Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:032:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 32, 29. tammikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 32

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
29. tammikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 32/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 32/02

Asia C-214/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 29.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Conley King v. The Sash Window Workshop Ltd ja Richard Dollar (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivi 2003/88/EY — Työajan järjestäminen — 7 artikla — Pitämättä jääneestä vuosilomasta työsuhteen päättyessä maksettu korvaus — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan työntekijän on otettava vuosilomansa ilman, että vuosilomapalkkaa olisi määritetty)

2

2018/C 32/03

Asia C-265/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Torino – Italia) – VCAST Limited v. RTI SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — 5 artiklan 2 kohdan b alakohta — Yksityistä kopiointia koskeva poikkeus — 3 artiklan 1 kohta — Yleisölle välittäminen — Erityinen tekninen tapa — Tekijänoikeudella suojattujen teosten kopioiden videotallennuspalvelun tarjoaminen pilvessä (cloud computing) ilman kyseisen oikeudenhaltijan suostumusta — Palvelun tarjoajan aktiivinen osallistuminen mainittuun tallentamiseen)

3

2018/C 32/04

Asia C-514/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 28.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação de Guimarães – Portugali) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade ja Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v. José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA ja Jorge Oliveira Pinto (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus — Direktiivi 72/166/ETY — 3 artiklan 1 kohta — Käsite ”ajoneuvojen käyttö” — Maatilalla tapahtunut onnettomuus — Onnettomuus, johon oli osallisena paikallaan oleva traktori, jonka moottori oli käynnissä kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun käyttämiseksi)

3

2018/C 32/05

Asia C-107/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Pordenone – Italia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Giorgio Fidenato (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Maatalous — Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut — Hätätoimenpiteet — Kansallinen toimenpide, jolla kielletään muuntogeenisen maissin MON 810 viljely — Toimenpiteen toteuttaminen ja sen voimassaolon jatkaminen — Asetus (EY) N:o 1829/2003 — 34 artikla — Asetus (EY) N:o 178/2002 — 53 ja 54 artikla — Soveltamisedellytykset — Ennalta varautumisen periaate)

4

2018/C 32/06

Asia C-476/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 16.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Kroatia) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo v. Air Serbia A.D. Beograd ja Dane Kondič (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Se, onko ennakkoratkaisupyynnön esittänyt elin tuomioistuin — Riippumattomuus — Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

5

2018/C 32/07

Asia C-491/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 16.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP v. Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla — Asetus (EY) N:o 1260/1999 — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 3 artiklan 1 kohta — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — Monivuotisen ohjelman käsite — Soveltamisala)

5

2018/C 32/08

Asia C-496/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Saksa) – Eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano, joiden kohteena on Pál Aranyosi (Ennakkoratkaisupyyntö — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2002/584/JAI — Eurooppalainen pidätysmääräys — Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 4 artikla — Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto — Vankeusolot pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa — Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen, joka on kumonnut eurooppalaisen pidätysmääräyksen — Luonteeltaan hypoteettinen kysymys — Lausunnon antamisen raukeaminen)

6

2018/C 32/09

Asia C-615/16: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Giovanna Judith Kerr v. Fazenda Pública (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero (ALV) — Direktiivi 2006/112/EY — 15 artiklan 2 kohta ja 135 artiklan 1 kohdan f alakohta — Kiinteän omaisuuden käyttöoikeudet — Verovapautukset — Soveltamisala — Liiketoimen käsite)

7

2018/C 32/10

Asia C-131/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação do Porto – Portugali) – Hélder José Cunha Martins v. Fundo de Garantia Automóvel (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen — Sellaista kysymystä ei ole esitetty, joka koskee muuta unionin oikeussääntöä kuin perusoikeuskirjaa — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

7

2018/C 32/11

Asia C-232/17: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Budai Központi Kerületi Bíróság – Unkari) – VE v. WD (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Ulkomaan valuutan määräinen luottosopimus — Riittävien täsmennysten puuttuminen pääasiaan liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista sekä syistä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on tarpeen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

8

2018/C 32/12

Asia C-243/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 16.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP v. António da Silva Rodrigues (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla — Asetus (EY) N:o 1260/1999 — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 3 artiklan 1 kohta — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — Monivuotisen ohjelman käsite — Soveltamisala)

8

2018/C 32/13

Asia C-259/17: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Budai Központi Kerületi Bíróság – Unkari) – Zoltán Rózsavölgyi ja Zoltánné Rózsavölgyi v. Unicredit Leasing Hungary Zrt. ja Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla — Kuluttajansuoja — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Ulkomaan valuutan määräinen luottosopimus — Riittävien täsmennysten puuttuminen pääasiaan liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista sekä syistä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on tarpeen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

