Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 346, 19. lokakuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
19. lokakuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 346/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 346/02

Asia C-296/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 18.6.2015 – Medisanus d.o.o. v. Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Asia C-341/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 8.7.2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Asia C-360/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 13.7.2015 – College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

4

2015/C 346/05

Asia C-366/15: Kanne 14.7.2015 – Euroopan komissio v. Romania

5

2015/C 346/06

Asia C-390/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trybunał Konstytucyjny (Puola) on esittänyt 20.7.2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Asia C-391/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espanja) on esittänyt 20.7.2015 – Marina del Mediterráneo S.L. ym. v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Asia C-416/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 29.7.2015 – Selena România SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

7

2015/C 346/09

Asia C-419/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 30.7.2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Asia C-420/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 30.7.2015 – Rikosoikeudenkäynti vastaan U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Asia C-437/15 P: Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on tehnyt 10.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-222/14, Deluxe Laboratories v. SMHV (Deluxe), 4.6.2015 antamasta tuomiosta

9

2015/C 346/12

Asia C-455/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varbergs tingsrätt (Ruotsi) on esittänyt 28.8.2015 – P v. Q

11

2015/C 346/13

Asia C-459/15 P: Valitus, jonka Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) on tehnyt 28.8.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. neuvosto, 25.6.2015 antamasta tuomiosta

11

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 346/14

Asia T-446/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. komissio (Kasvinsuojeluaineet — Tehoaine trifluraliini — Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämättä jättäminen — Asetus (EY) N:o 33/2008 — Nopeutettu arviointimenettely — Ilmeinen arviointivirhe — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)

13

2015/C 346/15

Asia T-234/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Amitié v. komissio (Välityslauseke — Avustus — Taloudellinen tuki — Maksamisen keskeyttäminen — Pyyntö ilmoitettujen kulujen korvaamisesta — Vahingonkorvaus — Viivästyskorko — Maksuilmoitus — Sopimussuhteeseen perustuva vastuu — Vastakanne)

13

2015/C 346/16

Asia T-503/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tilatukijärjestelmä — Olennaiset tarkastukset — Toissijaiset tarkastukset)

15

2015/C 346/17

Asia T-564/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Ministry of Energy of Iran v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, jotka on kohdistettu Iraniin tarkoituksena estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Arviointivirhe — Perusoikeuksien loukkaaminen — Oikeasuhteisuus)

15

2015/C 346/18

Asia T-577/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – NIOC ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Valtionsisäinen yhteisö — Asiavaltuus ja oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottaminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellisen perustan ilmoittaminen ja valinta — Neuvoston toimivalta — Unionin toimien ennustettavuuden periaate — Lähellä olevan yhteisön käsite — Ilmeinen arviointivirhe — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan — Oikeasuhteisuus — Omaisuudensuoja)

16

2015/C 346/19

Asia T-82/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Panasonic ja MT Picture Display v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Puolustautumisoikeudet — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Oikeasuhteisuus — Sakot — Täysi harkintavalta)

17

2015/C 346/20

Asia T-84/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Samsung SDI ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen kesto — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Vuoden 2006 tiedoksianto yhteistyöstä — Sakkojen määrän alentaminen — Sakkojen määrän laskeminen — Yrityksen myyntien ottaminen huomioon siten, että arviointiperusteena käytetään toimituspaikkaa — Rikkomisen aikana rekisteröityjen myyntien keskimääräisen arvon huomioon ottaminen)

18

2015/C 346/21

Asia T-91/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – LG Electronics v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi — Yhdenvertainen kohtelu — Sakkojen määrän laskentatapa — Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä — Vanhentumisaika — Oikeasuhteisuus — Hallinnollisen menettelyn kesto)

19

2015/C 346/22

Asia T-92/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Philips v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteettia ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen, johon on syyllistynyt yhteinen yritys, lukeminen emoyhtiön syyksi — Yhdenvertainen kohtelu — Sakkojen määrän laskentatapa — Värikuvaputkien myynnin arvon huomioon ottaminen jalostettujen tuotteiden välityksellä — Rikkomisen kestoaikana rekisteröityjen myyntien keskiarvon huomioon ottaminen — Konsernin kokonaisliikevaihdon huomioon ottaminen — Oikeasuhteisuus — Hallinnollisen menettelyn kesto)

20

2015/C 346/23

Asia T-104/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Toshiba v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisesta vastuuseen joutuminen — Yhteinen määräysvalta — Sakot — Täysi harkintavalta)

