Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 243, 4. heinäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 243

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
4. heinäkuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 243/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 243/02

Tuomareiden jakautuminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 243/03

Asia C-128/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Staatssecretaris van Financiën v. Het Oudeland Beheer BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Verolliset liiketoimet — Yrityksestä saatujen tavaroiden ottaminen yrityksen tarpeiden mukaiseen käyttöön — Rinnastaminen vastikkeelliseen luovutukseen — Veron peruste)

5

2016/C 243/04

Yhdistetyt asiat C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.4.2016 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Itävalta), Raad van State (Alankomaat) ja Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) – Borealis Polyolefine GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV ym. v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA ja Linde Gas Italia Srl v. Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Presidenza del Consiglio dei Ministri, (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA v. Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ja Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA v. Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ja Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14) ja Dalmine SpA v. Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ja Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Ennakkoratkaisupyyntö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artiklan 5 kohta — Päästöoikeuksien jakomenetelmä — Päästöoikeuksien jakaminen maksutta — Yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen laskentatapa — Päätös 2011/278/EU — 15 artiklan 3 kohta — Päätös 2013/448/EU — 4 artikla — Liite II — Pätevyys)

6

2016/C 243/05

Asia C-346/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.5.2016 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEU 4 artiklan 3 kohta — SEUT 288 artikla — Direktiivi 2000/60/EY — Unionin vesipolitiikka — 4 artiklan 1 kohta — Pintavesimuodostumien tilan huononemisen ehkäiseminen — 4 artiklan 7 kohta — Poikkeus huonontamiskiellosta — Erittäin tärkeä yleinen etu — Lupa vesivoimalaitoksen rakentamiseen Schwarze Sulm -jokeen (Itävalta) — Veden tilan huononeminen)

8

2016/C 243/06

Asia C-358/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2016 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2014/40/EU — 2 artiklan 25 alakohta, 6 artiklan 2 kohdan b alakohta, 7 artiklan 1–5 kohta, 7 kohdan ensimmäinen virke ja 12–14 kohta sekä 13 artiklan 1 kohdan c alakohta — Pätevyys — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — Sellaisten tupakkatuotteiden markkinoille saattamista koskeva kielto, joissa on jokin tunnusomainen maku — Mentolia sisältävät tupakkatuotteet — Oikeusperusta — SEUT 114 artikla — Suhteellisuusperiaate — Toissijaisuusperiaate)

8

2016/C 243/07

Asia C-477/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Pillbox 38 (UK) Ltd v. Secretary of State for Health (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2014/40/EU — 20 artikla — Sähkösavukkeet ja täyttösäiliöt — Pätevyys — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Suhteellisuusperiaate ja oikeusvarmuuden periaate — Toissijaisuusperiaate — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 16 ja 17 artikla)

9

2016/C 243/08

Asia C-520/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Gemeente Borsele v. Staatssecretaris van Financiën ja Staatssecretaris van Financiën v. Gemeente Borsele (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 9 artiklan 1 kohta — Verovelvolliset — Liiketoiminta — Käsite — Koulukuljetukset)

10

2016/C 243/09

Asia C-528/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 27.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Asetus (EY) N:o 1186/2009 — 3 artikla — Tuontitullittomuus — Henkilökohtainen omaisuus — Asuinpaikan muuttaminen kolmannesta maasta jäsenvaltioon — Vakituisen asuinpaikan käsite — Tilanne, jossa vakituinen asuinpaikka on samanaikaisesti jäsenvaltiossa ja kolmannessa maassa, ei ole mahdollinen — Vakituisen asuinpaikan määrittämisperusteet)

10

2016/C 243/10

Yhdistetyt asiat C-532/14 ja C-533/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – Toorank Productions BV v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Tullinimike 2206 — Tullinimike 2208 — Käymisteitse ja sitä seuraavan puhdistuksen avulla valmistetut alkoholijuomat — Lisäaineiden lisääminen käymisteitse ja sitä seuraavan puhdistuksen avulla valmistettuihin alkoholijuomiin — Juomat, jotka ovat menettäneet tullinimikkeeseen 2206 kuuluvien juomien ominaisuudet)

