Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:078:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 78, 29. helmikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
29. helmikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 078/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 078/2

Asia C-529/14: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – YARA Brunsbüttel GmbH v. Hauptzollamt Itzehoe (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — Direktiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohta — Kaksoiskäyttöisten energiatuotteiden käsite — Energiatuote, jota käytetään jätteiden ja poistoilman lämpökäsittelyyn)

2

2016/C 078/3

Yhdistetyt asiat C-53/15–C-56/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 17.12.2015 – Valittajina Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-53/15 P), Trefilerías Quijano SA (C-54/15 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-55/15 P) ja Global Steel Wire SA (C-56/15 P) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan jänneteräsmarkkinat — Komission päätös, jolla muutetaan eräille yrityksille määrättyjen sakkojen määriä ja myönnetään uusi määräaika kyseisten sakkojen maksamiselle — Yrityksillä, joiden sakkoja ei ole muutettu, ei ole oikeussuojan tarvetta — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Selvästi perusteeton valitus)

3

2016/C 078/4

Asia C-153/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 10.12.2015 – Valittajana Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

3

2016/C 078/5

Asia C-651/15 P: Valitus, jonka Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH ym. ovat tehneet 4.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-360/13, VECCO ym. v. komissio, 25.9.2015 antamasta tuomiosta

4

2016/C 078/6

Asia C-669/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Versailles (Ranska) on esittänyt 14.12.2015 – Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF) v. Axa Corporate Solutions SA ja Ombrière Le Bosc SAS

5

2016/C 078/7

Asia C-682/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative (Luxemburg) on esittänyt 18.12.2015 – Berlioz Investment Fund S.A. v. Directeur de l’administration des contributions directes

6

2016/C 078/8

Asia C-683/15: Kanne 18.12.2015 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

7

2016/C 078/9

Asia C-696/15 P: Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 23.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-659/13 ja T-660/13, Tšekki v. komissio, 8.10.2015 antamasta tuomiosta

8

2016/C 078/10

Asia C-699/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.12.2015 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. Brockenhurst College

9

2016/C 078/11

Asia C-59/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 1.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Italia) – Esse Di Emme Costruzioni Srl v. Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

10

2016/C 078/12

Asia C-71/15 P: Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 18.12.2015 – Valittajana Euroopan unionin tuomioistuin ja muuna osapuolena Kendrion NV, jota väliintulijana tukee Euroopan komissio

10

2016/C 078/13

Asia C-77/15 P: Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 18.12.2015 – Valittajana Euroopan unionin tuomioistuin ja muuna osapuolena Luigi Marcuccio

10

2016/C 078/14

Asia C-125/15 P: Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 18.12.2015 – Valittajana Euroopan unionin tuomioistuin sekä muina osapuolina Gascogne Sack Deutschland GmbH ja Groupe Gascogne SA, joita väliintulijana tukee Euroopan komissio

11

2016/C 078/15

Asia C-132/15 P: Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 18.12.2015 – Valittajana Euroopan unionin tuomioistuin sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Aalberts Industries NV

11

2016/C 078/16

Asia C-192/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 9.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – T. D. Rease ja P. Wullems v. College bescherming persoonsgegevens

11

2016/C 078/17

Asia C-366/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 30.11.2015 – Euroopan komissio v. Romania

11

2016/C 078/18

Asia C-470/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – Lufthansa Cargo AG v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

12

2016/C 078/19

Asia C-485/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA v. Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 078/20

Asia T-404/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.1.2016 – Toshiba v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kaasueristeisten kytkinlaitehankkeiden markkinat — Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi alkuperäisen päätöksen osittain — Sakot — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Sakon laskentapohja — Kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistumisen vakavuus)

13

2016/C 078/21

Asia T-409/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.1.2016 – Mitsubishi Electric v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kaasueristeisten kytkinlaitehankkeiden markkinat — Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi alkuperäisen päätöksen osittain — Sakot — Perusteluvelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate — Puolustautumisoikeudet — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeasuhteisuus — Arviointivirhe — Sakon laskentapohja — Kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistumisen vakavuus — Ehkäisevän vaikutuksen kerroin)

13

2016/C 078/22

Asia T-94/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Valittajana Ntouvas ja muuna osapuolena ECDC (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Sopimussuhteinen työntekijä — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2010 arviointikierros — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Vastinekirjelmän toimittamiselle asetettu määräaika — Pidentäminen — Poikkeukselliset olosuhteet — Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohta — Arviointikierroksen sääntöjenmukaisuus)

14

2016/C 078/23

Asia T-397/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Tilly-Sabco v. komissio (Maatalous — Vientituki — Siipikarjanliha — Täytäntöönpanoasetus, jolla vientituki vahvistetaan nollaksi euroksi — Kumoamiskanne — Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 3 kohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 3 kohta — Perusteltu luottamus)

