Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:151:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 151, 15. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 151

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
15. toukokuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 151/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 151/02

Asia C-158/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – A, B, C ja D v. Minister van Buitenlandse Zaken (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat erityiset rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi — Yhteinen kanta 2001/931/YUTP — Puitepäätös 2002/475/YOS — Asetus (EY) N:o 2580/2001 — 2 artiklan 3 kohta — Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit (LTTE) -järjestön merkitseminen terroritekoihin osallistuneiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon — Tämän merkitsemisen pätevyyttä koskeva ennakkoratkaisukysymys — Yhteensopivuus kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa — Terroriteon käsite — Asevoimien toiminta aseellisen selkkauksen aikana)

2

2017/C 151/03

Asia C-157/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hof van Cassatie – Belgia) – Samira Achbita ja Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu — Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä — Yrityksen työpaikkasäännöt, joissa kielletään työntekijöitä käyttämästä työpaikalla poliittisia, filosofisia tai uskonnollisia näkyviä tunnusmerkkejä — Välitön syrjintä — Ei ole — Välillinen syrjintä — Naispuoliselle työntekijälle osoitettu kielto käyttää islamilaista huivia)

3

2017/C 151/04

Asia C-162/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.3.2017 – Valittajana Evonik Degussa GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — SEUT 101 ja 102 artikla — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 30 artikla — Komission päätös, jolla todetaan lainvastainen kartelli Euroopan vetyperoksidi- ja perboraattimarkkinoilla — Kyseisen päätöksen laajennetun ei-luottamuksellisen toisinnon julkaiseminen — Tiettyjen tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen — Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuudet — Päätös 2011/695/EU — 8 artikla — Luottamuksellisuus — Salassapitovelvollisuus — SEUT 339 artikla — Käsite ”liikesalaisuudet tai muut luottamukselliset tiedot” — Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevasta hakemuksesta peräisin olevat tiedot — Luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen — Luottamuksensuoja)

4

2017/C 151/05

Asia C-188/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Asma Bougnaoui ja Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v. Micropole SA, aiemmin Micropole Univers SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu — Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä — Todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus — Käsite — Asiakkaan toivomus siitä, ettei palveluita suorittaisi työntekijä, joka käyttää islamilaista huivia)

4

2017/C 151/06

Asia C-323/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.3.2017 – Valittajana Polynt SpA sekä muina osapuolina New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Alankomaiden kuningaskunta ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) — 57 artiklan f alakohta — Lupa — Erityistä huolta aiheuttavat aineet — Tunnistaminen — Samantasoinen huoli — Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylianhydridi, cis-sykloheksaani-1,2-dikarboksyylianhydridi ja trans-sykloheksaani-1,2-dikarboksyylianhydridi)

5

2017/C 151/07

Asia C-324/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.3.2017 – Valittajina Hitachi Chemical Europe GmbH ja Polynt SpA sekä muina osapuolina New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Alankomaiden kuningaskunta ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) — 57 artiklan f alakohta — Lupa — Erityistä huolta aiheuttavat aineet — Tunnistaminen — Samantasoinen huoli — Heksahydrometyyliftaalianhydridi, heksahydro-4-metyyliftaalianhydridi, heksahydro-1-metyyliftaalianhydridi ja heksahydro-3-metyyliftaalianhydridi)

6

2017/C 151/08

Asia C-414/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.3.2017 – Valittajina Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang ja Stichting Woonstede sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Belgian kuningaskunta ja Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Voimassa olevat tuet — SEUT 108 artiklan 1 kohta — Tukijärjestelmät sosiaalisen asuntotuotantoalan yhtiöiden hyväksi — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 17, 18 ja 19 artikla — Komission arviointi voimassa olevan tukijärjestelmän soveltuvuudesta sisämarkkinoille — Ehdotus aiheellisiksi toimenpiteiksi — Kansallisten viranomaisten antama sitoumus unionin oikeuden noudattamiseksi — Soveltuvuuspäätös — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus — Oikeusvaikutukset)

