Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 410, 7. marraskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 410

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
7. marraskuuta 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 410/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 410/02

Asia C-432/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espanja) on esittänyt 2.8.2016 – Carolina Minayo Luque v. Quitxalla Stars S.L. ja Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Asia C-433/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 3.8.2016 – Bayerische Motoren Werke AG v. Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Asia C-443/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Espanja) on esittänyt 8.8.2016 – Francisco Rodrigo Sanz v. Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Asia C-444/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 8.8.2016 – Immo Chiaradia SPRL v. Belgian valtio

5

2016/C 410/06

Asia C-445/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 8.8.2016 – Docteur De Bruyne SPRL v. Belgian valtio

6

2016/C 410/07

Asia C-446/16 P: Valitus, jonka Kohrener Landmolkerei GmbH ja DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH ovat tehneet 9.8.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-178/15, Kohrener Landmolkerei ja DHG vastaan komissio, 8.6.2016 antamasta määräyksestä

7

2016/C 410/08

Asia C-449/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte d’appello di Genova (Italia) on esittänyt 11.8.2016 – Kerly Del Rosario Martinez Silva v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ja Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Asia C-463/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 17.8.2016 – Stadion Amsterdam CV v. Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Asia C-489/16: Kanne 9.9.2016 – Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

9

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 410/11

Asia T-309/10 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – Klein v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Direktiivi 93/42/ETY — Potilaiden, käyttäjien ja kolmansien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun lääkinnällisten laitteiden käytön osalta varmistava yhdenmukaistettu järjestelmä — 8 artikla — Tiedoksianto päätöksestä, jolla kiellettiin markkinoille saattaminen — Komissio ei ole ottanut kantaa — 18 artikla — Perusteeton CE-merkintä — Vahinko — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Syy-yhteys)

10

2016/C 410/12

Asia T-363/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.9.2016 – Secolux v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Julkista palveluhankintaa koskevaan sopimuksentekomenettelyyn liittyvät asiakirjat — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus — Oikeus tutustua asiakirjojen osiin — Ylivoimainen yleinen etu — Perusteluvelvollisuus)

10

2016/C 410/13

Asia T-435/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Tose’e Ta’avon Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Lainvastaisuusväite — Neuvostolle myönnetty täytäntöönpanotoimivalta — Yhteisöjä, jotka tukevat Iranin hallitusta, koskeva peruste — Oikeudellinen virhe — Virheelliset tosiseikat — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus — Perusoikeudet)

11

2016/C 410/14

Asia T-437/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (EMOTR:n tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä — Tuen vähentäminen ja tuen ulkopuolelle jättäminen täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa — Komission asiaa koskevien sisäisten suuntaviivojen mukaisesti määräämä kiinteämääräinen rahoitusoikaisu — Todistustaakka — Asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen II tulkinta)

12

2016/C 410/15

Asia T-632/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Intercon v. komissio (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) — Komission päätös, jossa se vaatii kantajalle maksettujen summien palauttamista — Sopimusoikeudellinen riita — 2.5.1991 annetun unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 5 a kohta — Tutkittavaksi ottaminen — Tilintarkastuksen laajuus — Asiakirjat ja huomautukset, jotka on toimitettu asetetun määräajan jälkeen)

12

2016/C 410/16

Asia T-206/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Intercon v. komissio (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) — Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human -projektiin liittyvä avustussopimus — Komission päätös, jossa se vaatii maksettujen summien osittaista palauttamista — Tutkimatta jättäminen — 2.5.1991 annetun unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta — Asiakirjat ja huomautukset, jotka on toimitettu asetetun määräajan jälkeen)

13

2016/C 410/17

Asia T-228/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Grupo de originación y análisis v. EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BK PARTNERS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sana- ja kuviomerkki bk. — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2016/C 410/18

Asia T-237/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Łabowicz v. EUIPO – Pure Fishing (NANO) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-kuviomerkki NANO — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 ja 2 kohta)

14

2016/C 410/19

Asia T-362/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – Lacamanda Group v. EUIPO – Woolley (HENLEY) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki HENLEY — Aiempi Yhdistyneen kuningaskunnan sanamerkki ja EU-sanamerkki HENLEYS — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta — Aiemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta perusteetta saatu hyöty)

15

2016/C 410/20

Asia T-400/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto v. EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin CITRUS SATURDAY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki CITRUS — Asiakirjojen toimittaminen myöhässä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan perustuva harkintavalta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 sääntö ja 20 säännön 1 kohta)

15

2016/C 410/21

Asia T-449/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2016 – Satkirit Holdings v. EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin luvo rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki luvo — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaravoiden ja palveluiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2016/C 410/22

Asia T-450/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2016 – Satkirit Holdings v. EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin luvoworld rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki luvo — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaravoiden ja palveluiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

17

2016/C 410/23

Asia T-476/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – European Food v. EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki FITNESS — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta, 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 76 artikla — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 37 säännön b alakohdan iv alakohta ja 50 säännön 1 kohta — Todisteiden esittäminen ensimmäisen kerran valituslautakunnassa)

17

2016/C 410/24

Asia T-512/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Sun Cali v. EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SUN CALI — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CaLi co — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta — Edustus valituslautakunnassa — Todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike unionissa — Oikeushenkilöt, joilla on taloudellisia yhteyksiä — Asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohta)

