EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:335:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 335, 12. syyskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
12. syyskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 335/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 335/02

Asia C-648/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto jaosto) 30.6.2016 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Euroopan unionin vesipolitiikka — Direktiivi 2000/60/EY — Pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan valvonta — Vesipiirin hoitosuunnitelma)

2

2016/C 335/03

Asia C-200/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2016 (Tribunalul Sibiun – Romania esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Silvia Georgiana Câmpean v. Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, josta on tullut Serviciul Fiscal Municipal Mediaș jaAdministrația Fondului pentru Mediu (Ennakkoratkaisupyyntö — Vilpittömän yhteistyön periaate — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet — Kansallinen lainsäädäntö, jossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat perusteettomasti kannettujen verojen palauttamista korkoineen — Sellaisten tuomioistuinratkaisujen täytäntöönpano, jotka koskevat tällaisia unionin oikeusjärjestykseen perustuvia oikeuksia veron palauttamiseen — Viiden vuoden ajalle jaksotettu palautus — Palauttamiselle asetettu edellytys siitä, että käytettävissä on tiettyjä verotuloja — Pakkotäytäntöönpanomahdollisuuden puuttuminen)

3

2016/C 335/04

Asia C-288/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Timiș – Romania) – Silvia Ciup v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (Ennakkoratkaisupyyntö — Vilpittömän yhteistyön periaate — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet — Kansallinen lainsäädäntö, jossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat perusteettomasti kannettujen verojen palauttamista korkoineen — Sellaisten tuomioistuinratkaisujen täytäntöönpano, jotka koskevat tällaisia unionin oikeusjärjestykseen perustuvia oikeuksia veron palauttamiseen — Viiden vuoden ajalle jaksotettu palautus — Palauttamiselle asetettu edellytys siitä, että käytettävissä on tiettyjä verotuloja — Pakkotäytäntöönpanomahdollisuuden puuttuminen)

4

2016/C 335/05

Asia C-406/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – Puola) – XX v. XX (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/18/EY — Julkiset rakennusurakat — Tarjoajille sopimuksen tietyn prosenttiosuuden täytäntöönpanosta alihankintaan turvautumatta asetetun vaatimuksen sääntöjenmukaisuus — Asetus (EY) N:o 1083/2006 — Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset — Jäsenvaltioiden velvollisuus suorittaa rahoitusoikaisuja havaittujen sääntöjenvastaisuuksien osalta — Sääntöjenvastaisuuden käsite — Oikaisun tarve unionin oikeuden noudattamatta jättämisen tapauksessa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemisten alalla)

5

2016/C 335/06

Yhdistetyt asiat C-458/14 ja C-67/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ja Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Italia) – Promoimpresa srl (C-458/14) v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia sekä Mario Melis ym. (C-67/15) v. Comune di Loiri Porto San Paolo ja Provincia di Olbia Tempio (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat ja sijoittautumisvapaus — SEUT 49 artikla — Direktiivi 2006/123/EY — 12 artikla — Taloudellisesti merkittävät meri-, järvi- ja jokialueiden konsessiot — Automaattinen jatkaminen — Tarjouskilpailumenettelyn puuttuminen)

6

2016/C 335/07

Asia C-476/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Citroën Commerce GmbH v. Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivit 98/6/EY ja 2005/29/EY — Kuluttajansuoja — Mainos, jossa ilmoitetaan hinta — Käsitteet ”tarjous” ja ”hinta veroineen” — Velvollisuus sisällyttää moottoriajoneuvon myyntihintaan kyseisen ajoneuvon toimituksesta aiheutuvat muut väistämättömät kustannukset)

6

2016/C 335/08

Asia C-486/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti Piotr Kossowskia vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus — 54 artikla ja 55 artiklan 1 kappaleen a kohta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 50 artikla — Ne bis in idem periaate — Syytettyä henkilöä koskevan syytteen tutkittavaksi ottaminen jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun syyttäjäviranomainen toisessa jäsenvaltiossa on päättänyt häntä vastaan aloitetun rikosoikeudellisen menettelyn ilman perusteellista esitutkintaa — Asiaa ei ole arvioitu aineellisesti)