21

2015/C 346/24

Asia T-245/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.9.2015 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tilatukijärjestelmä — Olennaiset tarkastukset — Toissijaiset tarkastukset — Asetuksen (EY) N:o 796/2004 51, 53, 73 ja 73 a artikla)

22

2015/C 346/25

Asia T-346/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — EMOTR ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Maaseudun kehittämisen tukitoimet — Maatalousympäristö — Tarkastusten riittävyys — Kiinteämääräiset rahoituskorjaukset)

22

2015/C 346/26

Asia T-525/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua — Aikaisempi malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla — Perusteluvelvollisuus)

23

2015/C 346/27

Asia T-526/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 – H&M Hennes & Mauritz v. SMHV – Yves Saint Laurent (käsilaukut) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää käsilaukkua — Aikaisempi malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla — Perusteluvelvollisuus)

24

2015/C 346/28

Asia T-714/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2015 – Gold Crest v. SMHV (MIGHTY BRIGHT) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin MIGHTY BRIGHT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2015/C 346/29

Asia T-168/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Pérez Gutiérrez v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kansanterveys — Direktiivi 2001/37/EY — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — Komission ehdottamat tupakkatuotteiden pakkauksissa käytettävät terveysvaikutuksista varoittavat värivalokuvat — Päätös 2003/641/EY — Kuolleen henkilön kuvan luvaton käyttö — Kuolleen henkilön leskelle aiheutunut henkilökohtainen vahinko)

25

2015/C 346/30

Asia T-225/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – iNET24 Holding v. SMHV (IDIRECT24) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki IDIRECT24 — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

26

2015/C 346/31

Asia T-254/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2015 – Warenhandelszentrum v. SMHV – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin NEW MAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MAX — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2015/C 346/32

Asia T-278/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Dairek Attoumi v. SMHV – Diesel (DIESEL) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli DIESEL — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki DIESEL — Mitättömyysperuste — Erottamiskykyisen merkin käyttö — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta — Näyttö tosiasiallisesta käytöstä — Hallinnollisen menettelyn keskeyttäminen)

28

2015/C 346/33

Asia T-530/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Verein StHD v. SMHV (mustan nauhan esitys) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus mustaa nauhaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28

2015/C 346/34

Asia T-584/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Inditex v. SMHV – Ansell (ZARA) (Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZARA — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

29

2015/C 346/35

Asia T-660/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – SV Capital v. EPV (Talous- ja rahapolitiikka — Vaatimus tutkinnan aloittamisesta väitetyn unionin oikeuden loukkauksen vuoksi — EPV:n päätös — Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnan päätös — Huomioon ottaminen viran puolesta — Toimen laatijalla ei toimivaltaa — Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhässä nostettu kanne — Osittainen tutkimatta jättäminen)

30

2015/C 346/36

Asia T-344/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 1.9.2015 – Ranska v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus N:o 1049/2001 — Asiakirjat, joita Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn yhteydessä — Se, että Ranska vastustaa asiakirjojen luovuttamista — Päätös siitä, että kolmannelle henkilölle annetaan oikeus tutustua asiakirjoihin — Täytäntöönpanon lykkäystä koskeva vaatimus — Kiireellisyys — Fumus boni juris — Intressivertailu)

30

2015/C 346/37

Asia T-367/15: Kanne 9.7.2015 – Renfe-Operadora v. SMHV (AVE)

31

2015/C 346/38

Asia T-472/15 P: Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tehnyt 13.8.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-78/14, Gross v. EUH, 3.6.2015 antamasta tuomiosta

32

2015/C 346/39

Asia T-478/15: Kanne 21.8.2015 – Romania v. komissio

33

2015/C 346/40

Asia T-501/15: Kanne 31.8.2015 – Alankomaat v. komissio

35

2015/C 346/41

Asia T-502/15: Kanne 1.9.2015 – Espanja v. komissio

36

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 346/42

Asia F-28/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.9.2015 – De Loecker v. EUH (Henkilöstö — SEAE:n työntekijät — Väliaikainen toimihenkilö — Kolmannessa maassa olevan edustuston päällikkö — Luottamussuhteen katkeaminen — Siirto EUH:n päätoimipaikkaan — Työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen — Irtisanomisaika — Päätöksen perustelut — Henkilöstösääntöjen 26 artikla — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi)

38

2015/C 346/43

Asia F-9/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 7.9.2015 – Verhelst v. EMA

38


 


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top