9

2018/C 32/14

Asia C-314/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Geocycle Bulgaria EOOD v. Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (ALV) — Verotuksen neutraalisuuden ja tehokkuuden periaatteet — Käännettyä verovelvollisuutta koskeva menettely — Laskun vastaanottajalta evätty oikeus vähentää ostoihin sisältyvä arvonlisävero — Veroviranomaisten päätös, jolla vahvistetaan tavaran hankkijan maksettavaksi tuleva vero)

10

2018/C 32/15

Asia C-486/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italia) – Olympus Italia Srl v. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Julkiset rakennusurakat sekä julkiset tavara- ja palveluhankinnat — Direktiivi 2014/24/EU — 4 artikla — Julkisten hankintojen kynnysarvot — Hankintasopimukset, joihin voi liittyä varma rajat ylittävä intressi — Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

10

2018/C 32/16

Asia C-453/17 P: Valitus, jonka Laure Camerin on tehnyt 27.7.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-647/16, Camerin v. parlamentti, 1.6.2017 antamasta määräyksestä

11

2018/C 32/17

Asia C-467/17 P: Valitus, jonka Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss on tehnyt 1.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio v. parlamentti ja neuvosto, 6.6.2017 antamasta määräyksestä

11

2018/C 32/18

Asia C-593/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 13.10.2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Asia C-624/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 6.11.2017 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Tronex BV

12

2018/C 32/20

Asia C-629/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 18.10.2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA v. Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Asia C-637/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugali) on esittänyt 15.11.2017 – Cogeco Communications Inc v. Sport TV Portugal, SA, Controlinveste SGPS SA ja NOS, SGPS, SA

14

2018/C 32/22

Asia C-662/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 27.11.2017 – E.G. v. Slovenian tasavalta

15

2018/C 32/23

Asia C-663/17 P: Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 24.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/16, Fursin ym. v. EKP, 12.9.2017 antamasta määräyksestä

16

2018/C 32/24

Asia C-664/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Areios Pagos (Kreikka) on esittänyt 27.11.2017 – Ellinika Nafpigeia AE v. Panagiotis Anagnostopoulos ym.

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 32/25

Asia T-401/11 P RENV-RX: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – Valittajina Missir Mamachi di Lusignano ym. ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Virkamiehen ja tämän puolison murha — Vahingonkorvausvaatimuksen, valituksen ja kanteen vastaavuutta koskeva sääntö — Velvollisuus taata unionin palveluksessa olevan henkilöstön turvallisuus — Syy-yhteys — Aineellinen vahinko — Yhteisvastuu — Henkilöstösääntöjen mukaisten korvausten huomioon ottaminen — Henkinen kärsimys — Toimielimen vastuu edesmenneelle virkamiehelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä — Toimielimen vastuu edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä)

19

2018/C 32/26

Asia T-249/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2017 – JT v. EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin QUILAPAYÚN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Yleisesti tunnettu tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) — Tavaramerkin haltija)

20

2018/C 32/27

Asia T-771/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2017 – Hochmann Marketing v. EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki bittorrent — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 ja 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan 1 ja 2 kohta) — Mitättömyysosastolle esitettyjä todisteita ei ole otettu huomioon — Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta))

21

2018/C 32/28

Asia T-35/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2017 – Sony Computer Entertainment Europe v. EUIPO – Vieta Audio (Vita) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki Vita — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Käyttö asianomaisten tuotteiden yhteydessä — Perusteluvelvollisuus)

21

2018/C 32/29

Asia T-61/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Master rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Coca-Cola ja aikaisempi kansallinen kuviomerkki C — Suhteellinen hylkäysperuste — Aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Todisteet rekisteröiväksi haetun tavaramerkin sisältävän merkin kaupallisesta käytöstä unionin ulkopuolella — Loogiset johtopäätökset — Päätös, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman päätöksen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 65 artiklan 6 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta ja 72 artiklan 6 kohta))

22

2018/C 32/30

Asia T-120/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki Burlington — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit BURLINGTON ARCADE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) n:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

23

2018/C 32/31

Asia T-121/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki BURLINGTON THE ORIGINAL — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit BURLINGTON ARCADE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

24

2018/C 32/32

Asia T-122/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki Burlington — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit BURLINGTON ARCADE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) n:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

24

2018/C 32/33

Asia T-123/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki BURLINGTON — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit BURLINGTON ARCADE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

