EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 112, 10. huhtikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 112

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
10. huhtikuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 112/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 112/02

Asia C-555/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia – Espanja) – IOS Finance EFC SA v. Servicio Murciano de Salud (Ennakkoratkaisupyyntö — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen — Direktiivi 2011/7/EU — Yksityisten yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset toimet — Kansallinen lainsäädäntö, jossa saatavan pääoman välittömän maksamisen edellytykseksi asetetaan viivästyskorosta ja perintäkulukorvauksesta luopuminen)

2

2017/C 112/03

Asia C-577/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 – Valittajana Brandconcern BV sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Scooters India Ltd (Muutoksenhaku — Euroopan unionin tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 51 artiklan 2 kohta — Sanamerkki LAMBRETTA — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Menettämisvaatimus — Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi — EUIPO:n pääjohtajan tiedonanto nro 2/12 — Unionin tuomioistuimen tuomion ajallinen rajoittaminen)

3

2017/C 112/04

Lausunto 3/15: Unionin tuomioistuimen lausunto (suuri jaosto) 14.2.2017 – Euroopan komissio (SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto — Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi — SEUT 3 artikla — Euroopan unionin yksinomainen ulkoinen toimivalta — SEUT 207 artikla — Yhteinen kauppapolitiikka — Teollis- ja tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat — Kansainvälinen sopimus, joka voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta — Direktiivi 2001/29/EY — 5 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 4 kohta — Poikkeukset ja rajoitukset vammaisten henkilöiden hyväksi)

3

2017/C 112/05

Asia C-90/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 – Valittajina Hansen & Rosenthal KG ja H&R Wax Company Vertrieb GmbH sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan parafiinivahamarkkinat ja Saksan raakaparafiinimarkkinat — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Todisteet rikkomisesta — Täysi harkintavalta — Todisteiden ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Perusteluvelvollisuus — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Sakon määrän laskeminen — Laillisuusperiaate — Sakkojen määrän laskemisesta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Suhteellisuusperiaate)

4

2017/C 112/06

Asia C-94/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 – Valittajana Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan parafiinivahamarkkinat ja Saksan raakaparafiinimarkkinat — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Perusteluvelvollisuus — Todisteet rikkomisesta — Todisteiden ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla)

4

2017/C 112/07

Asia C-95/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 – Valittajana H&R ChemPharm GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan parafiinivahamarkkinat ja Saksan raakaparafiinimarkkinat — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Perusteluvelvollisuus — Todisteet rikkomisesta — Todisteiden ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 3 kohta — Sakon määrän laskeminen — Sakkojen määrän laskemisesta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Suhteellisuusperiaate)

5

2017/C 112/08

Asia C-219/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Elisabeth Schmitt v. TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Teollisuuspolitiikka — Direktiivi 93/42/ETY — Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta — Valmistajan valtuuttama ilmoitettu laitos — Tämän laitoksen velvollisuudet — Vialliset rintaimplantit — Valmistaminen silikonista — Ilmoitetun laitoksen vastuu)

5

2017/C 112/09

Asia C-317/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 15.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X ja Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — SEUT 64 artikla — Sellaiset pääomanliikkeet kolmansiin maihin tai kolmansista maista, joihin liittyy rahoituspalvelujen tarjoamista — Sveitsiläisellä pankkitilillä pidetty rahoitusomaisuus — Jälkiverotuspäätös — Jälkiverotusaika — Jälkiverotusajan pidentäminen silloin, kun on kyse asuinjäsenvaltion ulkopuolella pidetyistä omaisuuseristä)

6

2017/C 112/10

Asia C-499/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vilniaus miesto apylinkės teismas – Liettua) – W ja V v. X (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — 8 — 15 artikla — Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 4/2009 — 3 artiklan d alakohta — Eri jäsenvaltioiden tuomioistuimien antamat vastakkaiset ratkaisut — Lapsi, joka asuu vakinaisesti äitinsä asuinjäsenvaltiossa — Isän asuinjäsenvaltion tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa muuttaa ratkaisua, josta on tullut lainvoimainen ja jonka ne ovat antaneet aikaisemmin lapsen asuinpaikasta, elatusvelvoitteista ja tapaamisoikeuden käyttämisestä)

