Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 161, 22. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
22. toukokuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 161/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 161/02

Asia C-72/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 28.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Queen, PJSC Rosneft Oil Companyn, aiemmin Rosneft Oil Company OJSC, hakemuksesta v. Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills ja Financial Conduct Authority (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 säännökset — Pätevyys — Unionin tuomioistuimen toimivalta — EU:n ja Venäjän välinen kumppanuussopimus — Perusteluvelvollisuus — Oikeusvarmuuden periaate ja nulla poena sine lege certa -periaate — Pääomamarkkinoille pääsy — Rahoitustuki — Maailmanlaajuiset talletustodistukset (Global Depositary Receipts) — Öljyala — Käsitteiden ”liuskekivi” ja ”vesialueilla yli 150 metrin syvyydessä” tulkintaa koskeva pyyntö — Tutkimatta jättäminen)

2

2017/C 161/03

Asia C-652/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Darmstadt – Saksa) – Furkan Tekdemir, laillisina edustajinaan Derya Tekdemir ja Nedim Tekdemir v. Kreis Bergstraße (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Päätös N:o 1/80 — 13 artikla — Standstill-lauseke — Jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille kuuluvan turkkilaisen työntekijän perheenjäsenten oleskeluoikeus — Uusien rajoitusten perusteena olevan yleisen edun mukaisen pakottavan syyn mahdollinen olemassaolo — Muuttovirtojen tehokas hallinta — Alle 16-vuotiaille kolmansien maiden kansalaisille asetettu oleskelulupavaatimus — Oikeasuhteisuus)

3

2017/C 161/04

Asia C-146/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 30.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Verband Sozialer Wettbewerb eV v. DHL Paket GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Painetussa mediassa oleva mainos — Olennaisten tietojen mainitsematta jättäminen — Näihin tietoihin voidaan tutustua sellaisen verkkosivuston kautta, jolla kyseisiä tuotteita myydään — Ilmoituksen julkaisseen henkilön tai kolmansin myymät tuotteet)

4

2017/C 161/05

Asia C-315/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 30.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – József Lingurár v. Miniszterelnökséget vezető miniszter (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen maatalouspolitiikka — Maaseuturahastosta maksettava rahoitus — Maaseudun kehittämiseen tarkoitettu tuki — Natura 2000 -tuet — Yksityisille henkilöille maksettava tuki — Osittain valtion omistuksessa oleva metsäala)

4

2017/C 161/06

Asia C-335/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 30.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Općinski sud u Velikoj Gorici – Kroatia) – VG Čistoća d.o.o. v. Đuro Vladika ja Ljubica Vladika (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Jätteet — Direktiivi 2008/98/EY — Jätehuollon kustannusten takaisin periminen — Aiheuttamisperiaate — Käsite ”jätteen haltijat” — Jätehuollosta perittävä maksu — Pääomainvestointien rahoittamiseen tarkoitettu erityinen maksu)

5

2017/C 161/07

Asia C-686/16 P: Valitus, jonka Meissen Keramik GmbH on tehnyt 28.12.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-776/15, Meissen Keramik v. EUIPO, 18.10.2016 antamasta tuomiosta

6

2017/C 161/08

Asia C-19/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Puola) on esittänyt 17.1.2017 – Skarb Państwa – Wojewoda Dolnośląski v. Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Asia C-30/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 20.1.2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu v. Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Asia C-66/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Puola) on esittänyt 7.2.2017 – Grzegorz Chudaś ja Irena Chudaś v. DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Asia C-81/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Suceava (Romania) on esittänyt 14.2.2017 – SC Zabrus Siret SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Asia C-95/17 P: Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on tehnyt 22.2.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO, 15.12.2016 antamasta tuomiosta

