EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:067:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 67, 20. helmikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 67

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
20. helmikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2016/C 067/1

Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2016, pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2016/C 067/2

Euron kurssi

6

2016/C 067/3

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1.3.2016 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

7

2016/C 067/4

Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä sekä mainitun yleissopimuksen osapuolten välisen diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäpöytäkirjojen soveltamisen alkamispäivästä

8

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2016/C 067/5

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta Meeting the challenges of big data: A call for transparency, user control, data protection by design and accountability, joka koskee massadatan haasteita ja tarvittavaa avoimuutta, käyttäjävalvontaa, sisäänrakennettua tietosuojaa ja vastuuvelvollisuutta

13

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2016/C 067/6

Tervehdyttämistoimenpiteet – Toimenpiteet yrityksen INTERNATIONAL LIFE General Insurance S.A. tervehdyttämiseksi

16


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2016/C 067/7

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

17


 

Oikaisuja

2016/C 067/8

Oikaisu ilmoitukseen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen viimeisteltyjen tai viimeistelemättömien tyssähitsauksessa käytettävien putkenosien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta ( EUVL C 357, 29.10.2015 )

20


FI

 

Top