EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 42, 5. helmikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 42

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
5. helmikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 42/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 42/02

Asia C-401/17 P: Valitus, jonka Double ”W” Enterprises Ltd on tehnyt 30.6.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-899/16, Double ”W” Enterprises v. Espanja, 15.5.2017 antamasta määräyksestä

2

2018/C 42/03

Asia C-468/17 P: Valitus, jonka Morton’s of Chicago Inc. on tehnyt 3.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-223/15, Morton’s of Chicago v. EUIPO, 15.5.2017 antamasta tuomiosta

2

2018/C 42/04

Asia C-520/17 P: Valitus, jonka X-cen-tek GmbH & Co. KG on tehnyt 30.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-470/16, X-cen-tek v. EUIPO, 28.6.2017 antamasta tuomiosta

2

2018/C 42/05

Asia C-614/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 24.10.2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL ja Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Asia C-627/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Dunajská Streda (Slovakia) on esittänyt 8.11.2017 – ZSE Energia a.s. v. RG

3

2018/C 42/07

Asia C-633/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 10.11.2017 – Gmalieva s.r.o. ja Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Asia C-640/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugali) on esittänyt 16.11.2017 – Luís Manuel dos Santos v. Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Asia C-661/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 27.11.2017 – M.A., S.A. ja A.Z. v. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General ja Irlanti

5

2018/C 42/10

Asia C-665/17 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 27.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/17, Trasta Komercbanka ym. v. EKP, 12.9.2017 antamasta määräyksestä

6

2018/C 42/11

Asia C-669/17 P: Valitus, jonka Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ja Rikam Holding SA ovat tehneet 28.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/16, Trasta Komercbanka ym. v. EKP, 12.9.2017 antamasta tuomiosta

8

2018/C 42/12

Asia C-670/17 P: Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 20.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-327/15, Kreikka v. komissio, 19.9.2017 antamasta tuomiosta

8

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 42/13

Asia T-460/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – AETMD v. neuvosto (Polkumyynti — Thaimaasta peräisin oleva jyvinä tuotava valmistettu tai säilötty sokerimaissi — Osittainen välivaiheen tarkastelu — Lopullisen polkumyyntitullin muuttaminen — Unionin tuottajia edustava järjestö — Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen — Puolustautumisoikeudet)

10

2018/C 42/14

Asia T-136/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Evropaïki Dynamiki v. parlamentti (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tarjouspyyntömenettelyn kaikkia eriä koskevat tarjouspyynnöt — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Pyydettyjä asiakirjoja ei ole tutkittu asiakirjakohtaisesti ja konkreettisesti — Yleisen turvallisuuden suojelua koskeva poikkeus — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Yksityiselämän suojaa koskeva poikkeus — Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus — Yleinen olettama — Kohtuuttoman suuri työmäärä)

11

2018/C 42/15

Asia T-164/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tietoteknisten palvelujen ulkoinen toimittaminen parlamenttiin sekä muihin unionin toimielimiin ja virastoihin — Tarjoajan sijoittaminen etusijajärjestykseen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

11

2018/C 42/16

Asia T-314/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Kreikka v. komissio (Valtiontuki — Tuki sellaiselle yritykselle, joka on tehnyt toimilupasopimuksen konttiterminaalien hyödyntämiseksi Pireuksen satamassa — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Valtiontuen käsite — Tuki, joka on tarkoitettu tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen — Tuen kannustava vaikutus — Tuen tarpeellisuus — Tuen suuruuden määrittäminen)

12

2018/C 42/17

Asia T-497/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Oltis Group v. komissio (Tutkimus ja kehittäminen — Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 (2014 – 2020) — Unionin tutkimuksen ja innovoinnin hyväksi rautatiealalla tekemien investointien kannustaminen ja koordinointi — Shift2Rail-yhteisyrityksen perustaminen — Shift2Rail-yhteisyrityksen kumppanuusjäsenen asema — Kiinnostuksenilmaisupyyntö — Hakemuksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö)

13

2018/C 42/18

Asia T-692/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – HTTS v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen)

13

2018/C 42/19

Asia T-712/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka — Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta — Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohta — Konsolidoitu vakavaraisuusvalvonta — Valvottava ryhmittymä — Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneet laitokset — Asetuksen (EU) N:o 468/2014 2 artiklan 21 kohdan c alakohta — Asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artikla — Pääomavaatimukset — Asetuksen N:o 1024/2013 16 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan a alakohta)