7

2016/C 335/09

Asia C-567/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel de Paris – Ranska) – Genentech Inc. v. Hoechst GmbH ja Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — SEUT 101 artikla — Käyttölupasopimus, johon ei liity yksinoikeutta — Patentti — Patenttia ei ole loukattu — Lupamaksuvelvollisuus)

8

2016/C 335/10

Asia C-614/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.7.2016 (Sofiyski gradski sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Atanas Ognyanov (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 267 artikla — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla — Ennakkoratkaisupyynnön sisältö — Kansallinen oikeussääntö, jossa velvoitetaan kansallinen tuomioistuin luopumaan asian käsittelystä, koska se on selostaessaan ennakkoratkaisupyynnössä asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat esittänyt alustavan kantansa — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artiklan toinen kohta ja 48 artiklan 1 kohta)

8

2016/C 335/11

Asia C-6/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van Staate – Belgia) – TNS Dimarso NV v. Vlaams Gewest (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset palveluhankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 53 artiklan 2 kohta — Sopimuksen tekemisen perusteet — Taloudellisesti edullisin tarjous — Arviointimenetelmä — Painotussäännöt — Hankintaviranomaisen velvollisuus täsmentää hankintailmoituksessa sopimuksen tekoperusteiden painottaminen — Velvollisuuden ulottuvuus)

9

2016/C 335/12

Asia C-18/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Brisal – Auto Estradas do Litoral SA ja KBC Finance Ireland v. Fazenda Pública (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rajoitukset — Verolainsäädäntö — Korkotulojen verotus — Kotimaisten ja ulkomaisten finanssilaitosten erilainen kohtelu)

10

2016/C 335/13

Asia C-19/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht München I) – Verband Sozialer Wettbewerb eV v. Innova Vital GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Asetus (EY) N:o 1924/2006 — Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet — 1 artiklan 2 kohta — Soveltamisala — Lopulliselle kuluttajalle sellaisenaan toimitettavat elintarvikkeet — Väitteet, jotka on esitetty ei-kaupallisessa viestinnässä, joka on suunnattu yksinomaan terveydenhoidon ammattilaisille)

10

2016/C 335/14

Asia C-46/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Central Administrativo Sul – Portugali) – Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA v. AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan toinen luetelmakohta — Talouden toimijoiden tekninen pätevyys — Välitön oikeusvaikutus — Todistuskeinot — Yksityisen ostajan antaman todistuksen ja tarjoajan antaman yksipuolisen vakuutuksen välinen hierarkkinen suhde — Suhteellisuusperiaate — Kielto tehdä olennaisia muutoksia säädettyihin todistuskeinoihin)

11

2016/C 335/15

Asia C-70/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – Emmanuel Lebek v. Janusz Domino (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 34 artiklan 2 alakohta — Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja — Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Epäämisperusteet — Haastetta ei ole annettu ajoissa tiedoksi poisjääneelle vastaajalle — Muutoksenhaun käsite — Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus — Asetus (EY) N:o 1393/2007 — 19 artiklan 4 kohta — Oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden asiakirjojen tiedoksianto — Määräaika, jossa menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi)

12

2016/C 335/16

Asia C-97/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Sprengen/Pakweg Douane BV v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Nimikkeet 8471 ja 8521 — Selittävät huomautukset — Informaatioteknologiatuotteiden kaupasta tehty sopimus — ”Screenplays”)

13

2016/C 335/17

Asia C-111/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Upravno sodišče – Slovenia) – Občina Gorje v. Slovenian tasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen maatalouspolitiikka — Asetus (EY) N:o 1698/2005 — Asetus (EU) N:o 65/2011 — Maaseuturahastosta maksettava rahoitus — Tuki maaseudun kehittämiseen — Toimien ja menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt — Ajallinen edellytys — Sulkeminen kokonaan ulkopuolelle — Tuen vähentäminen)

