Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 441, 28. marraskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 441

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
28. marraskuuta 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 441/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 441/02

Asia C-218/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale ordinario di Campobasso – Italia) – Rikosoikeudenkäynti Gianpaolo Paolettia ym:ta vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — SEU 6 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artikla — Vastaajalle edullisemman rikoslain taannehtivan soveltamisen periaate — Romanian kansalaisten Italiaan suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa järjestäneet Italian kansalaiset — Ennen Romanian unioniin liittymistä tehdyt teot — Romanian liittymisen vaikutus laittomassa maahanmuutossa avustamista koskevaan rikokseen — Unionin oikeuden soveltaminen — Unionin tuomioistuimen toimivalta)

2

2016/C 441/03

Asia C-318/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Italia) – Tecnoedi Costruzioni Srl v. Comune di Fossano (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset rakennusurakat — Direktiivi 2004/18/EY — 7 artiklan c alakohta — Julkisten hankintojen kynnysarvot — Kynnys ei ylity — Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset — Automaattinen poissulkeminen — Hankintaviranomaisen mahdollisuus — Hankintaviranomaiselle sijoittautumisvapaudesta, palvelujen vapaasta tarjoamisesta ja syrjintäkieltoa koskevasta yleisestä periaatteesta aiheutuvat velvoitteet — Hankintasopimukset, joihin voi liittyä varma rajat ylittävä intressi)

3

2016/C 441/04

Asia C-412/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hessisches Finanzgericht – Saksa) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Tiettyjen yleishyödyllisten toimintojen vapautukset — 132 artiklan 1 kohdan d alakohta — Ihmiselinten, -veren ja -maidon luovutukset — Soveltamisala — Ihmisveriplasma, jota jalostetaan ja käytetään teollisiin tarkoituksiin)

3

2016/C 441/05

Asia C-466/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État – Ranska) – Jean-Michel Adrien ym. v. Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics ja Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Unionin toimielimeen tai muuhun elimeen työskentelemään siirtyneet kansalliset virkamiehet — Vanhuuseläke — Valintaoikeus — Kansalliseen eläkejärjestelmään kuulumisen keskeyttäminen tai siinä pysyminen — Kansallisessa eläkejärjestelmässä ja unionin eläkejärjestelmässä hankittujen eläkeoikeuksien päällekkäisyyden rajoittaminen)

4

2016/C 441/06

Asia C-572/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 5.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Riigikohus – Viro) – F. Hoffmann-La Roche AG v. Accord Healthcare OÜ (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet — Patentti — Lisäsuojatodistus — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 21 artiklan 2 kohta — Siirtymäsäännökset — Jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen sen liittymistä Euroopan unioniin myönnetty todistus — 21 artiklan 2 kohdan tulkinta — Todistuksen voimassaoloaika — 21 artiklan 2 kohdan pätevyys — Suoraan liittymisasiakirjasta johtuva johdetun oikeuden mukauttaminen — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

5

2016/C 441/07

Asia C-576/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 5.10.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulgaria) – Маya Маrinova ET v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan a alakohta — 9 artiklan 1 kohta — 14 artiklan 1 kohta — 73, 80 ja 273 artikla — Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate — Veropetos — Kirjanpidolliset sääntöjenvastaisuudet — Luovutusten ja tulojen salaaminen — Veron perusteen määrittäminen)

5

2016/C 441/08

Asia C-583/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 5.10.2016 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Liikennepolitiikka — Asetus (EY) N:o 1071/2009 — Maantieliikenteen harjoittaja — Yksinkertaistaminen ja hallinnollinen yhteistyö — 16 artiklan 1 ja 5 kohta — Kansallinen sähköinen rekisteri maantiekuljetusyrityksistä — Kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittäminen)

6

2016/C 441/09

Asia C-23/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 5.10.2016 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (EY) N:o 1071/2009 — Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt — 16 artiklan 1 ja 5 kohta — Kansallinen sähköinen rekisteri maantiekuljetusyrityksistä — Kyseistä rekisteriä ei ole liitetty yhteen muiden jäsenvaltioiden kansallisten sähköisten rekisterien kanssa)

7

2016/C 441/10

Asia C-472/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espanja) on esittänyt 24.8.2016 – Jorge Luis Colino Sigüenza v. Ayuntamiento de Valladolid, FOGASA, Músicos y Escuela S.L. ja In-pulso Musical, Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Asia C-474/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Colmar (Ranska) on esittänyt 29.8.2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG ja Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Asia C-486/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia nro 6 de Alicante (Espanja) on esittänyt 12.9.2016 – Bankia S.A. v. Alfredo Sánchez Martínez ja Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Asia C-491/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 14.9.2016 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP v. Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Asia C-498/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.9.2016 – Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Asia C-505/16 P: Valitus, jonka Olga Stanislavivna Janukovytš Viktor Viktorovytš Janukovytšin perillisenä on tehnyt 23.9.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-347/14, Janukovytš v. neuvosto, 12.7.2016 antamasta määräyksestä