7

2017/C 112/11

Asia C-503/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Espanja) – Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 267 artikla — Kirjaaja — Kansallisen tuomioistuimen käsite — Tuomiovallan pakottavuus — Tuomiovallan käyttöön liittyvien tehtävien hoitaminen — Riippumattomuus — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

8

2017/C 112/12

Asia C-507/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank van Koophandel te Gent – Belgia) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd v. Petersime NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Itsenäiset kauppaedustajat — Direktiivi 86/653/ETY — Jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteensovittaminen — Belgian täytäntöönpanolaki — Kauppaedustussopimus — Belgiaan sijoittautunut päämies ja Turkkiin sijoittautunut kauppaedustaja — Lauseke, jossa sovellettavaksi laiksi valitaan Belgian laki — Laki, joka ei ole sovellettavissa – ETY — Turkki-assosiaatiosopimus — Yhteensopivuus)

8

2017/C 112/13

Asia C-592/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. British Film Institute (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan n alakohta — Tiettyjen kulttuuripalvelujen suoritusten vapauttaminen verosta — Välittömän oikeusvaikutuksen puuttuminen — Verosta vapautettavien kulttuuripalvelujen suoritusten määrittäminen — Jäsenvaltioiden harkintavalta)

9

2017/C 112/14

Asia C-641/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Handelsgericht Wien – Itävalta) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH v. Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Immateriaalioikeus — Direktiivi 2006/115/EY — 8 artiklan 3 kohta — Yleisradio-organisaatioiden yksinoikeus — Yleisölle välittäminen — Paikat, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan — Lähetysten välittäminen hotellihuoneisiin sijoitettujen televisiovastaanottimien avulla)

10

2017/C 112/15

Asia C-145/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gerechtshof Amsterdam – Alankomaat) – Aramex Nederland BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (ETY) N:o 2658/87 — Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Pätevyys — Asetus (EU) N:o 301/2012 — Nimikkeet 8703 ja 8711 — Kolmipyöräinen ajoneuvo, josta käytetään nimitystä Spyder)

10

2017/C 112/16

Asia C-578/16 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – C. K., H. F. ja A. S. v. Slovenian tasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto — Dublin-järjestelmä — Asetus (EU) N:o 604/2013 — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artikla — Epäinhimillinen tai halventava kohtelu — Vakavasti sairaan turvapaikanhakijan siirto valtioon, joka on vastuussa hänen hakemuksensa käsittelystä — Ei ole perusteltuja syitä katsoa, että kyseisessä jäsenvaltiossa on todettuja systeemisiä puutteita — Jäsenvaltion, jonka on suoritettava siirto, velvollisuudet)

11

2017/C 112/17

Asia C-28/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Magyar Villamos Művek Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2, 9, 26, 167, 168 ja 173 artikla — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Verovelvollinen, joka harjoittaa sekä liiketoimintaa että muuta kuin liiketoimintaa — Holding-yhtiö, joka suorittaa palvelujaan ilmaiseksi tytäryhtiöilleen)

12

2017/C 112/18

Asia C-280/16 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.1.2017 – Amrita Soc. coop. arl ym. v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Kasvinsuojelu — Direktiivi 2000/29/EY — Suojautuminen kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien Euroopan unioniin kulkeutumiselta ja siellä leviämiseltä — Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789 — Toimenpiteet Xylella fastidiosa (Wells et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi — Kumoamiskanne — SEUT 263 artiklan neljäs alakohta — Sääntelytoimi — Täytäntöönpanotoimet — Henkilö, jota päätös koskee erikseen)