14

2018/C 42/20

Asia T-52/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Crédit Mutuel Arkéa v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka — Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta — Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohta — Konsolidoitu vakavaraisuusvalvonta — Valvottava ryhmittymä — Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneet laitokset — Asetuksen (EU) N:o 468/2014 2 artiklan 21 kohdan c alakohta — Asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artikla — Pääomavaatimukset — Asetuksen N:o 1024/2013 16 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan a alakohta)

15

2018/C 42/21

Asia T-114/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Delfin Wellness v. EUIPO – Laher (Infrapunasaunat ja saunat) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröidyt yhteisömallit, jotka esittävät infrapunasaunoja ja saunoja — Aiemmat mallit — Mitättömyysperuste — Uutuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 5 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aiempien mallien julkistaminen ennen etuoikeuspäivää — Asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 ja 2 kohta — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen N:o 6/2002 64 artiklan 1 kohta)

15

2018/C 42/22

Asia T-280/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO (GEO) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki GEO — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) N:o 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) — Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta))

16

2018/C 42/23

Asia T-482/16 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Arango Jaramillo ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Kanteen nostamisen määräaika — Kohtuullinen aika — Eläkkeet — Vuoden 2008 uudistus — Työsuhteen sopimukseen perustuva luonne — Oikeasuhteisuus — Perusteluvelvollisuus — Oikeusvarmuus — Vastuu — Henkinen kärsimys)

17

2018/C 42/24

Asia T-575/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Martinez De Prins v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Toimihenkilöt — Palkkaus — Kolmannessa maassa työskentelevät EUH:n työntekijät — Henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 10 artikla — Elinolosuhteista maksettavan korvauksen vuosittainen arviointi — Päätös, jolla elinolosuhteista maksettavaa korvausta alennetaan 25 prosentista 20 prosenttiin — Lainvastaisuusväite)

17

2018/C 42/25

Asia T-577/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Campo ym. v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Toimihenkilöt — Palkkaus — Kolmannessa maassa työskentelevä EUH:n henkilöstö — Henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 10 artikla — Elinolosuhteista maksettavan korvauksen vuosittainen arviointi — Päätös, jolla alennetaan elinolosuhteista Montenegrossa maksettavan korvauksen määrää 15 prosentista 10 prosenttiin — Lainvastaisuusväite)

18

2018/C 42/26

Asia T-592/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – HQ v. CPVO (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Määräaikainen työsopimus — Ilmeinen arviointivirhe — Huolenpitovelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate — Oikeus tulla kuulluksi — Työpaikkakiusaaminen — Harkintavallan väärinkäyttö — Vastuu)

19

2018/C 42/27

Asia T-602/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – CJ v. ECDC (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2012 arviointikierros — Laatiminen — Vaatimus arviointikertomuksen päättämistä koskevan päätöksen kumoamisesta)

19

2018/C 42/28

Asia T-611/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Trautmann v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Perhelisät — Koulutuslisä — Henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 15 artikla — Myöntämisedellytykset — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohta — Säännöllinen ja kokoaikainen opetus maksullisessa oppilaitoksessa — Henkilöstösääntöjen 85 artikla — Aiheettomasti suoritetun etuuden takaisinperiminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tulla kuulluksi)

20

2018/C 42/29

Asia T-692/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – CJ v. ECDC (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Määräaikainen työsopimus — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan b kohta — Ennenaikaista irtisanomista koskevan päätöksen peruuttaminen — SEUT 266 artikla — Virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpano — Ennenaikaista irtisanomista koskevan uuden päätöksen tekeminen — Taannehtiva vaikutus)

21

2018/C 42/30

Asia T-700/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SLIMDYNAMICS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki DYNAMIN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tuotteiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

21

2018/C 42/31

Asia T-703/16 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – CJ v. ECDC (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Määräaikainen työsopimus — Ennenaikainen irtisanominen — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan b kohdan ii alakohta — Irtisanomisaikaa koskevat yksityiskohtaiset menettelysäännöt — Vastuu — Henkinen kärsimys)

22

2018/C 42/32

Asia T-828/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Consejo Regulador ”Torta del Casar” v. EUIPO – Consejo Regulador ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin QUESO Y TORTA DE LA SERENA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suojattu alkuperänimitys ”Torta del Casar” — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 2 kohta, 3 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan 1 kohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta))

22

2018/C 42/33

Asia T-912/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – RRTec v. EUIPO – Mobotec (RROFA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin RROFA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki ROFA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

23

2018/C 42/34

Asia T-4/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2017 – Coedo Suárez v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Siirtäminen eläkkeelle ilman eri toimenpiteitä — Vaatimus ammattitaudin tunnustamisesta työkyvyttömyyden syyksi — Vaatimuksen luokittelu valitukseksi — Kohtuullinen aika — Oikeudenkäyntiä edeltävä sääntöjenvastainen hallinnollinen menettely — Tutkimatta jättäminen — Vastuu)

