Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 364, 3. lokakuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 364

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
3. lokakuuta 2016


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 364/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 364/02

Unionin yleiseen tuomioistuimeen 1. syyskuuta 2016 siirretyt asiat

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2016/C 364/03

Asia C-514/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 7.7.2016 – Valittajana HIT Groep BV ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Jänneteräksen eurooppalaiset markkinat — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Sakon määrän laskeminen — Sakon enimmäismäärä — ”Edellisen tilikauden” liikevaihto — Viittaus muuhun kuin riidanalaisen päätöksen tekemistä edeltäneeseen tilikauteen — Suhteellisuusperiaate)

9

2016/C 364/04

Asia C-404/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 19.7.2016 – Lombard Ingatlan Lízing Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Asia C-411/16 P: Valitus, jonka Holistic Innovation Institute on tehnyt 22.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-468/14, Holistic Innovation Institute v. komissio, 12.5.2016 antamasta tuomiosta

10

2016/C 364/06

Asia C-434/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 4.8.2016 – Peter Nowak v. Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Asia C-439/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 5.8.2016 – Rikosoikeudenkäynti Emil Mileviä vastaan

12

2016/C 364/08

Asia C-287/15: Unionin tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 12.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Società LIS Srl ja Società Cerutti Lorenzo Srl v. Abbanoa SpA, sekä muina osapuolina Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl ja Assisi Strade Srl

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 364/09

Asia T-297/16 P: Valitus, jonka Valéria Anna Gyarmathy on tehnyt 9.6.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-79/13, Gyarmathy v. EMCDDA, 18.5.2016 antamasta tuomiosta

13

2016/C 364/10

Asia T-381/16: Kanne 13.6.2016 – Düll v. EUIPO – Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Asia T-390/16: Kanne 22.7.2016 – Grupo Osborne v. EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship)

15

2016/C 364/12

Asia T-393/16: Kanne 25.7.2016 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Asia T-394/16: Kanne 25.7.2016 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Asia T-406/16: Kanne 22.7.2016 – Dogg Label v. EUIPO – Patrick Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Asia T-411/16: Kanne 31.7.2016 – Syriatel Mobile Telecom v. neuvosto

18

2016/C 364/16

Asia T-412/16: Kanne 31.7.2016 – Bena Properties v. neuvosto

19

2016/C 364/17

Asia T-413/16: Kanne 31.7.2016 – Cham v. neuvosto

19

2016/C 364/18

Asia T-414/16: Kanne 31.7.2016 – Drex Technologies v. neuvosto

20

2016/C 364/19

Asia T-415/16: Kanne 31.7.2016 – Almashreq Investment Fund v. neuvosto

20

2016/C 364/20

Asia T-416/16: Kanne 31.7.2016 – Othman v. neuvosto

21

2016/C 364/21

Asia T-426/16: Kanne 2.8.2016 – Perfumes y Aromas Artesanales v. EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Asia T-432/16: Kanne 26.7.2016 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Asia T-440/16: Kanne 5.8.2016 – Souruh v. neuvosto

23

2016/C 364/24

Asia T-441/16: Kanne 5.8.2016 – Tetra Pharm (1997) v. EUIPO – Sebapharma (SeboCalm)

23

2016/C 364/25

Asia T-445/16: Kanne 5.8.2016 – Schniga v. CPVO (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Asia T-449/16: Kanne 10.8.2016 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Asia T-450/16: Kanne 10.8.2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Asia T-451/16: Kanne 10.8.2016 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Asia T-452/16: Kanne 10.8.2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Asia T-454/16: Kanne 5.8.2016 – Arrigoni v. EUIPO – Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Asia T-457/16: Kanne 16.8.2016 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France)

28

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 364/32

Asia F-9/12 RENV: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 21.7.2016 – CC v. parlamentti (Henkilöstö — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen — Vahingonkorvauskanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Soveltuvien hakijoiden luettelon hallinnoinnissa tehdyt virheet — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EUR/A/151/98 — Yhdenvertainen kohtelu — Tuomion täytäntöönpanotoimet [luottamuksellinen] — Euroopan oikeusasiamiehen tutkimus) ( 1 )