13

2017/C 112/19

Asia C-137/16 P: Valitus, jonka Juozas Edvardas Petraitis on tehnyt 7.3.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-460/15, Petraitis v. komissio, 18.12.2015 antamasta määräyksestä

13

2017/C 112/20

Asia C-501/16 P: Valitus, jonka Monster Energy Company on tehnyt 22.9.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-429/15, Monster Energy v. EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ), 14.7.2016 antamasta tuomiosta

14

2017/C 112/21

Asia C-502/16 P: Valitus, jonka Monster Energy Company on tehnyt 22.9.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-567/15, Monster Energy v. EUIPO – Mad Catz Interactive (musta neliö, jossa on neljä valkoista viivaa), 14.7.2016 antamasta tuomiosta

14

2017/C 112/22

Asia C-625/16 P: Valitus, jonka Anikó Pint on tehnyt 1.12.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-660/16, Pint v. komissio, 14.11.2016 antamasta määräyksestä

14

2017/C 112/23

Asia C-665/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 22.12.2016 – Minister Finansów v. Gmina Wrocław

15

2017/C 112/24

Asia C-1/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte di Appello di Torino (Italia) on esittänyt 2.1.2017 – Petronas Lubricants Italy SpA v. Livio Guida

15

2017/C 112/25

Asia C-3/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 3.1.2017 – Sporting Odds Limited v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Asia C-11/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Saksa) on esittänyt 10.1.2017 – Thomas Hübner v. LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

Asia C-20/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 18.1.2017 – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Asia C-21/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekki) on esittänyt 18.1.2017 – Catlin Europe SE v. O. K. Trans Praha spol. s r. o.

19

2017/C 112/29

Asia C-24/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 18.1.2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst v. Itävallan tasavalta

20

2017/C 112/30

Asia C-31/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 23.1.2017 – Sucrerie de Toury SA v. Ministre de l’Économie et des Finances

21

2017/C 112/31

Asia C-39/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 25.1.2017 – Lubrizol France SAS v. Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Asia C-40/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 26.1.2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG v. Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Asia C-47/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, Haarlemin istuntopaikka (Alankomaat) on esittänyt 1.2.2017 – X v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Asia C-48/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, Haarlemin istuntopaikka (Alankomaat) on esittänyt 13.2.2017 – X v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Asia C-49/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 1.2.2017 – Koppers Denmark ApS v. Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Asia C-56/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 3.2.2017 – Bahtiar Fathi v. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Asia C-59/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 3.2.2017 – SCI Château du Grand Bois v. Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Asia C-64/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação do Porto (Portugali) on esittänyt 7.2.2017 – Saey Home & Garden NV/SA v. Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

28

2017/C 112/39

Asia C-67/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rayonen sad – Varna (Bulgaria) on esittänyt 7.2.2017 – Todor Iliev v. Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

Asia C-88/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 17.2.2017 – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy v. Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Asia C-349/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Castellón – Espanja) – Banco Popular Español SA v. Elena Lucaciu ja Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Asia C-381/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Zamora – Espanja) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez v. Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Asia C-34/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Espanja) – Manuel González Poyato ja Ana Belén Tovar García v. Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Asia C-352/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 26.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Navarra – Espanja) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor v. Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 112/45

Asia T-40/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – ASPLA ja Armando Álvarez v. Euroopan unioni (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kannekirjelmän täsmällisyys — Vanhentuminen — Tutkittavaksi ottaminen — Perusoikeuskirjan 47 artikla — Tuomion antaminen kohtuullisessa ajassa — Aineellinen vahinko — Maksamatta jätetylle sakolle kertyneet korot — Pankkitakauskulut — Syy-yhteys)

33

2017/C 112/46

Asia T-369/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Hernández Zamora v. EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Paloma rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Paloma — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta)