11

2016/C 243/11

Asia C-547/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Queen, Philip Morris Brands SARL:n, Philip Morris Ltd:n ja British American Tobacco UK Ltd:n hakemuksesta v. Secretary of State for Health (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2014/40/EU — 7 ja 18 artikla sekä 24 artiklan 2 ja 3 kohta — 8 artiklan 3 kohta, 9 artiklan 3 kohta, 10 artiklan 1 kohdan a, c ja g alakohta, 13 artikla ja 14 artikla — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — Pätevyys — Oikeusperusta — SEUT 114 artikla — Suhteellisuusperiaate — Toissijaisuusperiaate — Unionin perusoikeudet — Sananvapaus — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 11 artikla)

12

2016/C 243/12

Asia C-233/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 28.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administratīvā apgabaltiesa – Latvia) – SIA ”Oniors Bio” v. Valsts ieņēmumu dienests (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (ETY) N:o 2658/87 — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Alanimikkeet 1517 90 91 ja 1518 00 31 — Nestemäinen jalostamaton ja haihtumaton rapsiöljystä (88 %) ja auringonkukkaöljystä (12 %) koostuva kasviöljyseos)

13

2016/C 243/13

Asia C-358/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.5.2016 – Valittajana Bank of Industry and Mine ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Iraniin kohdistuvat pakottavat toimenpiteet — Luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varoja ja taloudellisia resursseja on jäädytetty — Toimeenpanoasetus (EU) N:o 945/2012 — Oikeudellinen perusta — Edellytys, joka koskee aineellista, logistista tai rahoituksellista tukea Iranin hallitukselle — Se, että osa valtionyhtiön voitoista maksetaan Iranin valtiolle)

14

2016/C 243/14

Asia C-384/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 28.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona – Espanja) – Alta Realitat SL v. Erlock Film ApS ja Ulrich Thomsen (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa — Oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden asiakirjojen tiedoksianto — Asetus (EY) N:o 1393/2007 — 8 artikla — Asiakirjan käännös puuttuu — Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen — Asiakirjan vastaanottajan kielitaito — Lähettävän jäsenvaltion sen tuomioistuimen harjoittama valvonta, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu)

14

2016/C 243/15

Asia C-607/15 P: Valitus, jonka Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság on tehnyt 18.11.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-453/14, Pannonhalmi Főapátság v. parlamentti, 10.9.2015 antamasta tuomiosta

15

2016/C 243/16

Asia C-146/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.3.2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V v. DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Asia C-186/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Oradea (Romania) on esittänyt 1.4.2016 – Ruxandra-Paula Andriciuc ym. v. Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Asia C-215/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 18.4.2016 – Elecdey Carcelén SA v. Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla de la Mancha

17

2016/C 243/19

Asia C-216/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 18.4.2016 – Energías Eólicas de Cuenca SA v. Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla de la Mancha

18

2016/C 243/20

Asia C-220/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 20.4.2016 – Iberenova Promociones SAU v. Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla de la Mancha

19

2016/C 243/21

Asia C-221/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 20.4.2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA v. Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla de la Mancha

20

2016/C 243/22

Asia C-222/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 20.4.2016 – ”MIP-TS” OOD v. Mitnitsa Varna

21

2016/C 243/23

Asia C-224/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 20.4.2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) v. Burgasin Nachalnik na Mitnitsa (tulliviraston johtaja) Svilengradin tulliviraston oikeudenomistajana

22

2016/C 243/24

Asia C-251/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 2.5.2016 – Edward Cussens, John Jennings ja Vincent Kingston v. T. G. Brosnan

23

2016/C 243/25

Asia C-263/16 P: Valitus, jonka Schenker Ltd on tehnyt 12.5.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-265/12, Schenker v. komissio, 29.2.2016 antamasta tuomiosta

24

2016/C 243/26

Asia C-264/16 P: Valitus, jonka Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd ovat tehneet 12.5.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-267/12, Deutsche Bahn ym. v. komissio, 29.2.2016 antamasta tuomiosta

25

2016/C 243/27

Asia C-271/16 P: Valitus, jonka Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd ovat tehneet 13.5.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) ym. v. komissio, 29.2.2016 antamasta tuomiosta

27

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 243/28

Yhdistetyt asiat T-423/13 ja T-64/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.5.2016 – Good Luck Shipping v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet ydinaseiden levittämisen estämiseksi Iranissa — Varojen jäädyttäminen — Oikeudellinen virhe — Oikeudellinen perusta — Arviointivirhe — Todisteiden puuttuminen)