29

2016/C 364/33

Asia F-130/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.7.2016 – Earlie v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Entinen virkamies — Vanhuuseläkkeestä tehdyt vähennykset — Entisen virkamiehen entiselle aviopuolisolle maksetut elatusmaksut — Kansallisen tuomioistuimen antama takavarikkomääräys — Takavarikon peruuttaminen — Uusi määräys, joka velvoittaa entisen virkamiehen antamaan parlamentille ohjeen maksaa elatusmaksua entiselle aviopuolisolleen — Entisen virkamiehen vahvistamat ohjeet — Entisen virkamiehen myöhemmät ohjeet lakkauttaa elatusavun maksu entiselle aviopuolisolleen — Parlamentin kieltäytyminen suorituksesta — Perheoikeus — Kansallisen tuomioistuimen yksinomainen toimivalta — Lojaalin yhteistyön velvoite)

29

2016/C 364/34

Asia F-48/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 18.7.2016 – Winkel v. EUIPO (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Vuoden 2013 arviointikierros — Arviointikertomus — Ilmeinen arviointivirhe — Palautumissuunnitelma — Virkamiehelle vastainen toimi — Tutkittavaksi ottaminen)

30

2016/C 364/35

Asia F-67/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.7.2016 – Opreana v. komissio (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Väliaikainen toimihenkilö, joka hoitaa pysyvää tointa — Määräaikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen — Raskauden tila — Toimihenkilölle vastainen toimi — Toimihenkilölle vastaisen toimen toteuttajan toimivallan puuttuminen — Oikeus tulla kuulluksi — Huolenpitovelvollisuus)

31

2016/C 364/36

Asia F-82/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2016 – De Nicola v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Sairausvakuutus — Sairauskulujen korvaamatta jättäminen — Laserhoito — Hoidon tieteellisen hyväksyttävyyden puuttuminen — Riippumattoman lääkärin nimeämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Toimivaltainen lääkäriliitto — Riippumattoman lääkärin lausunto — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus — Korvauksen epäämisen perusteet — Sairausvakuutusta koskevat sisäiset määräykset — Laserhoidon tarkoitus — Kipua lievittävät vaikutukset — Asiantuntijalääkärin ennakkolupa — Aineellinen vahinko — Ennenaikaiset johtopäätökset — Henkinen kärsimys — Määrittämätön summa — Tutkimatta jättäminen)

31

2016/C 364/37

Asia F-91/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2016 – AV v. komissio (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Työsuhde — Työsuhdetta edeltänyt lääkärintarkastus — Lääkärintarkastuksessa annetut puutteelliset ilmoitukset — Lääketieteellinen varauma — Lääketieteellisen varauman soveltaminen taannehtivasti — Työkyvyttömyyskorvauksen epääminen — Kumoaminen — Virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpano)

32

2016/C 364/38

Asia F-100/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2016 – De Nicola v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilökunta — Arvioiminen — Vuoden 2103 arviointikertomus — Muutoksenhakukomitean päätös)

33

2016/C 364/39

Asia F-104/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – U (TN1) v. komissio (Henkilöstö — Perhe-eläke — Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä oleva 18 ja 20 artikla — Entisen virkamiehen eloon jäänyt puoliso — Myöntäminen — Toinen avioliitto — Virkamiesten yhdenvertainen kohtelu)

33

2016/C 364/40

Asia F-112/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 20.7.2016 – HL v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Henkilöstösääntöjen 45 artikla — Vuoden 2014 ylennyskierros — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset — Pääjohtajien ja osastopäälliköiden laatima luettelo ylennettäväksi ehdotetuista virkamiehistä — Kantajan nimen jättäminen pois — Mahdollisuus riitauttaa ylennettäviksi ehdotetuista virkamiehistä laadittu luettelo pariteettikomiteassa — Ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu — Sekakomitean antamat lausunnot — Perusteluvelvollisuus)