9

2017/C 161/13

Asia C-103/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 27.2.2017 – Messer France SAS, jolle Praxair-nimisen yhtiön oikeudet ovat siirtyneet v. Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l’économie et des finances ja Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Asia C-107/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 3.3.2017 – UAB Aviabaltika v. BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Asia C-108/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vilniaus apygardos administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 3.3.2017 – UAB Enteco Baltic v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Asia C-109/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia n.o 5 de Cartagena (Espanja) on esittänyt 3.3.2017 – Bankia SA v. Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán ja María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Asia C-129/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep Brussel (Belgia) on esittänyt 13.3.2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v. Duma Forklifts NV ja G.S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Asia C-150/17 P: Valitus, jonka Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, on tehnyt 24.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-479/14, Kendrion v. Euroopan unioni, 1.2.2017 antamasta tuomiosta

14

2017/C 161/19

Asia C-151/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.3.2017 – The Queen, Swedish Match AB:n hakemuksesta v. Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Asia C-170/17: Kanne 4.4.2017 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

16

2017/C 161/21

Asia C-174/17 P: Valitus, jonka Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, on tehnyt 5.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas laajennettu jaosto) asiassa T-40/15, ASPLA ja Armando Álvarez v. Euroopan unioni, 17.2.2017 antamasta tuomiosta

16

2017/C 161/22

Asia C-167/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 28.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale civile di Roma – Italia) – X v. Presidenza del Consiglio dei Ministr

17

2017/C 161/23

Asia C-136/16: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 10.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal de Justiça – Portugali) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA v. Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Asia C-229/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. v. João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Asia C-511/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.3.2017 – Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta, väliintulijana Ranskan tasavalta

18

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 161/26

Asia T-422/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – CPME ym. v. neuvosto (Polkumyynti — Intiasta, Thaimaasta ja Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonti — Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu — Komission ehdotus kyseisten toimenpiteiden uusimiseksi — Neuvoston päätös päättää uudelleentarkastelu ottamatta käyttöön näitä toimenpiteitä — Kumoamiskanne — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohta — Merkittävän vahingon toistumisen todennäköisyys — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 21 artiklan 1 kohta — Unionin etu — Ilmeiset arviointivirheet — Perusteluvelvollisuus — Vahingonkorvauskanne)

19

2017/C 161/27

Asia T-219/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Regione autonoma della Sardegna v. komissio (Valtiontuki — Meriliikenne — Julkisesta palvelusta maksettava korvaus — Osakepääoman korottaminen — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään ne perittäviksi takaisin — Tuensaajayrityksen asettaminen selvitystilaan — Oikeussuojan tarpeen säilyminen — Lausunnon antamisen raukeamatta jääminen — Tuen käsite — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen virhe — Lainvastaisuusväite — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Päätös 2011/21/EU — Suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi — Julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat unionin puitteet — Tuomio Altmark)

20

2017/C 161/28

Asia T-220/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Saremar v. komissio (Valtiontuki — Meriliikenne — Julkisesta palvelusta maksettava korvaus — Osakepääoman korottaminen — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään ne perittäviksi takaisin — Kantajan asettaminen selvitystilaan — Asianosaiskelpoisuus — Oikeussuojan tarpeen säilyminen — Lausunnon antamisen raukeamatta jääminen — Tuen käsite — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen virhe — Lainvastaisuusväite — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Päätös 2011/21/EU — Suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi — Julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat unionin puitteet — Tuomio Altmark)

21

2017/C 161/29

Asia T-361/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – HB ym. v. komissio (Toimielimiä koskeva oikeus — Eurooppalainen kansalaisaloite — Irrallaan tavattujen eläinten suojelu — Aikuisiin ja lapsiin kohdistuvat psykologiset vaikutukset — Rekisteröinnin epääminen — Komission toimivallan selvä puuttuminen — Asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta)

21

2017/C 161/30

Asia T-35/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Alkarim for Trade and Industry v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Ilmeinen arviointivirhe)

22

2017/C 161/31

Asia T-344/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – Ranska v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn yhteydessä toimitetut asiakirjat — Jäsenvaltiolta peräisin olevat asiakirjat — Tutustumisoikeuden myöntäminen — Tuomioistuinkäsittelyn suojaa koskeva poikkeus — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Jäsenvaltion etukäteen antama suostumus)