6

2017/C 151/09

Asia C-415/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.3.2017 – Valittajina Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen ja Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Belgian kuningaskunta ja Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Voimassa olevat tuet — SEUT 108 artiklan 1 kohta — Tukijärjestelmät sosiaalisen asuntotuotantoalan yhtiöiden hyväksi — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 17, 18 ja 19 artikla — Komission arviointi voimassa olevan tukijärjestelmän soveltuvuudesta sisämarkkinoille — Ehdotus aiheellisiksi toimenpiteiksi — Kansallisten viranomaisten antama sitoumus unionin oikeuden noudattamiseksi — Soveltuvuuspäätös — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus — Oikeusvaikutukset)

7

2017/C 151/10

Asia C-493/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 16.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Agenzia delle Entrate v. Marco Identi (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — SEU 4 artiklan 3 kohta — Kuudes direktiivi — Valtiontuet — Konkurssin tehneiden luonnollisten henkilöiden velkavastuusta vapauttamista koskeva menettely (esdebitazione) — Arvonlisäverovelkoja ei voida enää periä)

7

2017/C 151/11

Asia C-528/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nejvyšší správní soud – Tšekki) – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie v. Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor ja Ajvar Al Chodor (Ennakkoratkaisupyyntö — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja -menettelyt — Asetus (EU) N:o 604/2013 (Dublin III) — 28 artiklan 2 kohta — Säilöönotto siirtämistä varten — 2 artiklan n alakohta — Huomattava pakenemisen vaara — Objektiiviset perusteet — Lakisääteisen määritelmän puuttuminen)

8

2017/C 151/12

Asia C-536/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV ja Vodafone Libertel BV v. Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/22/EY — 25 artiklan 2 kohta — Numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut — Direktiivi 2002/58/EY — 12 artikla — Tilaajaluettelot — Tilaajia koskevien henkilötietojen asettaminen saataville yleisesti saatavilla olevien numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelujen tarjoamista varten — Tilaajan suostumus — Erottelu sen mukaan, missä jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla olevat numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut tarjotaan — Syrjintäkiellon periaate)

9

2017/C 151/13

Asia C-563/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 15.3.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2008/98/EY — 13 ja 15 artikla — Jätteiden käsittely — Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu — Vastuu — Kaatopaikat)

9

2017/C 151/14

Asia C-3/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Brussel – Belgia) – Lucio Cesare Aquino v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin oikeus — Yksityisten oikeudet — Tilanne, jossa tuomioistuin on loukannut yksityisten oikeuksia — Ennakkoratkaisukysymykset — Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi — Kansallinen tuomioistuin, joka käsittelee asian ylimpänä oikeusasteena)

10

2017/C 151/15

Asia C-47/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 16.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesas Administratīvo lietu departaments – Latvia) – Valsts ieņēmumu dienests v. Veloserviss SIA (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Yhteisön tullikoodeksi — 220 artiklan 2 kohdan b alakohta — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin — Perusteltu luottamus — Soveltamisedellytykset — Tulliviranomaisten erehdys — Tuojan velvollisuus toimia vilpittömässä mielessä ja tarkastaa olosuhteet, joissa A-alkuperätodistus on annettu — Todistuskeinot — Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kertomus)

11

2017/C 151/16

Asia C-138/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 16.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Handelsgericht Wien – Itävalta) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) v. Zürs.net Betriebs GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa — Direktiivi 2001/29/EY — Oikeus välittää teoksia yleisölle — 3 artiklan 1 kohta — Poikkeukset ja rajoitukset — 5 artiklan 3 kohdan o alakohta — Televisiolähetysten levittäminen paikallisen kaapeliverkon avulla — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään poikkeuksista välineille, joilla teokset saatetaan enintään 500 käyttäjän saataviin, ja yleisradiolähetysten edelleen lähettämiselle kotimaassa)

12

2017/C 151/17

Asia C-211/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 16.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Italia) – Bimotor SpA v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään kiinteästä enimmäismäärästä, jolla rajoitetaan arvonlisäverosaatavan tai liikaa maksetun veron palauttamista tai korvaamista)

13

2017/C 151/18

Asia C-253/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Bruxelles – Belgia) – FlibTravel International SA ja Léonard Travel International SA v. AAL Renting SA ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 96 artikla — Sovellettavuus — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan taksipalvelut eivät saa asettaa käytettäväksi yksittäisiä paikkoja ajoneuvoissa — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan taksipalvelut eivät saa määrittää etukäteen määränpäätään — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan taksipalvelut eivät saa pyydystellä asiakkaita)