34

2016/C 364/41

Asia F-113/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 20.7.2016 – Adriaen ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Henkilöstösääntöjen 45 artikla — Vuoden 2014 ylennyskierros — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset — Pääjohtajien ja osastopäälliköiden laatimat luettelot ylennettäväksi ehdotetuista virkamiehistä — Kantajien nimien jättäminen pois — Mahdollisuus riitauttaa ylennettäviksi ehdotetuista virkamiehistä laaditut luettelot pariteettikomiteassa — Ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu — Sekakomitean antamat lausunnot — Perusteluvelvollisuus)

35

2016/C 364/42

Asia F-123/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – GY v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/293/14 — Riittämätön pistemäärä kykyjen kartoitus -kokeessa — Arviointikeskuksessa järjestettyihin valintakokeisiin osallistumisen epääminen — Uudelleentarkastelua koskevan vaatimuksen hylkääminen)

35

2016/C 364/43

Asia F-125/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2016 – HB v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Vuoden 2014 ylennyskierros — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohta — Ansioiden vertailu — Vuoden 2011 ja 2012 arviointikertomukset — Äitiydestä johtuvat usean kuukauden poissaolot vuonna 2013 — Arvioinnista kokonaan puuttuva aineellinen arviointi kyseessä olevalta vuodelta — Päätös olla ylentämättä kantajaa vuonna 2014 — Perusteluvelvollisuus — Ansioiden vertaileva tarkastelu — Pariteettikomitean suosituksen puuttuminen — Pääsy kantajan sähköiseen henkilökansioon — Pariteettikomitean kokoonpano — Sukupuoleen perustuva syrjintä — Henkinen kärsimys)

36

2016/C 364/44

Asia F-126/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Barroso Truta ym. v. unionin tuomioistuin (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Aiemmin kansallisissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Työsopimuksista vastaavan viranomaisen ehdotus hyvitettävistä palvelusvuosista — Kehotus ottaa yhteyttä hallintoon selitysten saamiseksi ja siirtojen suorittamisen tarkoituksenmukaisuudesta keskustelemiseksi — Toimihenkilöiden suostumus heidän kansallisten eläkeoikeuksiensa siirrolle ilman ennakkosopimusta työsopimuksista vastaavan viranomaisen kanssa — Eläkeoikeuksien siirtojen lopullisuus — Vähimmäistoimeentulon säännön laatiminen myöhemmin — Henkilöstösääntöjen 77 artiklan neljäs kohta — Huolellisuusvelvoite — Työsopimuksista vastaavan viranomaisen antamien tietojen väitetty riittämättömyys hyvitettäviä palvelusvuosia koskevissa ehdotuksissa — Vahingonkorvauskanne — Oikeudenkäyntiä edeltävään hallinnolliseen menettelyyn liittyvien vaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

37

2016/C 364/45

Asia F-127/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 – Pinto Ferreira v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kurinpitoseuraamus — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 2 kohta — Pidättäminen osasta eläkettä — Viranhoitoon kuulumaton ulkopuolinen toiminta — Ennakkolupaa ei ole pyydetty)

37

2016/C 364/46

Asia F-131/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.7.2016 – Stips v. komissio (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö, jonka palkka maksetaan tutkimus- ja sijoitusmäärärahoista — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan d alakohta — Toistaiseksi voimassaoleva sopimus — Uudelleen määritteleminen ylempään palkkaluokkaan — Vuoden 2013 uudelleenmäärittely — Varainhoitovuoden päättyminen 1.1.2014 jälkeen — Asetuksen N:o 1023/2013 voimaantulo — Palkkaluokkaan AD 13 ylentämiseen sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohdan ja liitteessä I olevan A jakson 1 kohdan analoginen soveltaminen — Kieltäytyminen määrittelemästä palkkaluokkaan AD 12 kuuluvan väliaikaisen toimihenkilön palkkaluokkaa uudelleen — Mahdollisuus uudelleen määrittelyyn — Oikeusvarmuuden ja taannehtivuuskiellon periaatteet — Hyvää hallintotapaa koskeva oikeus)