23

2017/C 161/32

Asia T-367/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – Renfe-Operadora v. EUIPO (AVE) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki AVE — Osittainen mitättömyys — Valituslautakunnassa jollakin muulla kuin oikeudenkäyntikielellä tehty valitus — Valituksen tutkimatta jättäminen valituslautakunnassa — Menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö — Huolellisuusvelvoite)

23

2017/C 161/33

Asia T-594/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Metabolic Balance Holding v. EUIPO (Metabolic Balance) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Metabolic Balance rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

24

2017/C 161/34

Asia T-621/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – Tractel Greifzug v. EUIPO – Shenxi Machinery (moottorikäyttöisen vintturin muoto) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki — Moottorikäyttöisen vintturin muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta)

25

2017/C 161/35

Asia T-39/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp v. EUIPO – Fink (NANA FINK) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa nimetään Euroopan unioni — Kuviomerkki NANA FINK — Aikaisempi EU-sanamerkki NANA — Tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Valituslautakunnan suorittaman tutkinnan laajuus — Velvollisuus lausua valituksesta kokonaisuudessaan)

25

2017/C 161/36

Asia T-49/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Azanta v. EUIPO – Novartis (NIMORAL) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NIMORAL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-sanamerkki NEORAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2017/C 161/37

Asia T-178/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Policolor v. EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Policolor rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-kuviomerkki ProfiColor — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)

27

2017/C 161/38

Asia T-219/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2016 – Aldi v. EUIPO (ViSAGE) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin ViSAGE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

27

2017/C 161/39

Asia T-238/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Scouring Environment (Välityslauseke — Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) puitteissa tehty avustussopimus — Sopimuksen täyttämättä jättäminen — Maksettujen ennakkojen palauttaminen — Viivästyskorko — Menettely vastaajan poissa ollessa)

28

2017/C 161/40

Asia T-291/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.4.2017 – Anta (China) v. EUIPO (kaksi terävän kulman muodostavaa viivaa) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin, joka muodostuu kahdesta terävän kulman muodostavasta viivasta, rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28

2017/C 161/41

Asia T-348/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.4.2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. ERCEA (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma — Minatran-sopimus — Tukikelpoiset kustannukset — Menettely vastaajan poissa ollessa)

29

2017/C 161/42

Asia T-407/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.1.2017 – Banco Popular Español v. EUIPO Pledgeling (p) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Rekisteröintihakemuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

30

2017/C 161/43

Asia T-170/17: Kanne 20.3.2017 – RW v. komissio

30

2017/C 161/44

Asia T-173/17: Kanne 16.3.2017 – TestBioTech v. komissio

31

2017/C 161/45

Asia T-180/17: Kanne 17.3.2017 – EM Research Organization v. EUIPO – Christoph Fischer ym. (EM)

32

2017/C 161/46

Asia T-182/17: Kanne 20.3.2017 – Novartis v. EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

32

2017/C 161/47

Asia T-184/17: Kanne 21.3.2017 – Leifheit v. EUIPO (neljää vihreää neliötä esittävä kuviomerkki)

33

2017/C 161/48

Asia T-185/17: Kanne 21.3.2017 – PlasticsEurope v. ECHA

34

2017/C 161/49

Asia T-186/17: Kanne 23.3.2017 – Unipreus v. EUIPO – Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Asia T-187/17: Kanne 21.3.2017 – Bernard Krone Holding v. EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Asia T-188/17: Kanne 21.3.2017 – Bernard Krone Holding v. EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Asia T-193/17: Kanne 27.3.2017 – Ceram Tec v. EUIPO – C5 Medical Werks (lonkkapallon muoto)

37

2017/C 161/53

Asia T-194/17: Kanne 27.3.2017 – Ceram Tec v. EUIPO – C5 Medical Werks (lonkkapallon kuva)

37

2017/C 161/54

Asia T-199/17: Kanne 29.3.2017 – QD v. EUIPO

38

2017/C 161/55

Asia T-204/17: Kanne 5.4.2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) v. komissio

39

2017/C 161/56

Asia T-205/17: Kanne 4.4.2017 – SSP Europe v. EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Asia T-210/17: Kanne 6.4.2017 – International Gaming Projects v. EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

40


FI

 

Top