Help Print this page 

Document C:2018:095:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 95, 13. maaliskuuta 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
13. maaliskuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 95/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 95/02

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/392, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2018/388, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

2

2018/C 95/03

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/388, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

 

Euroopan komissio

2018/C 95/04

Euron kurssi

4

2018/C 95/05

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

5


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 95/06

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

6

2018/C 95/07

Ilmoitus tiettyjen tukien vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

7

2018/C 95/08

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 95/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8771 – Total / Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)) ( 1 )

21

2018/C 95/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey) ( 1 )

22

2018/C 95/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8809 – Prime Credit 3 / Oxalis Holding / Lennon / Tavani / Lo Giudice / Phoenix Asset Management) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

23

2018/C 95/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8839 – GIP/NTV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

25

2018/C 95/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8834 – Brookfield/Saeta) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

26

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2018/C 95/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

27


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top