EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:414:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 414, 14. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 414

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
14. joulukuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 414/1

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 414/2

Asia C-552/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Espanja) – Grupo Hospitalario Quirón SA v. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ja Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset palveluhankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — 23 artiklan 2 kohta — Julkisten terveydenhoitopalvelujen hoitaminen — Julkisille sairaaloille kuuluvien terveydenhoitopalvelujen suorittaminen yksityisissä laitoksissa — Vaatimus palvelun suorittamisesta tietyssä kunnassa)

2

2015/C 414/3

Asia C-20/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundespatentgericht – Saksa) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, aiemmin BGW Marketing- & Management-Service GmbH v. Bodo Scholz (Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Sanamerkki — Sama kirjainyhdistelmä kuin aikaisemmassa tavaramerkissä — Kuvailevan sanayhdistelmän lisääminen — Sekaannusvaaran olemassaolo)

3

2015/C 414/4

Asia C-126/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Liettua) – Sveda UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ennakkoratkaisu — Arvonlisäverodirektiivi — Direktiivi 2006/112/EY — 168 artikla — Vähennysoikeus — Tuotantotavaroiden hankintaan ja valmistukseen sisältyvän veron vähentäminen — Virkistysreitti, joka on tarkoitettu suoraan asetettavaksi veloituksetta yleisön käyttöön — Virkistysreitin käyttö verollisten liiketoimien suorittamisvälineenä)

3

2015/C 414/5

Asia C-185/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – EasyPay AD ja Finance Engineering AD v. Ministerski savet na Republika Bulgaria ja Natsionalen osiguritelen institut (Ennakkoratkaisupyyntö — Postisiirtopalvelut — Direktiivi 97/67/EY — Soveltamisala — Kansallinen säännöstö, jossa annetaan yksinoikeus postisiirtopalvelujen tarjoamiselle — Valtiontuki — Taloudellinen toiminta — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut)

4

2015/C 414/6

Asia C-194/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.10.2015 – Valittajana AC-Treuhand AG ja vastapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tina- ja ESBO/esteri-lämpöstabilisaattorien eurooppalaiset markkinat — EY 81 artiklan 1 kohta — Soveltamisala — Konsulttiyritys, joka ei toimi kyseessä olevilla markkinoilla — ”Yritysten välisten sopimusten” ja ”yhdenmukaistetun menettelytavan” käsite — Sakkojen määrän laskenta — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Tuomioistuimen täysi harkintavalta)

5

2015/C 414/7

Asia C-245/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Handelsgericht Wien – Itävalta) – Thomas Cook Belgium NV v. Thurner Hotel GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Asetus (EY) N:o 1896/2006 — Eurooppalainen maksamismääräysmenettely — Liian myöhään annettu vastine — 20 artiklan 2 kohta — Eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskeva vaatimus — Määräyksen antaneen tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskeva väite — Asetuksessa asetettujen edellytysten valossa virheellisesti annettu eurooppalainen maksamismääräys — ”Selvyyden” puuttuminen — ”Poikkeuksellisten” olosuhteiden puuttuminen)

5

2015/C 414/8

Asia C-264/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Skatteverket v. David Hedqvist (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan d – f alakohta — Vastikkeelliset palvelujen suoritukset — Virtuaalisen bitcoin-valuutan vaihdosta perinteisiin valuuttoihin koostuvat liiketoimet — Vapautus arvonlisäverosta)

6

2015/C 414/9

Asia C-277/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi — Vähennysoikeus — Epääminen — Yksikön, jota ei katsota olevan olemassa, suorittama myynti)

7

2015/C 414/10

Asia C-347/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – New Media Online GmbH v. Bundeskommunikationssenat (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2010/13/EU — Ohjelman ja audiovisuaalisen mediapalvelun käsitteet — Audiovisuaalisen mediapalvelun pääasiallisen tarkoituksen määrittäminen — Palvelun verrattavuus televisiolähetyksiin — Lyhyet videot, joita tarjotaan sanomalehden verkkosivuston alasivustolla)

7

2015/C 414/11

Asia C-378/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen v. Tomislaw Trapkowski (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturva — Asetus (EY) N:o 883/2004 — 67 artikla — Asetus (EY) N:o 987/2009 — 60 artiklan 1 kohta — Perhe-etuuksien myöntäminen avioerotilanteessa — Kyseessä olevan henkilön käsite — Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan lapsilisä myönnetään vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu — Kyseisen vanhemman asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa — Kyseinen vanhempi ei ole hakenut perhe-etuuksia — Toisen vanhemman mahdollinen oikeus hakea kyseisiä perhe-etuuksia)

