EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 385, 15. marraskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 385

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
15. marraskuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 385/01

Komission tiedonanto – Neuvoston asetuksen (EU) 2015/2265 mukainen autonomisen tariffikiintiön automaattinen korotus

1

2017/C 385/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2017/C 385/03 CON/2017/39

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä lokakuuta 2017, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/42)

10


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 385/05

Euron kurssi

16

2017/C 385/06

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1. joulukuuta 2017 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

17


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 385/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

18

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 385/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

20


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top