25

2018/C 32/34

Asia T-125/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2017 – Léon Van Parys v. komissio (Tulliliitto — Ecuadorista peräisin olevien banaanien tuonti — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin — Tuontitullien peruuttamishakemus — Päätös, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman päätöksen — Kohtuullinen aika)

26

2018/C 32/35

Asia T-250/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2017 – Spadafora v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kanteen osittainen tutkimatta jättäminen siksi, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittainen hylkääminen siksi, että se on selvästi perusteeton — Kumoamisvaatimus — OLAFin oikeudellisen neuvonnan yksikön yksikön päällikön toimi — Valintamenettely — Esivalintalautakunta — Merkitsemättä jättäminen hakijoista laadittavaan esivalintaluetteloon nimittävän viranomaisen lopullista haastattelua varten — Puolueettomuus — Vahingonkorvausvaatimus — Menetetty mahdollisuus — Ratkaisukelpoinen asia)

26

2018/C 32/36

Asia T-332/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – Colgate-Palmolive v. EUIPO (360o) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin 360o rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta))

27

2018/C 32/37

Asia T-333/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – Colgate-Palmolive v. EUIPO (360o) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin 360o rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta))

28

2018/C 32/38

Asia T-622/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2017 – sheepworld v. EUIPO (Alles wird gut) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Alles wird gut rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

28

2018/C 32/39

Asia T-728/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2017 – Tuerck v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Siirtopyynnön tekopäivän ja varsinaisen siirtopäivän välinen pääoman uudelleenarvostus)

29

2018/C 32/40

Asia T-815/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2017 – For Tune v. EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin opus AETERNATUM rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki OPUS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

29

2018/C 32/41

Asia T-893/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2017 – Xiaomi v. EUIPO – Apple (MI PAD) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MI PAD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki IPAD — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) Sekaannusvaara — Tavaramerkkien samankaltaisuus — Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus)

30

2018/C 32/42

Asia T-562/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2017 – Federcaccia Toscana ym. v. komissio (Ympäristö — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Lajit, joita voidaan metsästää — Edellytykset, joita metsästystä koskevien kansallisten lainsäädäntöjen on noudatettava — Direktiivin 2009/147/EY 7 artiklan 4 kohdan soveltamisperusteiden yhdenmukaistaminen — Yleinen rauhoitusaika Toscanassa)

31

2018/C 32/43

Asia T-702/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2017 – BikeWorld v. komissio (Kumoamiskanne — Sellaisen asianajajan suorittama edustus, joka ei ole kolmas osapuoli — Tutkimatta jättäminen)

31

2018/C 32/44

Asia T-886/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.11.2017 – Nf Nails In Vogue v. EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen — Oikeudenkäynnin kohteen puuttuminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

32

2018/C 32/45

Asia T-91/17: Kanne 29.11.2017 – L v. parlamentti

32

2018/C 32/46

Asia T-737/17: Kanne 7.11.2017 – Wattiau v. parlamentti

33

2018/C 32/47

Asia T-740/17: Kanne 2.11.2017 – DEI v. komissio

33

2018/C 32/48

Asia T-746/17: Kanne 13.11.2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Asia T-747/17: Kanne 15.11.2017 – UPF v. komissio

35

2018/C 32/50

Asia T-751/17: Kanne 17.11.2017 – Commune de Fessenheim ym. v. komissio

36

2018/C 32/51

Asia T-755/17: Kanne 20.11.2017 – Saksan liittotasavalta v. ECHA

37

2018/C 32/52

Asia T-757/17: Kanne 10.11.2017 – Kerstens v. komissio

38

2018/C 32/53

Asia T-761/17: Kanne 17.11.2017 – UR v. komissio

39

2018/C 32/54

Asia T-770/17: Kanne 24.11.2017 – Beats Electronics v. EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Asia T-775/17: Kanne 28.11.2017 – Estampaciones Rubí v. komissio

40

2018/C 32/56

Asia T-778/17: Kanne 28.11.2017 – Autostrada Wielkopolska v. komissio

41

2018/C 32/57

Asia T-784/17: Kanne 4.12.2017 – Strabag Belgium v. parlamentti

43

2018/C 32/58

Asia T-785/17: Kanne 27.11.2017 – Ilhan v. EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Asia T-787/17: Kanne 28.11.2017 – Parfümerie Akzente v. EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Asia T-788/17: Kanne 29.11.2017 – Szabados v. EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Asia T-796/17: Kanne 6.12.2017 – Mouldpro v. EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


FI

 

Top