — Tuomioistuinten riippumattomuus — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Palkkojen alentaminen kansallisessa julkishallinnossa — Julkisen talouden säästötoimenpiteet)

2

2018/C 142/03

Asia C-266/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Queen, Western Sahara Campaign UK:n hakemuksesta v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs ja Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen kalastuskumppanuussopimus — Pöytäkirja kyseisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta — Sopimuksen ja pöytäkirjan tekemistä koskevat toimet — Pöytäkirjassa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken annetut asetukset — Tuomioistuimen toimivalta — Tulkinta — Pätevyys SEU 3 artiklan 5 kohdan ja kansainvälisen oikeuden kannalta tarkasteltuna — Mainitun sopimuksen ja mainitun pöytäkirjan soveltaminen Länsi-Saharan alueeseen ja sen lähivesiin)

3

2018/C 142/04

Asia C-297/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Bucureşti – Romania) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) v. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2006/123/EY — Palvelut sisämarkkinoilla — Kansallinen säännöstö, jossa annetaan ainoastaan eläinlääkäreille oikeus biologisten ja antiparasiittisten valmisteiden sekä eläinlääkkeiden vähittäismyyntiin ja käyttämiseen — Sijoittautumisvapaus — Vaatimus siitä, että eläinlääkkeiden vähittäismyyntiä harjoittavien laitosten pääoman on oltava yksinomaan eläinlääkäreiden omistuksessa — Kansanterveyden suojelu — Oikeasuhteisuus)

4

2018/C 142/05

Asia C-301/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.2.2018 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Muutoksenhaku — Kauppapolitiikka — Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonti — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohta — Markkinatalouskohtelu — 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä peräisin olevien merkittävien vääristymien käsite — Veroedut)

4

2018/C 142/06

Asia C-307/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Stanisław Pieńkowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2006/112/EY — Arvonlisävero — 131 artikla — 146 artiklan 1 kohdan b alakohta — 147 artikla — Maastaviennin vapautukset — 273 artikla — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa vapautuksen edellytykseksi asetetaan joko vähintään tietynsuuruisen liikevaihdon toteuttaminen tai sopimuksen tekeminen sellaisen toimijan kanssa, joka on oikeutettu palauttamaan arvonlisäveroja matkustajille)

5

2018/C 142/07

Asia C-387/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Liettua) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. Nidera BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — 183 artikla — Arvonlisäveron ylijäämän palauttaminen — Palautuksen myöhästyminen — Maksettavaksi kuuluvien viivästyskorkojen määrä kansallisen oikeuden nojalla — Tämän määrän alentaminen verovelvollisesta riippumattomista syistä — Sallittavuus — Verotuksen neutraalisuus — Oikeusvarmuus)

6

2018/C 142/08

Yhdistetyt asiat C-412/16 P ja C-413/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 1.3.2018 – Valittajana Ice Mountain Ibiza SL ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkkien ocean beach club ibiza ja ocean ibiza rekisteröimiseksi EU-tavaramerkeiksi — Aiemmat kansalliset kuviomerkit OC ocean club ja OC ocean club Ibiza — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara)

6

2018/C 142/09

Asia C-418/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.2.2018 – Valittajana mobile.de GmbH, aiemmin mobile.international GmbH sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Rezon OOD (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 15 artiklan 1 kohta — 57 artiklan 2 ja 3 kohta — 64 artikla — 76 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 22 säännön 2 kohta — 40 säännön 6 kohta — Mitättömyysmenettely — Aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvat mitättömyysvaatimukset — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Näyttö — Vaatimusten hylkääminen — Uusien todisteiden huomioon ottaminen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO) — EUIPO:n mitättömyysosaston päätösten kumoaminen — Asian palauttaminen — Seuraukset)

7

2018/C 142/10

Asia C-518/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – ”ZPT” AD v. Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad ja Natsionalna agentsia za prihodite (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Asetus (EY) N:o 1998/2006 — SEUT 35 artikla — Veroedun muodossa annettu vähämerkityksinen tuki — Kansallinen lainsäädäntö, jolla evätään veroedut investoinneilta vientituotteiden valmistamiseen)

7

2018/C 142/11

Yhdistetyt asiat C-523/16 ja C-536/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – MA.T.I. SUD SpA v. Società Centostazioni SpA (C-523/16) ja Duemme SGR SpA v. Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 51 artikla — Tarjousten korjaaminen — Direktiivi 2004/17/EY — Tarjousten selventäminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa tarjoajien toteuttaman asiakirjojen korjaamisen edellytykseksi asetetaan rahamääräisen seuraamuksen maksaminen — Julkisia hankintoja koskevat periaatteet — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Suhteellisuusperiaate)

