Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 95, 27. maaliskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
27. maaliskuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 95/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 95/02

Asia C-342/16 P: Valitus, jonka Novomatic AG on tehnyt 17.6.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-326/14, Novomatic v. EUIPO – Granini France (HOT JOKER), 19.4.2016 antamasta tuomiosta

2

2017/C 95/03

Asia C-371/16 P: Valitus, jonka L'Oréal SA on tehnyt 4.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-144/15, L'Oréal v. EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA), 28.4.2016 antamasta tuomiosta

2

2017/C 95/04

Asia C-401/16 P: Valitus, jonka Market Watch Franchise & Consulting Inc. on tehnyt 15.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-62/15, Market Watch v. EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON), 13.5.2016 antamasta tuomiosta

2

2017/C 95/05

Asia C-402/16 P: Valitus, jonka Market Watch Franchise & Consulting Inc. on tehnyt 15.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-312/15, Market Watch v. EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON), 13.5.2016 antamasta tuomiosta

3

2017/C 95/06

Asia C-410/16 P: Valitus, jonka Syndial SpA – Attività Diversificate on tehnyt 22.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-581/15, Syndial v. komissio, 25.5.2016 antamasta määräyksestä

3

2017/C 95/07

Asia C-440/16 P: Valitus, jonka Staywell Hospitality Group Pty Ltd on tehnyt 4.8.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-510/14 ja T-536/14, Staywell Hospitality Group ja Sheraton International IP v. EUIPO – Sheraton International IP ja Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), 2.6.2016 antamasta tuomiosta

3

2017/C 95/08

Asia C-469/16: Kanne 27.7.2016 – Mauro Infante v. Italian tasavalta

4

2017/C 95/09

Asia C-485/16 P: Valitus, jonka Universal Protein Supplements Corp. on tehnyt 7.9.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-727/14 ja T-728/14, Universal Protein Supplements v. EUIPO – H Young Holdings (animal), 29.6.2016 antamasta tuomiosta

4

2017/C 95/10

Asia C-628/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzgericht (Itävalta) on esittänyt 5.12.2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Asia C-8/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 9.1.2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA v. Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Asia C-13/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 12.1.2017 – Fédération des entreprises de la beauté v. Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ja Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

6

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 95/13

Yhdistetyt asiat T-828/14 ja T-829/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Antrax It v. EUIPO – Vasco Group (luonnollisen kierron vedenlämmittimet, joita käytetään lämpöpattereissa) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröidyt yhteisömallit, jotka esittävät luonnollisen kierron vedenlämmittimiä, joita käytetään lämpöpattereissa — Aikaisemmat mallit — Lainvastaisuusväite — Asetuksen (EY) N:o 216/96 1 d artikla — Perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohta — Puolueettomuuden periaate — Valituslautakunnan kokoonpano — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tuomion, jolla on kumottu EUIPO:n valituslautakunnan päätös, täytäntöönpano EUIPO:ssa — Alan muotoilumahdollisuuksien loppuun käyminen — Arvioinnin ajankohta)

7

2017/C 95/14

Asia T-98/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Tubes Radiatori v. EUIPO – Antrax It (lämpöpatterit) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Yhteisömalli, joka esittää lämpöpatteria — Aikaisempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Asetuksen N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tuomion, jolla on kumottu EUIPO:n valituslautakunnan päätös, täytäntöönpano EUIPO:ssa — Oikeus tulla kuulluksi — Kehotus toimittaa todisteita ja jättää huomautuksia unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomion johdosta — Alan muotoilumahdollisuuksien loppuun käyminen)

8

2017/C 95/15

Asia T-271/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2017 – Valittajana LD ja muuna osapuolena EUIPO (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointikertomus — Arviointikierros 2011/2012 — Tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Oikeudellinen virhe — Luottamuksen rikkominen — Perusteltu luottamus)

8

2017/C 95/16

Asia T-568/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.2.2017 – Morgese ym. v. EUIPO – All Star (2 STAR) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin 2 STAR rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ONE STAR — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

9

2017/C 95/17

Asia T-688/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.2.2017 – Valittajana Schönberger ja muuna osapuolena tilintarkastustuomioistuin (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2011 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 13 — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on palauttanut asian sinne, siitä syystä, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja että kanne on osittain selvästi perusteeton — Mahdollisuus ylennykseen)

10

2017/C 95/18

Asia T-15/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.2.2017 – Pandalis v. EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (Euroopan unionin tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Cystus — Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen)

10

2017/C 95/19

Asia T-30/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.2.2017 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit INSTINCT ja NATURE’S VARIETY — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Käytön luonne — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 3 ja 4 kohta)

11

2017/C 95/20

Asia T-270/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.2.2017 – Valittajana Kerstens ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Viran arvokkuutta loukkaavat toimet — Toista virkamiestä loukkaavien huomautusten levittäminen — Kurinpitomenettely — Tosiseikkoja koskeva tutkinta — Kurinpitoseuraamuksena annettu huomautus — Sääntöjenvastainen menettely — Sääntöjenvastaisuuden seuraukset)

12

2017/C 95/21

Asia T-900/16: Kanne 21.12.2016 – Casual Dreams v. EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Asia T-11/17: Kanne 6.1.2017 – RK v. neuvosto

13

2017/C 95/23

Asia T-21/17: Kanne 13.1.2017 – RL v. Euroopan unionin tuomioistuin

14

2017/C 95/24

Asia T-29/17: Kanne 17.1.2017 – RQ v. komissio

15

2017/C 95/25

Asia T-41/17: Kanne 24.1.2017 – Lotte v. EUIPO – Nestlé Schöller (koalan kuva)

16

2017/C 95/26

Asia T-43/17: Kanne 24.1.2017 – No Limits v. EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Asia T-44/17: Kanne 23.1.2017 – Camomilla v. EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Asia T-47/17: Kanne 26.1.2017 – Yotrio Group v. EUIPO (huonekalun jalassa oleva vihreä rengas)

18

2017/C 95/29

Asia T-49/17: Kanne 27.1.2017 – Espanja v. komissio

19

2017/C 95/30

Asia T-53/17: Kanne 27.1.2017 – Austrian Power Grid v. ACER

21

2017/C 95/31

Asia T-63/17: Kanne 1.2.2017 – Grupo Orenes v. EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Asia T-84/17: Kanne 8.2.2017 – Consorzio IB Innovation v. komissio

24

2017/C 95/33

Asia T-88/17: Kanne 13.2.2017 – Espanja v. komissio

25


 

Oikaisuja

2017/C 95/34

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa F-104/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – U (*) v. komissio (Henkilöstö — Perhe-eläke — Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä oleva 18 ja 20 artikla — Entisen virkamiehen eloon jäänyt puoliso — Myöntäminen — Toinen avioliitto — Virkamiesten yhdenvertainen kohtelu) ( EUVL C 364, 3.10.2016 , sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä)

26

2017/C 95/35

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-695/16 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 29.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-104/15, U (*) v. komissio, 20.7.2016 antamasta tuomiosta ( EUVL C 441, 28.11.2016 , sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä)

26


FI

 

Top