13

2016/C 335/18

Asia C-115/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Englanti ja Wales) – Secretary of State for the Home Department v. NA (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 20 ja SEUT 21 artikla — Direktiivi 2004/38/EY — 13 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta — Asetus N:o 1612/68 — 12 artikla — Unionin kansalaisen perheenjäsenten oleskeluoikeus — Unionin kansalaisen ja kolmannen maan kansalaisen välinen avioliitto — Perheväkivalta — Avioero, jota ennen unionin kansalainen on poistunut maasta — Sellaisen kolmannen maan kansalaisen oleskeluoikeuden säilyminen, jolla on puolisoiden yhteisten lasten, jotka ovat unionin kansalaisia, huoltajuus)

14

2016/C 335/19

Asia C-123/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Max-Heinz Feilen v. Finanzamt Fulda (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Perintövero — Jäsenvaltion säännöstö, jossa säädetään perintöveron alentamisesta, jota sovelletaan jäämistöihin, jotka sisältävät omaisuutta, joka on jo ollut kuoleman johdosta tapahtuvan sellaisen saannon kohteena, josta on kannettu perintöveroa kyseisessä jäsenvaltiossa — Rajoitus — Oikeuttaminen — Verojärjestelmän johdonmukaisuus)

15

2016/C 335/20

Asia C-134/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2016 (Sächsisches Oberverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Lidl GmbH & Co. KG v. Freistaat Sachsen (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 543/2008 — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Kaupan pitämisen vaatimukset — Valmiiksi pakattu siipikarjanliha — Velvollisuus esittää kokonaishinta ja painoyksikköhinta valmispakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä merkinnässä — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 16 artikla — Elinkeinovapaus — Oikeasuhteisuus — SEUT 40 artiklan 2 kohdan toinen alakohta — Syrjintäkielto)

16

2016/C 335/21

Asia C-176/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Guy Riskin ja Geneviève Timmermans v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — SEUT 63 ja SEUT 65 artikla — SEU 4 artikla — Välitön verotus — Osinkojen verotus — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Kolmas valtio — Soveltamisala)

16

2016/C 335/22

Asia C-178/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – Puola) – Alicja Sobczyszyn v. Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Ennakkoratkaisupyyntö — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Opettajat — Kuntoutusloma — Vuosiloma, joka on samanaikainen kuntoutusloman kanssa — Oikeus pitää vuosiloma muuna ajanjaksona)

17

2016/C 335/23

Asia C-187/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Düsseldorf) – Joachim Pöpperl v. Land Nordrhein-Westfalen (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 45 artikla — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Jäsenvaltion virkamies, joka on lähtenyt julkishallinnon palveluksesta työskennelläkseen toisessa jäsenvaltiossa — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään julkishallinnon palveluksessa saavutettujen vanhuuseläkeoikeuksien menettämisestä ja taannehtivasta vakuuttamisesta yleisessä vanhuuseläkejärjestelmässä)

18

2016/C 335/24

Asia C-196/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Paris – Ranska) – Granarolo SpA v. Ambrosi Emmi France SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 5 artiklan 1 ja 3 alakohta — Toimivaltainen tuomioistuin — Käsitteet ”sopimusta koskeva asia” ja ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskeva asia” — Vakiintuneen liikesuhteen äkillinen katkaiseminen — Vahingonkorvauskanne — Käsitteet ”irtaimen tavaran kauppa” ja ”palvelujen suorittaminen”)

18

2016/C 335/25

Asia C-205/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Judecătoria Sibiu – Romania) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov v. Vasile Toma ja Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa — Prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaate — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet — Sellaisen tuomioistuinratkaisun pakkotäytäntöönpanomenettely, jolla unionin oikeuden vastaisesti kannettu vero määrätään palautettavaksi — Viranomaisten vapauttaminen tietyistä tuomioistuinmaksuista — Unionin tuomioistuimen toimivalta)

19

2016/C 335/26

Asia C-210/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.7.2016 – Valittajana Puolan tasavalta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — EMOTR ja maaseuturahasto — Unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1257/1999 ja asetus N:o 1698/2005 — Maanviljelijöiden varhaiseläke — Henkilö luopuu pysyvästi kaikesta kaupallisen maatalouden harjoittamisesta)

