EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:368:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 368, 28. lokakuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 368

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
28. lokakuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 368/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8607 – Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 368/02

Euron kurssi

2

2017/C 368/03

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 liitteessä I euroina ilmaistujen rahallisten kynnysten vasta-arvot kansallisena valuuttana

3

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 368/04

5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 ))

4


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 368/05

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) vuosien 2018–2020 työohjelman ja ”Horisontti 2020” -ohjelmaa täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevan puiteohjelman (2014–2018) vuoden 2018 työohjelman mukaiset pyynnöt esittää ehdotuksia ja niihin liittyviä toimia

6

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 368/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8670 – CDPQ/GE/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

7

2017/C 368/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8562 – Cargill / Faccenda Investments / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 368/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

10

2017/C 368/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

16


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top