11

2016/C 441/16

Asia C-507/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 26.9.2016 – Еntertainment Balgaria System ЕООD v. Direktor na Direktsia ”bzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

13

2016/C 441/17

Asia C-511/16: Kanne 29.9.2016 – Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 441/18

Asia T-351/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – Crown Equipment (Suzhou) ja Crown Gabelstapler v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Kumoamiskanne — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Yksityistä erikseen koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Normaaliarvon määrittäminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohdan a alakohta — Alhaisemman tullin sääntö — Asetuksen N:o 1225/2009 9 artiklan 4 kohta — Perusteluvelvollisuus)

15

2016/C 441/19

Asia T-367/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – August Storck v. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Fruitfuls — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta)

15

2016/C 441/20

Asia T-418/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – Sina Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet ydinaseiden levittämisen estämiseksi — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Vaatimusten mukauttaminen — Tutkittavaksi ottaminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Ilmeinen arviointivirhe — Kumoamisen ajallisten vaikutusten mukauttaminen)

16

2016/C 441/21

Asia T-824/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – Eveready Battery Company v. EUIPO – Hussain ym. (POWER EDGE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin POWER EDGE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki EDGE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ja 42 artiklan 2 kohta)

17

2016/C 441/22

Asia T-56/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft v. EUIPO (BRAUWELT) (EU-tavaramerkki — EU-sanamerkin BRAUWELT rekisteröintihakemus — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta — Oikeus tulla kuulluksi — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

18

2016/C 441/23

Asia T-776/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.10.2016 – Meissen Keramik v. EUIPO (MEISSEN KERAMIK) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin MEISSEN KERAMIK rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

19

2016/C 441/24

Asia T-662/16: Kanne 12.9.2016 – Gall Pharma v. EUIPO – Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Asia T-667/16 P: Valitus, jonka Pieter De Meyer ja muut ovat tehneet 19.9. virkamiestuomioistuimen asiassa F-113/15, Adriaen ym. v. komissio, 20.7.2016 antamasta tuomiosta

20

2016/C 441/26

Asia T-668/16 P: Valitus, jonka HL on tehnyt 19.9. virkamiestuomioistuimen asiassa F-112/15, HL v. komissio, 20.7.2016 antamasta tuomiosta

22

2016/C 441/27

Asia T-681/16: Kanne 23.9.2016 – Henkel Electronic Materials (Belgium) v. komissio

23

2016/C 441/28

Asia T-682/16: Kanne 23.9.2016 – Ranska v. komissio

24

2016/C 441/29

Asia T-689/16: Kanne 24.9.2016 – PL v. komissio

25

2016/C 441/30

Asia T-691/16: Kanne 26.9.2016 – Elevolution Engenharia v. komissio

26

2016/C 441/31

Asia T-692/16: Kanne 27.9.2016 – CJ v. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

26

2016/C 441/32

Asia T-693/16 P: Valitus, jonka HG on tehnyt 28.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-149/15, HG v. komissio, 19.7.2016 antamasta tuomiosta

27

2016/C 441/33

Asia T-695/16 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 29.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-104/15, v. komissio, 20.7.2016 antamasta tuomiosta ( *1 )

28

2016/C 441/34

Asia T-698/16: Kanne 23.9.2016 – Trasta Komercbanka ym. v. EKP

29

2016/C 441/35

Asia T-702/16 P: Valitus, jonka José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante ja Bernard Gradel ovat tehneet 30.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-126/15, Barroso Truta ym. v. unionin tuomioistuin, 20.7.2016 antamasta tuomiosta

30

2016/C 441/36

Asia T-715/16: Kanne 7.10.2016 – Pebagua v. komissio

31

2016/C 441/37

Asia T-717/16: Kanne 4.10.2016 – Waldhausen v. EUIPO (Hevosenpään siluetti)

31

2016/C 441/38

Asia T-719/16: Kanne 7.10.2016 – Berliner Stadtwerke v. EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Asia T-720/16: Kanne 10.10.2016 – ARFEA v. komissio

32

2016/C 441/40

Asia T-724/16 P: Valitus, jonka Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione ovat tehneet 12.10.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-134/11, Cocchi ja Falcione v. komissio, 2.8.2016 antamasta määräyksestä

34


 


 

(*1)   Henkilötietojen käsittelyn puitteissa yksilöiden suojaamiseksi poistettu tieto.

FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top