8

2018/C 142/12

Asia C-558/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kammergericht Berlin – Saksa) – asia, jonka on pannut vireille Doris Margret Lisette Mahnkopf (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue — Asetus (EU) N:o 650/2012 — Perimys ja eurooppalainen perintötodistus — Soveltamisala — Mahdollisuus ilmoittaa eloonjääneen puolison perintöosuus eurooppalaisessa perintötodistuksessa)

9

2018/C 142/13

Asia C-577/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — Soveltamisala — 2 artiklan 1 kohta — Liite I — Päästöoikeuksien kaupan järjestelmän alaisuuteen kuuluvat toiminnot — Polymeerien tuottaminen — Ulkopuolisen laitoksen toimittaman lämmön käyttö — Päästöoikeuksien maksutonta jakamista koskeva hakemus — Päästökauppakausi 2013–2020)

9

2018/C 142/14

Asia C-672/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Arvonlisäverodirektiivi — Kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapautus arvonlisäverosta — Verovelvollisella oleva valintaoikeus — Täytäntöönpano jäsenvaltioissa — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Verovelvollisen verollisiin liiketoimiin tarkoitettu käyttö — Alun perin tehdyn vähennyksen oikaiseminen — Oikaisemisen sulkeminen pois)

10

2018/C 142/15

Asia C-3/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Sporting Odds Ltd v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — SEUT 56 artikla — SEU 4 artiklan 3 kohta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Rajoitukset — Onnenpelit — Kansallinen säännöstö — Valtio järjestää tietyntyyppisiä onnenpelejä — Yksinoikeus — Muunlaisia pelimuotoja koskeva konsessiojärjestelmä — Lupavaatimus — Hallinnollinen seuraamus)

11

2018/C 142/16

Asia C-9/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein hallinto-oikeus – Suomi) – asia, jonka on pannut vireille Maria Tirkkonen (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Maatilojen neuvontapalveluja koskevaan julkiseen hankintaan liittyvä sopimuksentekomenettely — Kysymys siitä, onko kyseessä julkista hankintaa koskeva sopimus — Palvelujen hankintaa koskeva järjestelmä, jossa palveluntarjoajaksi hyväksytään kaikki ennakolta asetetut edellytykset täyttävät talouden toimijat — Järjestelmä, joka ei ole myöhemmin avoin muille talouden toimijoille)

12

2018/C 142/17

Asia C-46/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesarbeitsgericht Bremen – Saksa) – Hubertus John v. Freie Hansestadt Bremen (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — Perättäiset määräaikaiset työsopimukset — 5 lausekkeen 1 kohta — Toimenpiteet määräaikaisten sopimusten väärinkäytön ehkäisemiseksi — Direktiivi 2000/78/EY — 6 artiklan 1 kohta — Ikään perustuva syrjinnän kielto — Kansallinen lainsäädäntö, jossa annetaan mahdollisuus lykätä työsopimuksen päättymistä työntekijän saavuttaessa tavanomaisen eläkeiän pelkästään siksi, että työntekijällä on oikeus vanhuuseläkkeeseen)

13

2018/C 142/18

Asia C-76/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casație și Justiție – Romania) – SC Petrotel-Lukoil SA ja Maria Magdalena Georgescu v. Ministerul Economiei, Ministerul Energiei ja Ministerul Finanțelor Publice (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulleja vaikutukseltaan vastaava maksu — SEUT 30 artikla — Sisäinen maksu — SEUT 110 artikla — Maasta vietäviin öljytuotteisiin sovellettava maksu — Se, ettei maksua vyörytetä kuluttajalle — Se, että verovelvollinen vastaa maksun aiheuttamasta rasituksesta — Verovelvollisen maksamien summien palauttaminen)

13

2018/C 142/19

Asia C-117/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per le Marche – Italia) – Comune di Castelbellino v. Regione Marche ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2011/92/EU — 4 artiklan 2 ja 3 kohta sekä liitteet I – III — Ympäristövaikutusten arviointi — Lupa suorittaa töitä biokaasusta saatavan sähköenergian tuotantolaitoksessa tutkimatta ensin tarvetta tehdä ympäristövaikutusten arviointi — Kumoaminen — Luvan legalisointi jälkeenpäin kansallisen oikeuden uusien säännösten nojalla tutkimatta ensin tarvetta tehdä ympäristövaikutusten arviointi)