20

2016/C 335/27

Asia C-222/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Pécsi Törvényszék – Unkari) – Hőszig Kft. v. Alstom Power Thermal Services (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeuspaikkalauseke — Oikeudellinen yhteistyö siviilioikeudellisissa asioissa — Tuomioistuinten toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 23 artikla — Yleisiin sopimusehtoihin otettu lauseke — Osapuolten tällaisille ehdoille antama hyväksyntä — Tällaisen lausekkeen pätevyys ja täsmällisyys)

20

2016/C 335/28

Asia C-230/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.7.2016 (Rechtbank Den Haagin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Brite Strike Technologies Inc. v. Brite Strike Technologies SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 22 artiklan 4 alakohta — Tuomioistuinten toimivalta teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä riita-asioissa — 71 artikla — Jäsenvaltioiden erityisillä oikeudenaloilla tekemät sopimukset — Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva Benelux-maiden sopimus — Tuomioistuinten toimivalta Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissä riita-asioissa — SEUT 350 artikla)

21

2016/C 335/29

Asia C-270/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 30.6.2016 – Valittajana Belgian kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Belgian viranomaisten myöntämät tuet nautaeläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seulontatestien rahoittamiseksi — Valikoiva etu — Päätös, jossa kyseiset tuet todettiin osaksi sisämarkkinoille soveltumattomiksi)

22

2016/C 335/30

Asia C-271/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 14.7.2016 – Valittajana Sea Handling SpA (selvitystilassa) sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua Euroopan unionin toimielinten asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — 4 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta — Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin — Virheellinen tulkinta — Perusteluvelvollisuus — Valtiontukien valvontamenettelyyn liittyvät asiakirjat — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suoja — Yleinen olettama, jonka mukaan asiakirjoihin tutustumisesta tehtävää poikkeusta sovelletaan hallintomenettelyn koko asiakirja-aineistoon — Yleisen luottamuksellisuutta koskevan olettaman ulottuvuus — Oikeus tutustua tutkintamenettelyn perustana olevaan kanteluun — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Ylivoimainen yleinen etu)

22

2016/C 335/31

Asia C-335/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Maria Cristina Elisabetta Ornano v. Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — EY:n perustamissopimuksen 119 artikla (josta on tullut EY 141 artikla) — Direktiivi 75/117/ETY — Mies- ja naispuolisten työntekijöiden samapalkkaisuus — 1 artikla — Direktiivi 92/85/ETY — Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä — 11 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan b alakohta ja 11 artiklan 3 alakohta — Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla tuomarit saavat korvauksen kuluista, joita heille aiheutuu heidän hoitaessaan tehtäviään — Oikeutta korvaukseen ei ole tuomarilla, joka on pitänyt pakollisen äitiysloman ennen 1.1.2005)

23

2016/C 335/32

Asia C-416/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Bucureşti – Romania) – Selena România Srl v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București (Ennakkoratkaisupyyntö — Kauppapolitiikka — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 13 artikla — Kiertäminen — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 791/2011 — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat lasikuidusta valmistetut seulakankaat — Polkumyyntitullit — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 437/2012 — Lähettäminen Taiwanista — Tutkimuksen vireille paneminen — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 21/2013 — Polkumyyntitullin laajentaminen — Ajallinen soveltamisala — Taannehtivuuskiellon periaate — Yhteisön tullikoodeksi — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin)

24

2016/C 335/33

Asia C-447/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský soud v Ostravě – Tšekin tasavalta) – Ivo Muladi v. Krajský úřad Moravskoslezského kraj (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Direktiivi 2003/59/EY — Perustason ammattipätevyys — 4 artikla — Saavutetut oikeudet — Ennen 4 artiklassa säädettyjä päiviä myönnettyjen ajokorttien haltijat — Vapautus pakollisen perustason ammattipätevyyden hankkimisesta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa asetetaan kyseisen vapautuksen soveltamisen lisäedellytykseksi osallistuminen edeltävään 35 tunnin pituiseen jatkokoulutukseen)

