EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:366:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 366, 5. marraskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 366

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
5. marraskuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 366/1

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 0,05 % 1. marraskuuta 2015 – Euron kurssi

1

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2015/C 366/2

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet ( 1 )

2

2015/C 366/3

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

3

2015/C 366/4

5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006) ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 )

4


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 366/5

Ehdotuspyynnöt avustusten myöntämiseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä liikennesektorilla vuosina 2014–2020 myönnettäviä avustuksia koskevan monivuotisen työohjelman mukaisesti (Komission täytäntöönpanopäätöksen C(2014) 1921 muuttamisesta tehty komission täytäntöönpanopäätös C(2015) 7358)

7

 

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

2015/C 366/6

Avoin ehdotuspyyntö – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) tiedotusverkosto

8

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2015/C 366/7

Héraðsdómur Reykjavíkurin 13. huhtikuuta 2015 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Financial Services Compensation Scheme Limited vastaan the Depositors’ and Investors’ Guarantee Fund (TIF) (Asia E-8/15)

10

2015/C 366/8

Héraðsdómur Reykjavíkurin 13. huhtikuuta 2015 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa De Nederlandsche Bank NV vastaan the Depositors’ and Investors’ Guarantee Fund (TIF) (Asia E-9/15)

11

2015/C 366/9

Fürstliches Obergerichtin (Liechtenstein) 19. toukokuuta 2015 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Abuelo Insua Juan Bautista v. Liechtensteinische Invalidenversicherung (Asia E-13/15)

11


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top