18

2016/C 410/25

Asia T-539/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2016 – LLR-G5v. EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat kansainväliset sanamerkit Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 ja Silicium Organique G5 — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2016/C 410/26

Asia T-684/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2016 – Valittajana Weissenfels ja muuna osapuolena parlamentti (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Virkamiestuomioistuimen puolueettomuus — Henkilötiedot)

19

2016/C 410/27

Asia T-750/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.9.2016 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Uusiutuva energia — Uusituvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain (vuoden 2014 EEG-laki) tiettyjen säännösten perusteella myönnetty tuki — Tuki uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle sähkölle ja alennettu EEG-lisämaksu energiaintensiivisille yrityksille — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarvetta ei ole — Tutkimatta jättäminen)

20

2016/C 410/28

Asia T-761/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2016 – Sogepa v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Kristalliesineet — Lainan muodossa myönnetty tuki — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Velvollisuus periä takaisin selvitystilassa olevalle yritykselle myönnetty tuki — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

20

2016/C 410/29

Asia T-78/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2016 – Sartour v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat — Ravitsemuspalveluja koskeva hankintasopimus parlamentin käytössä olevassa rakennuksessa — Yhden tarjoajan tarjouksen hylkääminen ja hankintasopimuksen tekeminen toisen tarjoajan kanssa — Tarjouskilpailun peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2016/C 410/30

Asia T-256/16 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 15.9.2016 – Niculae ym. v. Romania ym. (Väliaikainen oikeussuoja — Pääasian kanteen hylkääminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2016/C 410/31

Asia T-632/16: Kanne 2.9.2016 – Haeberlen v. ENISA

22

2016/C 410/32

Asia T-647/16: Kanne 15.9.2016 – Camerin v. parlamentti

23

2016/C 410/33

Asia T-651/16: Kanne 14.9.2016 – Crocs v. EUIPO – Gifi Diffusion (Jalkineet)

23

2016/C 410/34

Asia T-657/16: Kanne 17.9.2016 – Márquez Alentà v. EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (muurahaisen kuvaus)

24

2016/C 410/35

Asia T-666/16 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 20.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-100/15, De Nicola v. EIP, 21.7.2016 antamasta tuomiosta

25

2016/C 410/36

Asia T-669/19 P: Valitus, jonka Carlo De Nicola on tehnyt 21.9.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-82/15, De Nicola v. EIP, 21.7.2016 antamasta tuomiosta

25

2016/C 410/37

Asia T-670/16: Kanne 16.9.2016 – Digital Rights Ireland v. komissio

26

2016/C 410/38

Asia T-672/16: Kanne 21.9.2016 – C=Holdings v. EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Asia T-675/16: Kanne 22.9.2016 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Asia T-676/16: Kanne 22.9.2016 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Asia T-683/16: Kanne 21.9.2016 – KUKA Systems v. EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Asia T-684/16: Kanne 23.9.2016 – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v. EUIPO (liesituuletin)

30

2016/C 410/43

Asia T-685/16: Kanne 22.9.2016 – Jiménez Gasalla v. EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Asia T-687/16: Kanne 23.9.2016 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Asia T-688/16: Kanne 28.9.2016 – Janssen-Cases v. komissio

32

2016/C 410/46

Asia T-370/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.9.2016 – Gemeente Eindhoven v. komissio

32

2016/C 410/47

Asia T-446/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.9.2016 – Indecopi v. EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Asia T-447/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.9.2016 – Indecopi v. EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Asia T-463/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

33

2016/C 410/50

Asia T-464/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Othman v. neuvosto

33

2016/C 410/51

Asia T-465/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Makhlouf v. neuvosto

33

2016/C 410/52

Asia T-466/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Makhlouf v. neuvosto

34

2016/C 410/53

Asia T-467/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Drex Technologies v. neuvosto

34

2016/C 410/54

Asia T-468/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Souruh v. neuvosto

34

2016/C 410/55

Asia T-469/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Bena Properties v. neuvosto

34

2016/C 410/56

Asia T-470/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Cham v. neuvosto

34

2016/C 410/57

Asia T-471/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

35

2016/C 410/58

Asia T-705/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

35

2016/C 410/59

Asia T-706/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Makhlouf v. neuvosto

35

2016/C 410/60

Asia T-707/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Souruh v. neuvosto

35

2016/C 410/61

Asia T-708/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Cham ja Bena Properties v. neuvosto

35

2016/C 410/62

Asia T-709/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

36

2016/C 410/63

Asia T-710/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Drex Technologies v. neuvosto

36

2016/C 410/64

Asia T-711/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Othman v. neuvosto

36

2016/C 410/65

Asia T-714/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2016 – Makhlouf v. neuvosto

36

2016/C 410/66

Asia T-9/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2016 – Skechers USA France v. EUIPO – IM Production (kengät)

36

2016/C 410/67

Asia T-237/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2016 – NI v. tietosuojavaltuutettu

37

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 410/68

Asia F-61/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Stepien ja Animali v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirto — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

38

2016/C 410/69

Asia F-75/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Wille ja Skovsboell v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirto — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

38

2016/C 410/70

Asia F-152/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Poniskaitis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirto — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

39

2016/C 410/71

Asia F-39/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Marinozzi v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirto — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskevat ehdotukset — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

40

2016/C 410/72

Asia F-87/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 6.6.2016 – Matzke v. komissio

40


FI

 

Top