34

2017/C 112/47

Asia T-441/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – European Dynamics Luxembourg ym. v. EMA (Välityslauseke — Monivaiheinen rinnakkainen puitesopimus EMA/2012/l0/ICT — Ulkoisten palvelujen tarjoaminen tietokoneohjelmien alalla — Kantajille osoitettu palvelujen tarjoamista koskeva pyyntö — Kantajien esittämien ehdokkaiden hylkääminen — Oikeasuhteisuus — Kanteen luonnehtiminen osittain uudelleen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

34

2017/C 112/48

Asia T-596/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Batmore Capital v. EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki POCKETBOOK — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit POCKET — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2017/C 112/49

Asia T-142/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.2.2017 – Dröge ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Tahdonilmaisu ja komission kaksi päätöstä niistä tavoista, joilla Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevien neuvottelujen asiakirjoihin on mahdollista tutustua — Kansallisten parlamenttien jäsenten avustajien oikeus tutustua määrättyihin TTIP-neuvotteluja koskeviin luottamuksellisiin asiakirjoihin — Toimet, jotka eivät ole kannekelpoisia — Tutkimatta jättäminen)

36

2017/C 112/50

Asia T-153/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.2.2017 – Acerga v. neuvosto (Kumoamiskanne — Kalastus — Kalavarojen säilyttäminen — Tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet unionin vesillä ja unionin kalastusaluksilla tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä — Yhdistys — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Toimi, joka edellyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä — Tutkimatta jättäminen)

36

2017/C 112/51

Asia T-593/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.2.2017 – Stips v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

37

2017/C 112/52

Asia T-598/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.2.2017 – Pipiliagkas v. komissio (Kumoamiskanne — Henkilöstö — Virkamiehet — Asemapaikka — Toisiin tehtäviin siirtäminen yksikön edun nimissä — Kantajan asemapaikan siirto — Tuomion täytäntöönpano — Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

38

2017/C 112/53

Asia T-645/16 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 6.2.2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto — Yhteinen kriisinratkaisurahasto — Etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

38

2017/C 112/54

Asia T-55/17: Kanne 30.1.2017 – Healy v. komissio

39

2017/C 112/55

Asia T-56/17: Kanne 27.1.2017 – PO ym. v. EUH

39

2017/C 112/56

Asia T-71/17: Kanne 26.1.2017 – France.com v. EUIPO – France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Asia T-73/17: Kanne 3.2.2017 – RS v. komissio

41

2017/C 112/58

Asia T-79/17: Kanne 6.2.2017 – Schoonjans v. komissio

42

2017/C 112/59

Asia T-80/17: Kanne 6.2.2017 – Steiniger v. EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Asia T-89/17: Kanne 7.2.2017 – Erwin Müller v. EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Asia T-94/17: Kanne 13.2.2017 – ACTC v. EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Asia T-95/17: Kanne 13.2.2017 – King.com v. EUIPO – TeamLava (näyttöruudun näkymä ja kuvakkeet)

45

2017/C 112/63

Asia T-96/17: Kanne 13.2.2017 – King.com v. EUIPO – TeamLava (animoidut ikonit)

45

2017/C 112/64

Asia T-97/17: Kanne 16.2.2017 – Franmax v EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

Asia T-105/17: Kanne 17.2.2017 – HSBC Holdings ym. v. komissio

46

2017/C 112/66

Asia T-106/17: Kanne 17.2.2017 – JPMorgan Chase ym. v. komissio

47

2017/C 112/67

Asia T-125/17: Kanne 28.2.2017 – BASF Grenzach v. ECHA

48

2017/C 112/68

Asia T-267/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.2.2017 – Tarmac Trading v. komissio

50

2017/C 112/69

Asia T-349/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.2.2017 – Bank Saderat Iran v. neuvosto

50

2017/C 112/70

Asia T-596/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.2.2017 – HP v. komissio ja eu-LISA

50

2017/C 112/71

Asia T-635/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.2.2017 – IPA v. komissio

51

2017/C 112/72

Asia T-908/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.2.2017 – Starbucks (HK) v. EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


FI

 

Top