28

2016/C 243/29

Asia T-226/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.5.2016 – komissio v. McCarron Poultry (Välityslauseke — Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia koskeva viides puiteohjelma (1998–2002) — Sopimus ”Energian, ympäristön ja kestävän kehityksen” alalla — Sopimuksen irtisanominen — Maksettujen määrien osan palauttaminen — Viivästyskorko — Menettely vastaajan poissa ollessa)

29

2016/C 243/30

Asia T-753/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.5.2016 – Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ocean beach club ibiza rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat kansalliset kuvio- ja sanamerkit ocean drive Ibiza hotel ja OCEAN THE GROUP — Riidanalaisen päätöksen perustana olleen aiemman tavaramerkin peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

29

2016/C 243/31

Asia T-5/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.5.2016 – Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ocean beach club ibiza rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat kansalliset kuviomerkit OC ocean club ja OC ocean club Ibiza — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2016/C 243/32

Asia T-6/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.5.2016 – Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ocean ibiza rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat kansalliset kuviomerkit OC ocean club ja OC ocean club Ibiza — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2016/C 243/33

Asia T-126/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.5.2016 – El Corte Inglés v. EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Supeco rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SUPER COR — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Valituslautakunnan suorittaman tutkimuksen laajuus — Väitteen perusteena olevat tavarat ja palvelut — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 15 säännön 2 kohdan f alakohta — Tiedonanto nro 2/12)

31

2016/C 243/34

Yhdistetyt asiat T-422/15 ja T-423/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.5.2016 – U-R LAB v. EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuvio- ja sanamerkin THE DINING EXPERIENCE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)

32

2016/C 243/35

Asia T-376/15: Kanne 28.4.2016 – KK v. EASME

33

2016/C 243/36

Asia T-5/16: Kanne 4.1.2016 – Gregis v. EUIPO – DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

Asia T-167/16: Kanne 19.4.2016 – Puola v. komissio

34

2016/C 243/38

Asia T-170/16: Kanne 19.4.2016 – Guardian Glass Espana, Central Vidriera v. komissio

35

2016/C 243/39

Asia T-185/16: Kanne 25.4.2016 – Make up for ever v. EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Asia T-187/16: Kanne 22.4.2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik v EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Asia T-197/16: Kanne 22.4.2016 – Andrea Incontri v. EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Asia T-208/16: Kanne 29.4.2016 – Ranocchia v. ERCEA

38

2016/C 243/43

Asia T-210/16: Kanne 5.5.2016 – Lukash v. neuvosto

39

2016/C 243/44

Asia T-212/16: Kanne 9.5.2016 – El Corte Inglés v. EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Asia T-213/16: Kanne 9.5.2016 – El Corte Inglés v. EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Asia T-216/16: Kanne 11.5.2016 – Vignerons de la Méditerranée v. EUIPO – Bodegas Grupo Yllera SL (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Asia T-227/16: Kanne 10.5.2016 – Haverkamp v. EUIPO – Sissel (jalkamatto)

43

2016/C 243/48

Asia T-228/16: Kanne 10.5.2016 – Haverkamp v. EUIPO – Sissel (pikkukivirannan pintamalli)

43

2016/C 243/49

Asia T-232/16 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 12.5.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-3/15, Frieberger ja Vallin v. komissio, 2.3.2016 antamasta tuomiosta

44

2016/C 243/50

Asia T-233/16 P: Valitus, jonka José Luis Ruiz Molina on tehnyt 12.5.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-60/15, Ruiz Molina v. SMHV, 2.3.2016 antamasta tuomiosta

45

2016/C 243/51

Asia T-234/16: Kanne 9.5.2016 – Meissen Keramik v. EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

Asia T-236/16: Kanne 10.5.2016 – Biogena Naturprodukte v. EUIPO (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Asia T-239/16: Kanne 12.5.2016 – Polkskie Zdroje v. EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Asia T-243/16: Kanne 18.5.2016 – Freddo v. EUIPO – Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

Asia T-244/16: Kanne 13.5.2016 – Janukovytš v. neuvosto

49

2016/C 243/56

Asia T-245/16: Kanne 13.5.2016 – Janukovytš v. neuvosto

50

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 243/57

Asia F-19/16: Kanne 5.4.2016 – ZZ v. EIP

52


FI

 

Top