14

2018/C 142/20

Asia C-289/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tartu Maakohus – Viro) – Collect Inkasso OÜ ym. v. Rain Aint ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 805/2004 — Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste — Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset — Riitauttamattomia vaatimuksia koskeville menettelyille asetetut vähimmäisvaatimukset — Velallisen oikeudet — Sen elimen osoitteen mainitsematta jättäminen, jossa vaatimus voidaan riitauttaa tai jolle ratkaisua koskeva valitus voidaan toimittaa)

15

2018/C 142/21

Asia C-119/17: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Sibiu – Romania) – Liviu Petru Lupean ja Oana Andreea Lupean v. SC OTP BAAK Nyrt., OTP BANK SA:n välityksellä ja tämä Sucursala SIBIUn välityksellä ja SC OTP BAAK Nyrt., OTP BANK SA:n välityksellä (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — 3 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 5 artikla — Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioiminen — Ulkomaan valuutassa tehty luottosopimus — Kokonaan kuluttajan vastuulla oleva valuuttariski — Osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välinen huomattava epätasapaino — Luottosopimuksen pääkohde)

16

2018/C 142/22

Asia C-126/17: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – ERSTE Bank Hungary Zrt v. Orsolya Czakó (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — 4 artiklan 2 kohta, 5 artikla ja 6 artiklan 1 kohta — Sopimuksen pääkohteen määrittämistä koskevat ehdot — Ulkomaan valuutassa tehty luottosopimus — Käsitteen ”laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi” ulottuvuus — Osin tai kokonaan pätemätön sopimus)

17

2018/C 142/23

Yhdistetyt asiat C-142/17 ja C-143/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 7.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Manuela Maturi ym. v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, ja Fondazione Teatro dell’Opera di Roma v. Manuela Maturi ym. (C-142/17), sekä Catia Passeri v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Sosiaalipolitiikka — Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa — Direktiivi 2006/54/EY — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään eläkeiän saavuttaneiden esittävän taiteen työntekijöiden väliaikaisesta mahdollisuudesta pysyä työssä eläkeoikeudelle aikaisemmin vahvistettuun ikään asti, joka on 47 vuotta naisille ja 52 vuotta miehille)

18

2018/C 142/24

Asia C-233/17 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 – Valittajana GX ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Henkilöstö — Avoin kilpailu EPSO/AD/248/13 — Päätös olla merkitsemättä kantajan nimeä varallaololuetteloon)

18

2018/C 142/25

Asia C-336/17 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 8.2.2018 – Valittajina HB ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Toimielimiä koskeva oikeus — Eurooppalainen kansalaisaloite Ethics for Animals and Kids — Irrallaan tavattujen eläinten suojelu — Aikuisiin ja lapsiin kohdistuvat psykologiset vaikutukset — Aloitetta ei rekisteröidä, koska se ylittää selvästi Euroopan komission toimivallan kyseisellä alalla — Asetus (EU) N:o 211/2011 — 4 artiklan 2 kohdan b alakohta — 4 artiklan 3 kohta)

19

2018/C 142/26

Asia C-529/17 P: Valitus, jonka Isabel Martín Osete on tehnyt 5.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-427/16, Martín Osete v. EUIPO, 29.6.2017 antamasta tuomiosta

19

2018/C 142/27

Asia C-693/17 P: Valitus, jonka BMB sp. z o.o. on tehnyt 10.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-695/15, BMB sp. z o.o. v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, 3.10.2017 antamasta tuomiosta

20

2018/C 142/28

Asia C-701/17 P: Valitus, jonka Vassil Monev Valkov on tehnyt 24.10.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-558/17, Valkov v. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Bulgarian tasavallan ylin tuomioistuin, 27.9.2017 antamasta määräyksestä

21

2018/C 142/29

Asia C-7/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 3.1.2018 – Modesto Jardón Lama v. Instituto Nacional de la Seguridad Social ja Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Asia C-10/18 P: Valitus, jonka Marine Harvest ASA on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-704/14, Marine Harvest ASA v. Euroopan komissio, 26.10.2017 antamasta tuomiosta

22

2018/C 142/31

Asia C-13/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 8.1.2018 – Sole-Mizo Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Asia C-29/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 17.1.2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. v. FOGASA, José David Sánchez Iglesias ja Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Asia C-30/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 17.1.2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. v. José Ramón Fiuza Asorey ja Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Asia C-38/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 19.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Massimo Gambino ja Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Asia C-39/18 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 22.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-180/15, Icap ym. v. komissio, 10.11.2017 antamasta tuomiosta