38

2016/C 364/47

Asia F-132/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – HC v. komissio (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Peräkkäiset työsuhteet eri toimissa useissa unionin toimielimissä — Työttömyysjakson aiheuttama keskeytys — Kuuluminen keskeytyksettä unionin yhteiseen sairausvakuutusjärjestelmään — Uusi työsuhde — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 13 artikla — Ennen työhönottoa suoritettava lääkärintarkastus — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 32 artikla — Asianomainen ei ole ilmoittanut hänellä jo olevasta sairaudesta — Työsopimuksen tekemiseen valtuutetun viranomaisen myöhempi havainto — Lääketieteellisen varauman soveltaminen takautuvasti viiden vuoden ajan — Kiistäminen — Asian saattaminen työkyvyttömyyslautakunnan käsiteltäväksi — Lojaalisuusvelvollisuus — Työsopimuksen tekemiseen valtuutetun viranomaisen päätös, jolla toimihenkilöltä evätään kuudeksi vuodeksi mahdollisuus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen)

39

2016/C 364/48

Asia F-136/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 – HD v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Perhelisät — Koulutuslisä — Myöntämisedellytykset — Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohta — Muualta saatua vastaavaa lisää vastaavan määrän vähentäminen — Henkilöstösääntöjen 85 artikla — Perusteettoman edun palautus)

40

2016/C 364/49

Asia F-147/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.7.2016 – Meyrl v. parlamentti (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Irtisanominen — Oikeus tulla kuulluksi)

40

2016/C 364/50

Asia F-149/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.7.2016 – HG v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kolmannessa maassa työskentelevät virkamiehet — Hallinnon käyttöön antama majoitus — Velvollisuus asua käyttöön annetussa majoituksessa — Kurinpitomenettely — Kurinpitoseuraamus — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 99 artiklan 1 kohdan c alakohta — Ikälisien kertymisen keskeyttäminen — Vahingonkorvaus — Henkilöstösääntöjen 22 artikla)

41

2016/C 364/51

Asia F-1/16: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 – WQ (TN1) v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Sertifiointimenettely — Vuoden 2014 kierros — Kantajan nimen jättäminen pois koulutusohjelmaan valittujen virkamiesten listalta — Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)

41

2016/C 364/52

Asia F-134/11: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Cocchi ja Falcione v. komissio (Henkilöstö — Avustamisvelvollisuus — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Avustamispyynnön hylkääminen — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva hakemus — Eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan hakemuksen peruuttaminen oikeudenkäynnin kuluessa — Hylättyä avustamispyyntöä koskevan lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2016/C 364/53

Asia F-112/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Bouvret ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Kansallisissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

43

2016/C 364/54

Asia F-146/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Mommer v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

43

2016/C 364/55

Asia F-23/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Animali ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

44

2016/C 364/56

Asia F-39/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Sajewicz-Świackiewcz v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti tehty päätös palvelusvuosihyvityksen huomioon ottamisesta — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

45

2016/C 364/57

Asia F-74/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Mommer v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta, joka koskee eläkeoikeuksien siirtoa — Muiden eläkejärjestelmien perusteella saavutettujen eläkeoikeuksien siirto unionin eläkejärjestelmään — Palvelusvuosien hyvittämisestä tehty päätös, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä — Työjärjestyksen 81 artikla — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

45

2016/C 364/58

Asia F-94/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Piessevaux v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet — Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Oikeudenkäyntiväite — Asianosaiselle vastaisen toimen käsite — Työjärjestyksen 83 artikla)

46

2016/C 364/59

Asia F-102/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Urena de Poznanski v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamisesta tehty päätös, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevia 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä — Työjärjestyksen 81 artikla — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osin puuttuvat ja joka on osin selvästi perusteeton)

47

2016/C 364/60

Asia F-119/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Martens ja Olsson v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet — Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Oikeudenkäyntiväite — Asianosaiselle vastaisen toimen käsite — Työjärjestyksen 83 artikla)

47

2016/C 364/61

Asia F-121/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Poniskaitis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Kantajalle hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista koskeva virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan mukainen uusia täytäntöönpanosäännöksiä koskeva päätös — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