25

2016/C 335/34

Asia C-464/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 30.6.2016 (Landesgericht Wiener Neustadtin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Admiral Casinos & Entertainment AG v. Balmatic Handelsgesellschaft mbH ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Onnenpelit — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa kielletään rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla pienimuotoisen peliautomaattitoiminnan (kleines Glücksspiel) harjoittaminen ilman toimivaltaisen viranomaisen myöntämää toimilupaa — Rajoitus — Oikeuttaminen — Oikeasuhteisuus — Oikeasuhteisuuden arvioiminen sekä tavoitteiden, jotka kyseisellä säännöstöllä oli sen antamisajankohtana, että vaikutusten, jotka sillä on täytäntöönpanonsa aikana, perusteella — Empiirisesti varmoiksi todetut vaikutukset)

25

2016/C 335/35

Asia C-494/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nejvyšší soud – Tšekki) – Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA ja Burberry Ltd v. Delta Center a.s. (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2004/48/EY — Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen — Käsite ”välittäjä, jonka palveluja käytetään teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamiseksi” — Kauppahallin vuokralainen, joka vuokraa myyntipaikkoja edelleen — Mahdollisuus osoittaa kieltotuomio kyseiselle vuokralaiselle — Direktiivin 11 artikla)

26

2016/C 335/36

Asia C-85/16 P: Valitus, jonka Kenzo Tsujimoto on tehnyt 12.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-414/13, Tsujimoto v. EUIPO, 2.12.2015 antamasta tuomiosta

27

2016/C 335/37

Asia C-86/16 P: Valitus, jonka Kenzo Tsujimoto on tehnyt 12.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-522/13, Tsujimoto v. EUIPO, 2.12.2015 antamasta tuomiosta

28

2016/C 335/38

Asia C-88/16 P: Valitus, jonka European Dynamics Luxembourg SA ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ovat tehneet 12.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-553/13, European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. Fusion for Energy, 2.12.2015 antamasta tuomiosta

30

2016/C 335/39

Asia C-218/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 19.4.2016 – Aleksandra Kubicka

30

2016/C 335/40

Asia C-277/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 18.5.2016 – Polkomtel Sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Asia C-278/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Aachen (Saksa) on esittänyt 19.5.2016 – Rikosoikeudenkäynti Frank Sleutjesia vastaan

31

2016/C 335/42

Asia C-307/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 30.5.2016 – Stanisław Pieńkowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

32

2016/C 335/43

Asia C-308/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 30.5.2016 – Kozuba Premium Selection sp. z o.o., jonka kotipaikka on Varsova v. Dyrektor Izby Skarbowej, Varsova

32

2016/C 335/44

Asia C-309/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Itävalta) on esittänyt 31.5.2016 – Corbin Opportunity Fund, L.P., Corbin Capital Partners, Redwood Drawdown Master Fund, L.P., Redwood Opportunity Master Fund Ltd, Redwood Capital Management LLC, Pontus Holdings Ltd ja RMF Financial Holdings Sàrl v. Finanzmarktaufsichtsbehörde

33

2016/C 335/45

Asia C-330/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Varsovan alueellisen tuomioistuimen XXIII talousasioita käsittelevä muutoksenhakuosasto, Puola) on esittänyt 10.6.2016 – Piotr Zarski v. Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Asia C-346/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Kehl (Saksa) on esittänyt 21.6.2016 – Rikosoikeudenkäynti C:tä vastaan

34

2016/C 335/47

Asia C-349/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) on esittänyt 24.6.2016 – T.KUP SAS v. Belgian valtio

35

2016/C 335/48

Asia C-355/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 28.6.2016 – Christian Picart v. Ministre des Finances et des Comptes publics

36

2016/C 335/49

Asia C-356/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Brysselin hollanninkielinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) (Belgia) on esittänyt 27.6.2016 – Rikosoikeudenkäynti Wamo BVBA:ta ja Luc Cecile Jozef Van Molia vastaan