26

2018/C 142/36

Asia C-41/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) on esittänyt 22.1.2018 – Meca Srl v. Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Asia C-44/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 24.1.2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. v. FOGASA, Jesus Valiño Lopez ja Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Asia C-46/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 25.1.2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl ym. v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ja Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Asia C-47/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 26.1.2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad v. Stephan Riel selvittäjänä Alpine Bau GmbH:tä koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä

29

2018/C 142/40

Asia C-53/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 29.1.2018 – Antonio Pasquale Mastromartino v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Asia C-54/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) on esittänyt 29.1.2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus v. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo ja Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Asia C-60/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tallinna Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 31.1.2018 – AS Tallinna Vesi v. Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Asia C-74/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 5.2.2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Asia C-89/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 8.2.2018 – A v. Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Asia C-91/18: Kanne 8.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

34

2018/C 142/46

Asia C-102/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Köln (Saksa) on esittänyt 13.2.2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Asia C-116/18: Kanne 14.2.2018 – Euroopan komissio v. Romania

36

2018/C 142/48

Asia C-131/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 19.2.2018 – Vanessa Gambietz v. Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Asia C-144/18 P: Valitus, jonka River Kwai International Food Industry Co. Ltd on tehnyt 23.2.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-460/14, AETMD v. neuvosto, 14.12.2017 antamasta tuomiosta

37

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 142/50

Asiat T-45/13 RENV ja T-587/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.3.2018 – Rose Vision v. komissio (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 – 2013) — Hankkeita FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM ja SFERA koskevat tukisopimukset — Määräaika lopullisen tilintarkastuskertomuksen toimittamiselle — Tilintarkastukset, joissa todetaan hankkeiden toteuttamisen sääntöjenvastaisuudet — Maksujen keskeyttäminen — Tilintarkastusten luottamuksellisuus — Ilmoitettujen kustannusten tukikelpoisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Maksettujen summien palauttaminen — Vahingot, jotka ovat aiheutuneet varhaisvaroitusjärjestelmään kirjaamisesta)

39

2018/C 142/51

Asia T-292/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.2.2018 – Vakakis kai Synergates v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tutkittavaksi ottaminen — Menettelyn väärinkäyttö — Eturistiriita — Huolellisuusvelvoite — Mahdollisuuden menettäminen)

40

2018/C 142/52

Asia T-316/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2018 – Puola v. komissio (EAKR — Kieltäytyminen antamasta taloudellista tukea suurhankkeessa — Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 40 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohta — Julkista rahoitusosuutta koskevat perustelut — Asetuksen N:o 1083/2006 41 artiklan 2 kohta — Määräajan ylittäminen)

41

2018/C 142/53

Asia T-402/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2018 – Puola v. komissio (EAKR — Kieltäytyminen taloudellisen tuen vahvistamisesta suurhankkeelle — Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 41 artiklan 1 kohta — Sen arviointi, edistääkö suurhanke toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista — Asetuksen N:o 1083/2006 41 artiklan 2 kohta — Määräajan ylittyminen)

41

2018/C 142/54

Asia T-85/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2018 – Shoe Branding Europe v. EUIPO – adidas (Kahden samansuuntaisen raidan sijainti kengässä) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kahdesta samansuuntaisesta raidasta kengässä koostuvan kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kolmesta samansuuntaisesta raidasta kengässä koostuva EU-kuviomerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Maineelle aiheutuva vahinko — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

42

2018/C 142/55

Asia T-140/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2018 – Le Pen v. parlamentti (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen — Pääsihteerin toimivalta — Todistustaakka — Perusteluvelvollisuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Asiavirhe — Yhdenvertainen kohtelu)

42

2018/C 142/56

Asia T-438/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2018 – Altunis v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki CIPRIANI — Aiempi EU-sanamerkki HOTEL CIPRIANI — Aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1011 47 artiklan 2 kohta) — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

43

2018/C 142/57

Asia T-462/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2018 – Portugali v. komissio (EMOTR — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Pinta-alatuki — Portugalille aiheutuneet kustannukset — Luottamuksensuoja — Asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohta — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklan 2 kohta — Oikeasuhteisuus)

44

2018/C 142/58

Asia T-624/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2018 – Gollnisch v. parlamentti (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen — Pääsihteerin toimivalta — Electa una via — Puolustautumisoikeudet — Todistustaakka — Perusteluvelvollisuus — Perusteltu luottamus — Poliittiset oikeudet — Yhdenvertainen kohtelu — Harkintavallan väärinkäyttö — Parlamentin jäsenten riippumattomuus — Asiavirhe — Oikeasuhteisuus)