8

2015/C 414/12

Asia C-425/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Italia) – Impresa Edilux Srl, yritysten tilapäisen yhteenliittymän valtuuttamana, ja Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Tarjouspyyntömenettelystä pois sulkemisen perusteet — Hankintasopimus, joka ei yllä kyseessä olevan direktiivin soveltamisen kynnysarvoon — EUT-sopimuksen perustavanlaatuiset säännöt — Ilmoitus rikollisuuden torjumista koskevan laillisuusohjelman hyväksymisestä — Pois sulkeminen kyseisen ilmoituksen laiminlyömisen johdosta — Hyväksyttävyys — Oikeasuhtaisuus)

9

2015/C 414/13

Asia C-523/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Gelderland – Alankomaat) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV ja Aertssen Terrassements SA v. VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV ja Jos van Sommeren (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 1 artikla — Soveltamisala — Yksityisoikeudellisen vaatimuksen sisältävä asianomistajan rikosilmoitus — 27 artikla — Vireilläolovaikutus — Toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa nostettu kanne — Vireillä oleva esitutkinta — 30 artikla — Ajankohta, jona asian katsotaan tulleen vireille tuomioistuimessa)

10

2015/C 414/14

Asia C-215/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven kasatsionen sad – Bulgaria) – Vasilka Ivanova Gogova v. Ilia Dimitrov Iliev (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Soveltamisala — 1 artiklan 1 kohdan b alakohta — Vanhempainvastuun myöntäminen, käyttäminen, siirtäminen, rajoittaminen tai lopettaminen — 2 artikla — Vanhempainvastuun käsite — Vanhempien välinen riita-asia, joka koskee heidän lapsensa matkustamista ja passin myöntämistä lapselle — Oikeuspaikkasopimus — 12 artikla — Edellytykset — Niiden tuomioistuinten toimivallan hyväksyminen, joissa asia on pantu vireille — Vastaajan poissaolo — Tuomioistuinten, joissa asia on pantu vireille, viran puolesta vastaajalle nimeämä asiamies ei ole kiistänyt toimivaltaa)

11

2015/C 414/15

Asia C-315/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 6 (Tšekki) on esittänyt 26.6.2015 – Marcela Pešková ja Jiří Peška v. Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Asia C-363/15 P: Valitus, jonka Louis Vuitton Malletier on tehnyt 13.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-359/12, Louis Vuitton Malletier v. SMHV, Nanu-Nana, 21.4.2015 antamasta tuomiosta

13

2015/C 414/17

Asia C-364/15 P: Valitus, jonka Louis Vuitton Malletier on tehnyt 13.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-360/12, Louis Vuitton Malletier v. SMHV, Nanu-Nana, 21.4.2015 antamasta tuomiosta

14

2015/C 414/18

Asia C-442/15 P: Valitus, jonka Pensa Pharma, SA on tehnyt 12.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-544/12, Pensa Pharma v. SMHV, Ferring, Farmaceutisk Laboratorium Ferring, 3.6.2015 antamasta tuomiosta

15

2015/C 414/19

Asia C-485/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.9.2015 – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA v. Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Asia C-494/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekki) on esittänyt 21.9.2015 – Tommy Hilfiger Licensing LLC ym. v. DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Asia C-499/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vilniaus miesto apylinkės teismas (Liettua) on esittänyt 22.9.2015 – W ja V v. X

17

2015/C 414/22

Asia C-501/15 P: Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 22.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 15.7.2015 asiassa T-24/13, Cactus v. SMHV, antamasta tuomiosta

18

2015/C 414/23

Asia C-503/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Espanja) on esittänyt 23.9.2015 – Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Asia C-507/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgia) on esittänyt 24.9.2015 – Agro Foreign Trade & Agency Ltd v. Petersime NV

20

2015/C 414/25

Asia C-513/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 25.9.2015 – Laillisuusvalvontaa koskeva hallinnollinen asia, jossa asianosaisina ovat Agrodetalė UAB ja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Asia C-518/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 28.9.2015 – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Asia C-524/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 1.10.2015 – Rikosoikeudenkäynti Luca Menciä vastaan

22

2015/C 414/28

Asia C-525/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Álava (Espanja) on esittänyt 5.10.2015 – Laboral Kutxa v. Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Asia C-530/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.10.2015 – Melitta France SAS ym. v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Asia C-552/15: Kanne 23.10.2015 – Euroopan komissio v. Irlanti

