EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 8, 11. tammikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
11. tammikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2018/C 8/01 EKP/2017/44

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 28 päivänä joulukuuta 2017, osingonjakopolitiikasta (EKP/2017/44)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 8/02

Euron kurssi

4

2018/C 8/03

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä erään viinialan nimityksen osalta (Cairanne (SAN))

5

2018/C 8/04

Komission päätös, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Irlannissa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta unionin lainsäädännön kanssa

10

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 8/05

Irlannin toimenpiteet, jotka toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan nojalla ja joihin viitataan 8 päivänä toukokuuta 2017 annetun päätöksen C(2017) 2898 johdanto-osan 1 kappaleessa

12

2018/C 8/06

Vuoden 2018 vapaapäivät

14


FI

 

Top