24

2018/C 42/35

Asia T-217/11 REV: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.11.2017 – Staelen v. oikeusasiamies (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Purkamishakemus — Unionin tuomioistuimen sellaisen myöhemmän tuomion seuraukset, jolla unionin yleisen tuomioistuimen tuomio kumotaan osittain — Uusien tosiseikkojen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

24

2018/C 42/36

Asia T-252/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.11.2017 – Ferrovial ym. v. komissio (Välitoimimenettely — Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä — Yhtiöveroa koskeva säännös, jonka perusteella espanjalaiset yritykset saavat kirjata kuluksi liikearvon, joka johtuu omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa yrityksissä — Uusi hallinnollinen tulkinta — Ulkomaisten holdingyhtiöiden omistusosuuksien kuuluminen suoriin hankintoihin sovellettavaan järjestelmään — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

25

2018/C 42/37

Asia T-902/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2017 – HeidelbergCement v. komissio (Kumoamiskanne — Kilpailu — Yrityskeskittymät — Harmaasementin markkinat Kroatiassa — Päätös aloittaa tarkempi tutkintamenettely asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

25

2018/C 42/38

Asia T-907/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2017 – Schwenk Zement v. komissio (Kumoamiskanne — Kilpailu — Yrityskeskittymät — Harmaasementin markkinat Kroatiassa — Päätös aloittaa tarkempi tutkintamenettely asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

26

2018/C 42/39

Asia T-148/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2017 – Troszczynski v. parlamentti (Kumoamiskanne — Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen — Osittainen tutkimatta jättäminen — Osittainen lausunnon antamisen raukeaminen)

26

2018/C 42/40

Asia T-381/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2017 – Acsen v. parlamentti ja neuvosto (Kumoamiskanne — Direktiivi 2011/35/EU — Osakeyhtiöiden sulautuminen — Sulautumisen pätemättömyys — Sulautumisen täydellisen pätemättömyyden ja sulautumisen moitteenvaraisen pätemättömyyden välillä ei eroa — Kanteen nostamisen määräaika — Viivästyminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

27

2018/C 42/41

Asia T-669/17: Kanne 25.9.2017 – Hernando Avendaño ym. v. SRB

28

2018/C 42/42

Asia T-735/17: Kanne 31.10.2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España v. SRB

28

2018/C 42/43

Asia T-745/17: Kanne 14.11.2017 – Kerkosand v. komissio

29

2018/C 42/44

Asia T-754/17: Kanne 15.11.2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. komissio

30

2018/C 42/45

Asia T-779/17: Kanne 30.11.2017 – United Wineries v. EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Asia T-781/17: Kanne 30.11.2017 – Kraftpojkarna v komissio

32

2018/C 42/47

Asia T-782/17: Kanne 30.11.2017 – Wuxi Saijing Solar v komissio

33

2018/C 42/48

Asia T-783/17: Kanne 1.12.2017 – GE Healthcare v. komissio

34

2018/C 42/49

Asia T-786/17: Kanne 4.12.2017 – BTC v. komissio

35

2018/C 42/50

Asia T-789/17: Kanne 29.11.2017 – TecAlliance v. EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Asia T-790/17: Kanne 5.12.2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Asia T-791/17: Kanne 5.12.2017 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Asia T-792/17: Kanne 5.12.2017 – Man Truck & Bus v. EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Asia T-797/17: Kanne 6.12.2017 – Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Asia T-798/17: Kanne 8.12.2017 – De Masi ja Varoufakis v. EKP

39

2018/C 42/56

Asia T-799/17: Kanne 11.12.2017 – Scania ym. v. komissio

40

2018/C 42/57

Asia T-800/17: Kanne 11.12.2017 – Brown Street Holdings v. EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Asia T-801/17: Kanne 6.12.2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Asia T-802/17: Kanne 7.12.2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Asia T-803/17: Kanne 7.12.2017 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Asia T-804/17: Kanne 11.12.2017 – Stada Arzneimittel v. EUIPO (Kahta vastakkaista kaarta esittävä kuva)

44

2018/C 42/62

Asia T-808/17: Kanne 11.12.2017 – Pethke v. EUIPO

44

2018/C 42/63

Asia T-616/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.12.2017 – FE v. komissio

45

2018/C 42/64

Asia T-64/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.11.2017 – Lions Gate Entertainment v. EUIPO (DIRTY DANCING)

46


FI

 

Top