13

2017/C 151/19

Asia C-615/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 28.11.2016 – Giovanna Judith Kerr v. Fazenda Pública

14

2017/C 151/20

Asia C-26/17 P: Valitus, jonka Birkenstock Sales GmbH on tehnyt 19.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-579/14, Birkenstock Sales v. EUIPO, 9.11.2016 antamasta tuomiosta

14

2017/C 151/21

Asia C-32/17 P: Valitus, jonka Apcoa Parking Holdings GmbH on tehnyt 23.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-268/15 ja T-272/15, Apcoa Parking Holdings v. EUIPO, 8.11.2016 antamasta määräyksestä

15

2017/C 151/22

Asia C-74/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 10.2.2017 – Jonathan Heintges v. German Wings GmbH

17

2017/C 151/23

Asia C-75/17 P: Valitus, jonka Fiesta Hotels & Resorts, S.L. on tehnyt 9.2.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa), 30.11.2016 antamasta tuomiosta

17

2017/C 151/24

Asia C-76/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 13.2.2017 – SC Petrotel Lukoil SA ja Maria Magdalena Georgescu v. Ministerul Economiei, Ministerul Energiei ja Ministerul Finanțelor Publice

19

2017/C 151/25

Asia C-94/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 23.2.2017 – Rafael Ramón Escobedo Cortés v. Banco de Sabadell SA

19

2017/C 151/26

Asia C-96/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espanja) on esittänyt 22.2.2017 – Gardenia Vernaza Ayovi v. Consorci Sanitari de Terrassa

20

2017/C 151/27

Asia C-102/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de Contas (Portugali) on esittänyt 28.2.2017 – Secretaria Regional de Saúde dos Açores v. Ministério Público

21

2017/C 151/28

Asia C-121/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.3.2017 – Teva UK Limited, Accord Healthcare Limited, Lupin Limited, Lupin Europe Limited ja Generics (UK) Limited (joka toimii toiminimellä Mylan) v. Gilead Sciences Inc.

21

2017/C 151/29

Asia C-122/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Irlanti) on esittänyt 9.3.2017 – David Smith v. Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland ja Attorney General

22

2017/C 151/30

Asia C-127/17: Kanne 10.3.2017 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

22

2017/C 151/31

Asia C-128/17: Kanne 10.3.2017 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

24

2017/C 151/32

Asia C-138/17 P: Valitus, jonka Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, on tehnyt 17.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. Euroopan unioni, 10.1.2017 antamasta tuomiosta

25

2017/C 151/33

Asia C-146/17 P: Valitus, jonka Gascogne Sack Deutschland GmbH ja Gascogne S.A. ovat tehneet 22.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. Euroopan unioni, 10.1.2017 antamasta tuomiosta

26

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 151/34

Asia T-681/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.3.2017 – El-Qaddafi v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Libyaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Rajoitukset, jotka koskevat pääsyä Euroopan unionin alueelle ja kauttakulkua sen kautta — Kantajan nimen pysyttäminen listalla — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus)

28

2017/C 151/35

Asia T-112/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.3.2017 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Asetus (EY) N:o 796/2004 — Pinta-alatukijärjestelmä — Pysyvän laitumen käsite — Perusteluvelvollisuus — Suhteellisuus — Kiinteämääräinen rahoitusoikaisu — Aikaisemman oikaisun vähentäminen)

29

2017/C 151/36

Asia T-210/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.3.2017 – Deutsche Telekom v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät kilpailusääntöjen täytäntöönpanomenettelyyn — Tutustumisoikeuden epääminen — Perusteluvelvollisuus — Poikkeus, joka liittyy kolmannen taloudellisten etujen suojaan — Poikkeus, joka liittyy tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaan — Ylivoimainen yleinen etu — Kolmansien kuuleminen — Avoimuus — Uudistettuun hakemukseen ei ole vastattu määräajassa)

