Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 97, 12. maaliskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 97

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
12. maaliskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan järjestelmäriskikomitea

2016/C 097/1

Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, vastasyklisten puskurikantojen hyväksymisestä ja asettamisesta kolmansissa maissa oleville vastuille (EJRK/2015/1)

1

2016/C 097/2

Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta (EJRK/2015/2)

9


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2016/C 097/3

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2016/359, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/353

15

2016/C 097/4

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/353

16

2016/C 097/5

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2013/798/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/360, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 224/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/354

17

2016/C 097/6

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EU) N:o 224/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/354

18

 

Euroopan komissio

2016/C 097/7

Euron kurssi

19

2016/C 097/8

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

20

2016/C 097/9

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

21

2016/C 097/10

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

22

 

Euroopan järjestelmäriskikomitea

2016/C 097/11

Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, kolmansien maiden olennaisuuden arvioinnista Euroopan unionin pankkijärjestelmän kannalta vastasyklisten puskurikantojen hyväksymisen ja vahvistamisen yhteydessä (EJRK/2015/3)

23

2016/C 097/12

Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, asianomaisten viranomaisten päättämien kansallisten makrovakauspoliittisten toimenpiteiden ilmoittamista ja EJRK:n lausuntojen ja suositusten antamista koskevasta koordinointikehyksestä sekä päätöksen EJRK/2014/2 kumoamisesta (EJRK/2015/4)

28

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2016/C 097/13

Niiden päätösten julkaiseminen, joilla jäsenvaltiot myöntävät taikka peruuttavat määräajaksi tai kokonaan liikennelupia lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (uudelleenlaadittu toisinto) 10 artiklan 3 kohdan nojalla ( 1 )

36


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top