Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:046:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 46, 8. helmikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 46

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
8. helmikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 46/01

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Syyrian tilanteen johdosta määrättäviä rajoittavia toimenpiteitä koskevissa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012

1

 

Euroopan komissio

2018/C 46/02

Euron kurssi

2

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2018/C 46/03

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden poistaminen

3

2018/C 46/04

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen

3

2018/C 46/05

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

4


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2018/C 46/06

Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsichtin 12. lokakuuta 2017 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Edmund Falkenhahn AG vastaan Liechtensteinin rahoitustarkastusviranomainen (Asia E-9/17)

5

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 46/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2018/C 46/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top