29

2017/C 151/37

Asia T-387/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.3.2017 – J & Joy v. EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — EU-sanamerkki J AND JOY — Aiempi kansallinen kuviomerkki joy SPORTSWEAR — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Tavaroiden samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2017/C 151/38

Asia T-388/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.3.2017 – J & Joy v. EUIPO – Joy-Sportswear (JN-JOY) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — EU-sanamerkki JN-JOY — Aiempi kansallinen kuviomerkki joy SPORTSWEAR — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Tavaroiden samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2017/C 151/39

Asia T-389/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.3.2017 – J & Joy v. EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — EU-kuviomerkki J&JOY — Aiempi kansallinen kuviomerkki joy SPORTSWEAR — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Tavaroiden samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2017/C 151/40

Asia T-501/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.3.2017 – Alankomaat v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tuen vähentäminen ja tuen ulkopuolelle jättäminen täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa — Vähäinen noudattamatta jättäminen — Asetuksen (EY) N:o 73/2009 24 artiklan 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 71 artiklan 3 kohta — Todistustaakka — Asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen II tulkinta)

32

2017/C 151/41

Asia T-538/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.3.2017 – Regent University v. EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki REGENT UNIVERSITY — Aiempi kansallinen kuviomerkki REGENT’S COLLEGE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

33

2017/C 151/42

Asia T-638/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.3.2017 – Alcohol Countermeasure Systems (International) v. EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki ALCOLOCK — Yhdistyneen kuningaskunnan sanamerkki ALCOLOCK — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta — Aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö)

33

2017/C 151/43

Asia T-733/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.3.2017 – Portugali v. komissio (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskevan unionin tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättäminen — Uhkasakon maksettavaksi tuomitseminen — Riidanalaisen kansallisen toimenpiteen kumoaminen — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen päättymisajankohta)

34

2017/C 151/44

Asia T-28/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.4.2017 – Saksa v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Maaseudun kehittäminen — Tilusjärjestelyt ja kylien kunnostukset — Toimien valintaperusteet — Vilpittömän yhteistyön periaate — Toissijaisuus — Luottamuksensuoja — Suhteellisuus — Perusteluvelvollisuus)

34

2017/C 151/45

Asia T-209/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.3.2017 – Apax Partners UK v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Hakemus sanamerkin APAX PARTNERS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansainvälinen sanamerkki APAX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Palvelujen samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

35

2017/C 151/46

Asia T-215/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.4.2017 – Cop v. EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki AMPHIBIAN — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

36

2017/C 151/47

Asia T-117/17: Kanne 23.2.2017 – Proximus v. neuvosto

36

2017/C 151/48

Asia T-124/17: Kanne 22.2.2017 – Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton v. EKP

37

2017/C 151/49

Asia T-161/17: Kanne 11.3.2017 – Le Pen v. parlamentti

38

2017/C 151/50

Asia T-166/17: Kanne 8.3.2017 – EKETA v. komissio

39

2017/C 151/51

Asia T-168/17: Kanne 16.3.2017 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs v. komissio

40

2017/C 151/52

Asia T-169/17: Kanne 17.3.2017 – Pethke v. EUIPO

40

2017/C 151/53

Asia T-177/17: Kanne 15.3.2017 – EKETA v. komissio

41

2017/C 151/54

Asia T-183/17: Kanne 21.3.2017 – Menta y Limón Decoración v. EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (kansallispukuista miestä esittävä kuva)

42

2017/C 151/55

Asia T-189/17: Kanne 20.3.2017 – EKETA v. komissio

43

2017/C 151/56

Asia T-190/17: Kanne 22.3.2017 – EKETA v. komissio

44

2017/C 151/57

Asia T-195/17: Kanne 27.3.2017 – CeramTec v. EUIPO – C5 Medical Werks (vaaleanpunaisen sävy)

44

2017/C 151/58

Asia T-196/17: Kanne 27.3.2017 – Naftogaz of Ukraine v. komissio

45

2017/C 151/59

Asia T-197/17: Kanne 28.3.2017 – Abel ym. v. komissio

46

2017/C 151/60

Asia T-198/17: Kanne 29.3.2017 – EKETA v. komissio

47


FI

 

Top