Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:196:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 196, 20. kesäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 196

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
20. kesäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 196/01

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/285/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 377/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

1

 

Euroopan komissio

2017/C 196/02

Euron kurssi

2

2017/C 196/03

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

3


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 196/04

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2017 – Tekninen apu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan

4

2017/C 196/05

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2017 – Oikeusalan koulutus ja tutkimukset

6

2017/C 196/06

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2017 – EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan liittyvät koulutus ja konferenssit

8

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 196/07

Ilmoitus, joka koskee lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1328: yksilöllisen polkumyyntitullin kohteena olevan yrityksen nimen muuttuminen

10


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top