15

2016/C 078/24

Asia T-434/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Doux v. komissio (Maatalous — Vientituki — Siipikarjanliha — Täytäntöönpanoasetus, jossa vientitueksi vahvistetaan nolla euroa — Kumoamiskanne — Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 3 kohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 3 kohta — Perusteltu luottamus)

16

2016/C 078/25

Asia T-549/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Ranska v. komissio (Maatalous — Vientituki — Siipikarjanliha — Vientituen vahvistaminen nollaksi euroksi — Perusteluvelvollisuus — Komission oikeus rajoittua vakiomuotoisiin perusteluihin — Komission tavanomainen käytäntö vientitukia vahvistettaessa — Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 3 kohta — Säädettyjen perusteiden luonne ei ole tyhjentävä)

16

2016/C 078/26

Asia T-535/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – The Cookware Company v. SMHV – Fissler (VITA+VERDE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin VITA+VERDE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi sanamerkki VITAVIT — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

17

2016/C 078/27

Asia T-663/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – International Gaming Projects v. SMHV (BIG BINGO) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin BIG BINGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

18

2016/C 078/28

Asia T-297/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Valittajana Coedo Suárez ja muuna osapuolena neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kurinpitotoimet — Viraltapano ja työkyvyttömyyskorvauksen alentaminen — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Oikeudellinen virhe — Perusteluvelvollisuus)

18

2016/C 078/29

Asia T-318/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.1.2016 – Zitro IP v. SMHV (TRIPLE BONUS) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin TRIPLE BONUS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta)

19

2016/C 078/30

Asia T-522/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2015 – CCPL ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vähittäismyyntiin tarkoitetut elintarvikepakkaukset — Päätös, jolla määrätään sakkoja — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

20

2016/C 078/31

Asia T-652/15: Kanne 13.11.2015 – Liedtke v. parlamentti

21

2016/C 078/32

Asia T-697/15: Kanne 30.11.2015 – Bergbräu v. SMHV – Vilser Privatbrauerei (VILSER BERGBRÄU)

22

2016/C 078/33

Asia T-732/15: Kanne 14.12.2015 – ICA Laboratories ym. v. komissio

22

2016/C 078/34

Asia T-744/15: Kanne 21.12.2015 – Puro v. SMHV (smartline)

23

2016/C 078/35

Asia T-747/15: Kanne 22.12.2015 – EDF v. komissio

24

2016/C 078/36

Asia T-748/15: Kanne 21.12.2015 – Gauff v. SMHV – H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)

26

2016/C 078/37

Asia T-715/15: Kanne 18.12.2015 – Guccio Gucci v. SMHV – Guess? IP Holder (Neljän limittäisen G-kirjaimen esitys)

26

2016/C 078/38

Asia T-766/15: Kanne 28.12.2015 – Labeyrie v. SMHV – Delpeyrat (Siniselle pohjalle levitetyt kullanväriset kalat)

27

2016/C 078/39

Asia T-767/15: Kanne 28.12.2015 – Labeyrie v. SMHV – Delpeyrat (Tummalle pohjalle levitetyt vaaleat kalat)

28

2016/C 078/40

Asia T-768/15: Kanne 28.12.2015 – RP Technik v. SMHV – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

29

2016/C 078/41

Asia T-759/15: Kanne 29.12.2015 – SeNaPro v. SMHV – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)

30

2016/C 078/42

Asia T-773/15: Kanne 23.12.2015 – BBY Solutions v. SMHV – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

31

2016/C 078/43

Asia T-775/15: Kanne 29.12.2015 – EK/servicegroup v. SMHV (FERLI)

32

2016/C 078/44

Asia T-776/15: Kanne 30.12.2015 – Meissen Keramik v. SMHV (MEISSEN KERAMIK)

32

2016/C 078/45

Asia T-2/16: Kanne 4.6.2016 – K & K Group v. SMHV – Pret a Manger (Pret A Diner)

33

2016/C 078/46

Asia T-3/16: Kanne 4.1.2016 – Allstate Insurance v. SMHV (DRIVEWISE)

34

2016/C 078/47

Asia T-11/16: Kanne 18.1.2016 – De Masi v. komissio

34

2016/C 078/48

Asia T-335/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.12.2015 – BT Limited Belgian Branch v. komissio

35

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 078/49

Asia F-61/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2016 – Proia v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset — Tavanomainen asuinpaikka ennen palvelukseen tuloa — Opintojakso, sen jälkeinen harjoittelu ja sen jälkeiset peräkkäiset työsopimukset asemapaikkana olevassa valtiossa — Asianomaisen toimihenkilön oletettu tahto siirtää etujensa pysyvä keskus opintojensa alusta lähtien asemapaikkana olevaan jäsenvaltioon — Puuttuminen)

36


FI

 

Top