EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:421:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 421, 8. joulukuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 421

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
8. joulukuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 421/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8602 – DIF/CDC/ADTIM) ( 1 )

1

2017/C 421/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8639 – Cariparma/Caricesena/Carim/Carismi) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 421/03

Neuvoston päätelmät koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta

2

2017/C 421/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

2017/C 421/05

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

8

 

Euroopan komissio

2017/C 421/06

Euron kurssi

9

2017/C 421/07

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Graves (SAN))

10

2017/C 421/08

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1. tammikuuta 2018 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

16

 

Tilintarkastustuomioistuin

2017/C 421/09

Erityiskertomus nro 20/2017 – ”EU:n rahoittamat lainatakausvälineet: tulokset ovat myönteisiä, mutta kohdentamista edunsaajiin ja koordinointia kansallisten järjestelmien kanssa on parannettava”

17

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 421/10

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

18

2017/C 421/11

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

18

2017/C 421/12

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

19

2017/C 421/13

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

19

2017/C 421/14

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

20

2017/C 421/15

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

20

2017/C 421/16

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

21

2017/C 421/17

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

21

2017/C 421/18

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

22

2017/C 421/19

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

22

2017/C 421/20

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top