36

2016/C 335/50

Asia C-357/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 28.6.2016 – UAB ”Gelvora” v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

37

2016/C 335/51

Asia C-358/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative (Luxemburg) on esittänyt 24.6.2016 – Asianajaja Pierre Delandmeter ja Patrick Littaye v. Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

38

2016/C 335/52

Asia C-359/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (kassaatiotuomioistuin) (Belgia) on esittänyt 24.6.2016 – Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA ja Alnur BVBA v. Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Asia C-365/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 4.7.2016 – Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, aikaisemmin GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE ja Zodiac Aerospace v. Ministre des Finances et des Comptes publics

39

2016/C 335/54

Asia C-367/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 5.7.2016 – Openbaar Ministerie v. Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Asia C-381/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 11.7.2016 – Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Asia C-385/16 P: Valitus, jonka Sharif University of Technology on tehnyt 11.7.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-52/15, Sharif University of Technology v. neuvosto, 28.4.2016 antamasta tuomiosta

41

2016/C 335/57

Asia C-396/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 15.7.2016 – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (tällä hetkellä maksukyvyttömyystilanteessa) v. Slovenian valtio

42

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 335/58

Asia T-347/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.7.2016 – Yanukovych v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Vaatimusten mukauttaminen — Kantajan menehtyminen — Tutkimatta jättäminen — Näyttö luetteloon merkitsemisen asianmukaisuudesta — Selvästi hyväksyttävä kanne)

44

2016/C 335/59

Asia T-380/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.6.2016 – Pshonka v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Kanteen nostamisen määräaika — Tutkittavaksi ottaminen — Näyttö luetteloon merkitsemisen asianmukaisuudesta — Kanne, joka on selvästi hyväksyttävä)

45

2016/C 335/60

Asia T-770/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.7.2016 – Italia v. komissio (EAKR — Asetus (EY) N:o 1083/2006 — Rajat ylittävä yhteistyöohjelma ”Italia – Malta 2007–2013” — Määräaikojen ylittäminen — Ilman eri toimenpidettä tapahtuva vapauttaminen — Oikeasuhteisuus — Yhteistyöperiaate — Kumppanuusperiaate — Ylivoimainen este — Perusteluvelvollisuus — Selvästi täysin perusteeton kanne)

46

2016/C 335/61

Asia T-368/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2016 – Alcimos Conculting v. EKP (Kumoamiskanne — Korvauskanne — EKP:n neuvoston tekemät päätökset — Hätärahoituksena annettava maksuvalmiusapu kreikkalaisille pankeille — Yläraja — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen

46

2016/C 335/62

Asia T-677/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.7.2016 – Panzeri v. parlamentti ja komissio (Kumoamiskanne — Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen määrien takaisinperintä — Riidanalaisen toimen korvaaminen toisella oikeudenkäynnin aikana — Lausunnon antamisen raukeaminen — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

47

2016/C 335/63

Asia T-729/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.7.2016 – MSD Animal Health Innovation ja Intervet international v. EMA (Välitoimihakemus — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — EMA:n hallussa olevat asiakirjat, jotka koskevat yrityksen lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä toimittamia tietoja — Päätös antaa kolmannelle oikeus tutustua asiakirjoihin — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyys — Fumus boni juris — Intressivertailu)

48

2016/C 335/64

Asia T-382/16: Kanne 21.7.2016 – Asna/EUIPO – Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Asia T-389/16: Kanne 22.7.2016 – AIA v. EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Asia T-398/16: Kanne 26.7.2016 – Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Asia T-402/16: Kanne 22.7.2016 – Berliner Stadtwerke v. EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Asia T-403/16: Kanne 28.7.2016 – Stada Arzneimittel v. EUIPO – Vivatech (Immunostad)

51

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 335/69

Asia F-29/16: Kanne 14.6.2016 – ZZ ym. v. komissio

53

2016/C 335/70

Asia F-36/16: Kanne 12.7.2016 – ZZ v. komissio

54

2016/C 335/71

Asia F-37/16: Kanne 29.7.2016 – ZZ v. EIP

54


FI

 

Top