48

2016/C 364/62

Asia F-43/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 20.7.2016 – Gaj v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton — Työjärjestyksen 81 artikla)

49

2016/C 364/63

Asia F-45/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Esen v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet — Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Oikeudenkäyntiväite — Asianosaiselle vastaisen toimen käsite — Työjärjestyksen 83 artikla)

49

2016/C 364/64

Asia F-46/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Hoeve v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet — Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Oikeudenkäyntiväite — Asianosaiselle vastaisen toimen käsite — Työjärjestyksen 83 artikla)

50

2016/C 364/65

Asia F-70/14 DISS: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 21.7.2016 – Simon v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet — Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Asianosaiselle vastaisen toimen käsite — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Työjärjestyksen 81 artikla)

51

2016/C 364/66

Asia F-108/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 20.7.2016 – Belis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

51

2016/C 364/67

Asia F-117/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Cat v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

52

2016/C 364/68

Asia F-133/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Poniskaitis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Palvelusvuosien hyväksilukemisesta tehty päätös, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevia 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia täytäntöönpanosäännöksiä — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

53

2016/C 364/69

Asia F-138/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 20.7.2016 – Polizzi v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirto — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Kanteen tutkimatta jättäminen — Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta — Työjärjestyksen 83 artikla)

53

2016/C 364/70

Asia F-28/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Simon v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

54

2016/C 364/71

Asia F-68/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18.7.2016 – Possanzini v. Frontex (Henkilöstö — Frontexin henkilökunta — Väliaikainen toimihenkilö — Vuoden 2009 arviointikertomuksen perusteella tehty päätös olla uusimatta kantajan työsopimusta — Todiste kertomuksen tiedoksiannosta puuttuu — Virkamiestuomioistuimen kumoama toimi — Tuomion täytäntöönpano — Arviointikertomuksen tiedoksiantaminen — Kertomuksen laatimisen ja tiedoksiantamisen viivästyminen)

55

2016/C 364/72

Asia F-70/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Polizzi v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Muissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Palvelusvuosien hyväksilukemisesta tehty päätös, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevia 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia täytäntöönpanosäännöksiä — Työjärjestyksen 81 artikla — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osin puuttuvat, ja joka on osin selvästi perusteeton)

55

2016/C 364/73

Asia F-103/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.7.2016 – Trampuz v. komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Sairausvakuutusjärjestelmä — Sairauskulujen ennakkomaksun takaisinperiminen — Virkamiestuomioistuimen antaman kumoamistuomion täytäntöönpano — Oikeudenkäyntiväite — Oikeudenkäyntiä edeltävään menettelyyn liittyvien vaatimusten noudattamatta jättäminen — Asianosaiselle vastainen toimi — Eläkelaskelma — Valitusta koskeva vaatimus — Myöhästyminen — Työjärjestyksen 83 artikla)

56

2016/C 364/74

Asia F-143/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18.7.2016 – Dietrich v. parlamentti (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Työsopimuksen ennenaikainen päättyminen — Irtisanomisajan päättyminen — Irtisanomisajan keskeyttäminen — Irtisanomisajan uusi päättymisaika — Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen — Myöhään tehty valitus — Oikeudenkäyntiväite — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Työjärjestyksen 83 artikla)

57

2016/C 364/75

Asia F-5/16: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 21.7.2016 – Stanley v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen vaatimus — Vaatimus työsopimuksen uudelleenluokittelemiseksi — Kohtuullinen aika — Toimivallan puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

57

2016/C 364/76

Asia F-38/16: Kanne 28.7.2016 – ZZ v. parlamentti

58

2016/C 364/77

Asia F-93/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 18.7.2016 – HE v. komissio

58


(*1)Henkilötietojen käsittelyn puitteissa yksilöiden suojaamiseksi poistettu tieto.(*1)Henkilötietojen käsittelyn puitteissa yksilöiden suojaamiseksi poistettu tieto.

 


 

(1)   Luottamukselliset tiedot peitetty.

FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top