44

2018/C 142/59

Asia T-629/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2018 – Shoe Branding Europe v. EUIPO (kahden samansuuntaisen raidan sijainti kengässä) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kahdesta samansuuntaisesta raidasta kengän ulkopinnalla koostuvan kuviomerkin rekisteröimiseksi Euroopan unionin tavaramerkiksi — Aikaisempi Euroopan unionin kuviomerkki, joka koostuu kolmesta samansuuntaisesta raidasta kengän ulkopinnalla — Suhteellinen hylkäysperuste — Maineelle aiheutuva vahinko — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

45

2018/C 142/60

Asia T-665/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.3.2018 – Cinkciarz.pl v. EUIPO (€$) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin €$ rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla))

46

2018/C 142/61

Asia T-764/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.2.2018 – Paulini v. EKP (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Palkkaus — Vuosittainen palkan- ja bonuksen tarkistuskierros — Suuntaviivojen laillisuus — Laskentamenetelmä — Sairauslomien huomioon ottaminen — Henkilöstön edustajan tehtävien hoitamisen huomioon ottaminen — Syrjimättömyyden periaate)

46

2018/C 142/62

Asia T-843/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.2.2018 – dm-drogerie markt v. EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki Foto Paradies — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2018/C 142/63

Asia T-855/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2018 – Fertisac v. ECHA (REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Yrityksen kokoa koskevan ilmoituksen tarkastaminen kemikaalivirastossa — Päätös hallinnollisen maksun määräämisestä — Suositus 2003/361/EY — Rahamääräisten enimmäismäärien ylittyminen — Sidosyrityksen käsite)

48

2018/C 142/64

Asia T-6/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2018 – Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BLACK LABEL BY EQUIVALENZA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansainvälinen kuviomerkki LABELL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

48

2018/C 142/65

Asia T-103/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2018 – Recordati Orphan Drugs v. EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NORMOSANG rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki NORMON — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 20 säännön 1 kohta (joista on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 8 artiklan 1 ja 7 kohta))

49

2018/C 142/66

Asia T-159/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.3.2018 – Claro Sol Cleaning v. EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Claro Sol Facility Services desde 1972 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki SOL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

50

2018/C 142/67

Asia T-230/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2018 – Rstudio v. EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki RSTUDIO — Aiempi EU-sanamerkki ER/STUDIO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta))

50

2018/C 142/68

Asia T-35/18: Kanne 19.1.2018 – La Marchesiana v. EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Asia T-41/18: Kanne 24.1.2018 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

52

2018/C 142/70

Asia T-64/18: Kanne 6.2.2018 – Alfamicro v. komissio

52

2018/C 142/71

Asia T-81/18: Kanne 9.2.2018 – Barata v. parlamentti

53

2018/C 142/72

Asia T-93/18: Kanne 19.2.2018 – International Skating Union v. komissio

55

2018/C 142/73

Asia T-95/18: Kanne 12.2.2018 – Gollnisch v. parlamentti

55

2018/C 142/74

Asia T-104/18: Kanne 22.2.2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

57

2018/C 142/75

Asia T-106/18: Kanne 20.2.2018 – Laverana v. EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Asia T-117/18: Kanne 20.2.2018 – Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Asia T-118/18: Kanne 20.2.2018 – Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Asia T-119/18: Kanne 20.2.2018 – Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Asia T-120/18: Kanne 20.2.2018 – Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Asia T-121/18: Kanne 20.2.2018 – Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Asia T-122/18: Kanne 27.2.2018 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Asia T-123/18: Kanne 27.2.2018 – Bayer Intellectual Property v. EUIPO (Sydän)

64

2018/C 142/83

Asia T-126/18: Kanne 27.2.2018 – Van Haren Schoenen v. komissio

65

2018/C 142/84

Asia T-127/18: Kanne 28.2.2018 – Cortina ja FLA Europe v. komissio

66

2018/C 142/85

Asia T-133/18: Kanne 22.2.2018 – IQ Group Holdings Berhad v. EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Asia T-134/18: Kanne 1.3.2018 – Monster Energy v. EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Asia T-139/18: Kanne 21.2.2018 – Avio SpA v. komissio

68

2018/C 142/88

Asia T-157/18: Kanne 28.2.2018 – Caprice Schuhproduktion v. komissio

69


FI

 

Top