EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 81, 2. maaliskuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
2. maaliskuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

529. täysistunto 18. ja 19. lokakuuta 2017

2018/C 81/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pienten perheyritysten ja perinteisten yritysten potentiaali kehityksen ja talouskasvun edistämiseksi alueilla” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2018/C 81/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden EU-rahoitus” (oma-aloitteinen lausunto)

9

2018/C 81/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kylät ja pienet kaupungit maaseudun kehittämisen moottoreina: haasteet ja mahdollisuudet” (oma-aloitteinen lausunto)

16

2018/C 81/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ilmasto-oikeudenmukaisuus” (oma-aloitteinen lausunto)

22

2018/C 81/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n kehityskumppanuudet ja kansainvälisten verosopimusten haaste” (oma-aloitteinen lausunto)

29

2018/C 81/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet Euro–Välimeri-alueella” (oma-aloitteinen lausunto)

37

2018/C 81/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kohti kestäväpohjaisempaa eurooppalaista tulevaisuutta – vuoteen 2050 tähtäävä strategia” (oma-aloitteinen lausunto)

44

2018/C 81/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uudet kestäväpohjaiset talousmallit” (valmisteleva lausunto)

57

2018/C 81/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteistyötalouden verotus – yhteistyötalouden kehityksen johdosta tarvittavien mahdollisten veropoliittisten toimintalinjojen tarkastelua” (puheenjohtajavaltio Viron pyynnöstä laadittu valmisteleva lausunto)

65

2018/C 81/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maan käyttö kestävään ruoantuotantoon ja ekosysteemipalvelujen tuottamiseen” (puheenjohtajavaltio Viron pyytämä valmisteleva lausunto)

72

2018/C 81/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta” (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastus) (oma-aloitteinen lausunto)

81


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

529. täysistunto 18. ja 19. lokakuuta 2017

2018/C 81/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sääntöjen noudattamista koskeva paketti a) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Toimintaohjelma SOLVITin lujittamiseksi: Tuodaan sisämarkkinoiden edut kansalaisten ja yritysten ulottuville (COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final) — b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2017) 256 final – 2017/0086 (COD)) — c) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja (COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD))”

88

2018/C 81/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista”(COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD))

95

2018/C 81/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarviointi – Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat kaikille”(COM(2017) 228 final)

102

2018/C 81/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2016”(COM(2017) 285 final)

111

2018/C 81/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi”(COM(2017) 292 final)

117

2018/C 81/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä”(COM(2017) 291 final)

124

2018/C 81/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta”(COM(2017) 358 final)

131

2018/C 81/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)”(COM(2017) 343 final – 2017/0143 COD)

139

2018/C 81/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta”(COM(2017) 206 final)”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta”(COM(2017) 250 final) ja ”Ehdotus toimielinten väliseksi julistukseksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista”(COM(2017) 251 final)

145

2018/C 81/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta”(COM(2017) 262 final – 2017/0102(COD))

160

2018/C 81/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma”(COM(2017) 247 final) ja aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Koulujen kehittämisellä ja huipputason opetuksella hyvät lähtökohdat elämälle”(COM(2017) 248 final)

167

2018/C 81/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta”(COM(2017) 424 final – 2017/0190(COD))

174

2018/C 81/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia”(COM(2017) 134 final)

176

2018/C 81/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa ”(COM(2017) 280 final – 2017/0128 (COD))

181

2018/C 81/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta”(COM(2017) 275 final – 2017/0114 (COD)) ja aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta”(COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS))

188

2018/C 81/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa liikkeellä: Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla”(COM(2017) 283 final)

195

2018/C 81/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja Korean vapaakauppasopimus – kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä luku”

201

2018/C 81/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Henkilötietojen vaihtaminen ja suojaaminen globalisoituneessa maailmassa”(COM(2017) 7 final)

209

2018/C 81/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta” – (COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD))

215

2018/C 81/31

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroalueen talouspolitiikka 2017” (lisälausunto)

216


FI

 

Top