23

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 414/31

Asia T-552/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – Oil Turbo Compressor v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhässä nostettu kanne — Tutkimatta jättäminen — Vahingonkorvausvaatimus — Tutkimatta jättäminen)

25

2015/C 414/32

Asia T-597/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – Calida v. SMHV – Quanzhou Green Garments (dadida) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki dadida — Aikaisempi yhteisön sanamerkki CALIDA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2015/C 414/33

Asia T-636/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – TrekStor v. SMHV – MSI Technology (MovieStation) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki MovieStation — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 52 artikla)

26

2015/C 414/34

Asia T-649/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – TrekStor v. SMHV (SmartTV Station) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SmartTV Station rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)

27

2015/C 414/35

Asia T-96/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – Vimeo v. SMHV – PT Comunicações (VIMEO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin VIMEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki meo — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tavaramerkkien rinnakkaiselon puuttuminen — Sekaannusvaara)

27

2015/C 414/36

Asia T-130/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.10.2015 – Valittajana neuvosto ja muuna osapuolena Simpson (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaluokkaan ylentäminen — Palkkaluokan määrittäminen — Päätös olla ylentämättä asianosaista palkkaluokkaan AD 9 sen jälkeen, kun hän läpäisi avoimen kilpailun palkkaluokassa AD 9 — Selvitysaineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla)

28

2015/C 414/37

Asia T-137/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – I Castellani v. SMHV – Chomarat (ympyrän kuva) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Ympyrää esittävä kuviomerkki — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Käytön laajuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Muoto, joka poikkeaa ainoastaan sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta erottamiskykyyn — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

29

2015/C 414/38

Asia T-264/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – Hansen v. SMHV (WIN365) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin WIN365 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2015/C 414/39

Asia T-431/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.10.2015 – Volkswagen v. SMHV (CHOICE) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin CHOICE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Tavaramerkki, joka koostuu mainoslauseesta — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2015/C 414/40

Asia T-714/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.10.2015 – Bonney v. SMHV – Bruno (ATHEIST) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ATHEIST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki athé — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta)

31

2015/C 414/41

Asia T-822/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.12.2015 – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung v. SMHV (Cottonfeel) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Cottonfeel rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

31

2015/C 414/42

Asia T-560/15 P: Valitus, jonka LM on tehnyt 28.9.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-109/14, LM v. komissio, 14.7.2015 antamasta määräyksestä

32

2015/C 414/43

Asia T-578/15: Kanne 30.9.2015 – Azur Space Solar Power v. SMHV (aurinkokennon esitys)

33

2015/C 414/44

Asia T-583/15: Kanne 5.10.2015 – Monster Energy v. SMHV (Rauhanmerkin esitys)

33

2015/C 414/45

Asia T-590/15: Kanne 12.10.2015 – Onix Asigurări v. EIOPA

34

2015/C 414/46

Asia T-592/15: Kanne 12.10.2015 – Novartis AG v. SMHV – SK Chemicals (laastari)

35

2015/C 414/47

Asia T-593/15: Kanne 14.10.2015 – The Art Company B & S v. SMHV – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Asia T-596/15: Kanne 19.10.2015 – Batmore Capital v. SMHV – Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Asia T-604/15: Kanne 27.10.2015 – Ertico – Its Europe v. komissio

38

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 414/50

Asia F-99/15: Kanne 6.7.2015 – ZZ ym. v. EIP

40

2015/C 414/51

Asia F-100/15: Kanne 6.7.2015 – ZZ v. Euroopan investointipankki

41

2015/C 414/52

Asia F-124/15: Kanne 22.9.2015 – ZZ v. neuvosto

42

2015/C 414/53

Asia F-126/15: Kanne 25.9.2015 – ZZ ym. v. unionin tuomioistuin

42

2015/C 414/54

Asia F-127/15: Kanne 29.9.2015 – ZZ v. komissio

43

2015/C 414/55

Asia F-128/15: Kanne 30.9.2015 – ZZ ja ZZ v. komissio

43

2015/C 414/56

Asia F-129/15: Kanne 30.9.2015 – ZZ v. komissio

44

2015/C 414/57

Asia F-131/15: Kanne 9.10.2015 – ZZ v. komissio

45

2015/C 414/58

Asia F-133/15: Kanne 12.10.2015 – ZZ v. komissio

45


FI

 

Top