Help Print this page 

Document C:2017:383:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 383, 14. marraskuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 383

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
14. marraskuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 383/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8676 – Hellman & Friedman / Nets) ( 1 )

1

2017/C 383/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8621 – Apollo Management / Aegon Ireland) ( 1 )

1

2017/C 383/03

Menettelyn aloittaminen (Asia M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 383/04

Euron kurssi

3

2017/C 383/05

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 5. syyskuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39813(1) Baltian rautatiet – Esittelijä: Tanska

4

2017/C 383/06

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 29 päivänä syyskuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39813(2) – Baltian rautatiet – Esittelijä: Tanska

4

2017/C 383/07

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Asia AT.39813 – Baltian rautatiet

5

2017/C 383/08

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 2 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39813 – Baltian rautatiet) (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 6544)

7


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 383/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8724 – The Carlyle Group / Palmer & Harvey McLane (Holdings)) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

2017/C 383/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8672 – easyJet / Certain Air Berlin Assets) ( 1 )

11

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 383/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

12


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top